1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

İletişim, Adaptasyon, İnovasyon

İletişim, Adaptasyon, İnovasyon
1

“İletişim, adaptasyon ve inovasyon” becerileri, 21.yy bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle bu becerilerin kelime olarak tanım ve açıklamasını yapmaya çalışalım: Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Adaptasyon: Uyarlama.” Şeklinde açıklanmaktadır.

İnovasyon kavramını ise daha geniş ele aldığı için Wikipedia.org daki açıklamasından anlamaya çalışalım: İnovasyon (günlük dilde yenilik), yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır.” Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler süreci.[1] İnovasyonun tanımı konusunda, uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan 2005 sürümünde İnovasyon aşağıdaki şekilde tanımlanır: “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (ürün veya hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin veya iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve değiştiği düşünülürse yeni bir normal oluşuyor. Bu yeni normalde 21.YY bireylerinin becerileri neler olması gerektiği ile ilgili konular bilimsel olarak gündeme gelmektedir. Teknolojik değişim çalışma hayatına da yansımaktadır. Çalışanlardan beklentiler değişmektedir. Bu beklentilerin başlıcaları “iletişim, adaptasyon ve İnovasyon becerileri “olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen bir anda yeni çalışma düzeninde çalışanlardan beklentilerinin bazılarını sıralarsak;

1-Sürekli yeni yeni mal ve hizmetleri üretmek.

2-Bilgiye hızlıca ulaşmak ve ulaşılan bilgili kullanmak.

3-Dijital teknolojilere hâkim olmak.

4- Sürekli üretmek daha önemlisi yeni şeyler üretmek.

5- Değişime ayak uydurmak.

6- Teknoloji ve bilgi okuryazarlığı yapabilmek.

Yukarıda yazdığım maddelere daha birçok ilaveler yapılabilir. Bu becerileri bile incelediğimizde belli başlı ve belirgin başlıklar olarak kabul edebiliriz. Aslında yeni dönemde de iletişim becerisinin çok değerli olduğunu anlamak zor değil. İnternet teknolojisi ile birlikte dünyanın her yeri ile iletişim ortamının oluştuğunu düşünürsek eskiye göre daha karmaşık uzmanlık isteyen bir iletişim becerisi gerektiği çok açıktır. Uzmanlık isteyen belki de karmaşık olan iletişim becerisi için en çok ihtiyaç duyulacak özellik ise adaptasyon, adapte olma özelliğidir. Bulunduğu ortama kolay uyum sağlayan, adapte olan bireyler öne çıkacaktır. İletişim ve adaptasyon becerisinin yanında baş döndürücü hızla değişen gelişen teknoloji sebebiyle elbette 21.YY önemli becerilerinden biri de şüphesiz inovasyon ya da tek kelime ile Türkçe kavram kullanmak istersek yenilikçilik becerisidir. Önemli beklentilerden biri sürekli üretmek ve yeni şeyler üretmek başka bir deyişle yenikler yapabilme becerisidir. yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanması becerisi bir inovasyon becerisidir. Ana başlıklarla 21.YY bireylerinden çalışma hayatının beklentileri ve bu beklentiler ışığındaki becerilerle alakalı olarak farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Bu konulara odaklandığımızda 21.YY becerileri çerçevesinde yeni nesil gençlerimize hangi becerileri, hangi yöntemlerle kazandırmak sorularına cevap aramak önemlidir. Çalışma hayatında çalışanlardan beklentiler değişiyorsa ki değiştiği daha da değişeceği gün gibi aşikârdır .O halde eğitim sistemimizi de yeni yüzyıla uygun olarak düzenlemek zorundayız. Bir neslin kaderini bir önceki nesil belirliyorsa bu günkü nesil olarak, geleceğin kuşağı olan  gençlerimizi 2.YY becerileri ile donatmalıyız. Gençlerimiz 21.YY özelliklerini taşımazsa ne mi olur?

 

.

logo 2 | Eğitim Her Yerde

Kaynakça:

https://sozluk.gov.tr/

https://tr.wikipedia.org

 

 

 

Facebook Yorumları

Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ,33 yıllık eğitim yöneticisi, Farklı platformlarda yazılar yazar, "Meslek Liselinin Kariyer Yolu" ve "Eğitimcinin Penceresinden" adlı kitapların yazarı. MstfAslaN Okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir "EĞİTİM UZMANI",bir yazar.MstAslN

Yazarın Profili

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yorumlar (1)

  1. 21.YY becerileri eğitim anlayışında önemli bir yer tutmalıdır.

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.