İngilizce Dil Sınavlarının Metodu
0

İngilizce sınavlarının sadece bir level işlemi olarak görünmesi sınavların nasıl işlediğini anlamak için belirli stratejileri ve tekniklerinin görünmemesine sebebiyet vermektedir. Soru tiplerine, metin kategorilerine ve sınavın nasıl gerçekleştirilmesi aday için önemli bir konudur. Ulusal olarak YDS- e-YDS, YÖKDİL ve Uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavları arasında TOEFL, IELTS, CAE, PTE Academic sınavları metot ve analiz açısından en çok tercih edilen sınavlardır. Bu tür İngilizce sınavları için hazırlık süreci oldukça önemli ve dikkate alınması gerekmektedir.

Sınav sürecinde adayların İngilizce altyapının yanında sınava hazırlanma süreci de alınacak puanın üzerinde oldukça büyük etkisi vardır. Bu yazımda aslında İngilizce dilinin dört temel becerisinin etkin ve verimli ölçülmesinde ele alınacak ipucu ve öneriler ile adaylar arasında hedeflenen puanı alma ve dört temel becerinin değerlendirilmesi etkin olarak arttırılacaktır.

1 | Eğitim Her Yerde

İngilizce Dil Sınavlarında ulusal ve uluslararası geçerliliği geçerliliği olacak değerlendirme ölçekleri açısından dört temel beceri olarak yetenek testleri uygulanması gerekmektedir. İngilizce dil yetenek testleri, adayın ikinci dil kapsamında becerileri edinme yeteneğini ölçmelidir. Bu testlerin ölçme açısından doğal olarak, diğer dil testlerinin çoğundan daha genel almakta ve belirli bir dile tam olarak odaklanmamaktadır. Bunun yerine, adayın ikinci dil becerilerini gereğinden daha üst düzeyde hızlı ve etkili bir şekilde öğrenebildiğini sonuçlandırabilmektedir. Peki bu test genellikle iş sahasında nasıl kullanılır? Örnek vermek gerekirse; bir işveren, merkezlerine ait olan yeni bir şubenin kurulmasına yardımcı olmasını sağlayacak ve ikinci dil kapsamında da dil bilgisine sahip olan müşteriler ile gerekli hizmetleri sunabilecek en iyi çalışma ve takım arkadaşlarını bu testi kullanarak nitelikli işgücüne de atıfta bulunabileceklerdir.

Dil sınavlarında değerlendirme ölçekleri açısından bir diğer test ise aslında teşhis etme test şeklidir. Belirli bir test uygulaması yapıldıktan sonra adayın dil beceri konusunda güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkartılır. Sınav hazırlanırken aslında adayın tanısal test sonuçlarına sahip olmak, sınav uzmanlarının ve sınav komisyon görevlilerin adayların mevcut yeteneklerindeki boşlukları dolduran ders planları oluşturmasına aslında tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına yardımcı olacak şekilde beyin fırtınası gerçekleştirebilir ve müfredatta özel bir modül olarak yer alabilmektedir. Adaylara ayrıca daha yüksek bir yeterlilik düzeyine ulaşmak için İngilizce dili kapsamında ne gibi alanlarda çalışmaları gerektiğini belirlemek için tanı testlerini de uyarlamaları önem arz etmektedir.

İngilizce dilinin temel yeterlilik ve ileri düzey seviyesinin ölçülmesinde, dört becerideki yeteneklerinin değerlendirmesinde önemli tasarımlar uygulanmıştır. Testleri incelemeye devam edersek;

à Dinleme Yeterliliği, adayın mevcut on iki dilden birinde konuşulan İngilizce dilini kendiliğinden anlama yeteneğini ölçen web tabanlı bir test sistemidir. Test katılımcısı kayıtları dinler ve duyduklarıyla ilgili çoktan seçmeli soruları yanıtlamalıdır. Sonuçlar, sınava giren kişinin dinleme konusundaki yeterlilik düzeyini bildirir.

àSözlü Yeterliliği ve Mülakat Sistemi (OPI), adayın belirli bir dilde konuşma becerisini ölçme işlemini gerçekleştirmektedir. Bir uzman, teste giren adayla telefonda konuşur ve yeterlilik düzeylerini yeterlilik ölçeklerinden birinde belirtilen kriterlere göre ölçmektedir. Videolu konferans veya yüz yüze mülakat sistemi etkili bir değerlendirme aracı olarak bilinmektedir. Çünkü bir yapı ve protokolü takip etse de gerçek hayattaki bir konuşmayı yansıtmaktadır.

àOkuma Yeterliliği (RPT), adayın on iki dilden birinde pasajları okuduğu ve İngilizce dilinde okuduğunu anladığını göstermek için çoktan seçmeli soruları yanıtladığı online ve ağ kapsamında bir internet tabanlı bir testtir. Testin kullanımından ötürü makine puanlıdır, bu nedenle sonuçlar tamamlandıktan hemen sonra kullanılabilmektedir.

àYazma Yeterliliği (WPT), internet tabanlı başka bir testtir. Test katılımcısı, çoktan seçmeli soruları yanıtlamak yerine, açık uçlu yazma istemlerine ayrıntılı olarak yanıt verir. Uzman değerlendiriciler ve sınav komisyonundaki görevliler, adayın yazılı yanıtlarını, yeterlilik ölçeklerinden biri tarafından oluşturulan yönergelere kıyasla değerlendirmektedir.

İngilizce Dil Becerilerini Değerlendirmek İçin En Etkili Testler
Test – 1 Dinleme Yeterlilik Testi
Test – 2 Sözlü Yeterlilik Mülakat
Test – 3 Okuma Yeterlilik Testi
Test – 4 Yazma Yeterlilik Testi

Konuyla ilgili elbette bahsetmem gereken önemli bir konu da adayların deneme testleri yoluyla sınava hazırlanmasının gerçekliğidir. Dile belirli bir dönem çalıştıktan sonra gireceği İngilizce sınavı öncesi denemeleri çözerek bu sınav hakkında genel bir bilgi ve karşılaşacağı zorluk seviyesini görüyorlar fakat dildeki temel yetkinliğin eksikliğini ve bazen de olumlu taraflarını görememektedirler. Sınavı hazırlayan uzmanlar tarafından tasarlanarak oluşturulan İngilizce dil sınav denemelerini çözerek ve mobil uygulamalar yoluyla internet sitelerindeki örnek sınav alıştırmalarına bakarak aslında metaverse olarak yeniden tasarlanmış eğitim modülüyle aday uygulamalı değerlendirme sonuçlarını görebilmelidir.

Dil sınavlarında en çok karşılaştığımız ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden birisi de elbette yerleştirme testleridir. Level üzerinden dikkate alınarak bir analize gidilmektedir fakat dil öğrenenleri yetenek seviyelerine göre sınıflara veya çalışma gruplarına ayırmak için kullanılmaktadır. İngilizce öğrenme geçmişlerine ve yeterlilik seviyelerine sahip olduklarından, yerleştirme testleri de üniversite düzeyinde İngilizce öğretiminde önemli bir sınav türüdür.

Başarı testleri genellikle bir sınıf belirli bir bölümü veya üniteyi tamamladıktan sonra veya kursun sonunda verilir. Bir dil öğretmeni, bir öğrencinin dönem boyunca öğretilen bilgileri ne kadar iyi hatırladığını görmek için dönem sonunda bir final sınavı verebilir. Başarı testleri tipik olarak derecelendirilir ve dil test eden kişinin dil öğrenme çalışmalarında ne kadar iyi performans gösterdiğini yansıtması amaçlanır.

İngilizce dil sınavlarına hazırlanmakta özellikle Ar-Ge işlemleri oldukça büyük öneme sahiptir. İngilizce sınavlarına girecek adayların sınav odaklı sisteme göre derslere başlamadan önce dikkatli bir araştırma yapılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; British Council ve Cambridge English gibi otoriter kuruluşlar tarafından resmen tanınmış olması ve ilgili uzmanların;

  • DELTA (Diploma in English Language Teaching for Adults);
  • Başlangıç seviyesinde CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)

gibi yetkinliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu örnekleri vermemin sebebi ise bu alanlar kapsamında bir dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme modellerinin geliştirilmesidir.

Her testte İngilizce sınavına giren adayın sonuçları, yeterliliği genel olarak ölçmek için aşağıdaki ölçeklerden birine göre rapor verilmektedir;

  • ACTFL Ölçeği
  • Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) Ölçeği
  • Kurumlar Arası Dil Yuvarlak Masa (ILR) Ölçeği

Uygulanan testlerin çoğu öncelikle akademik bağlamlarla bağlantısı olabilirken yeterlilik testleri çeşitli ortamlarda faydalıdır. Dili nasıl öğrendiğine ve yetkinlik düzeylerinin nerede olduğuna inandığına bakılmaksızın herkes dil yeterlilik sınavına girebilmektedir. Yeterlilik testleri, adayın bir dili gerçek yaşam bağlamlarında kullanma yeteneğini doğru bir şekilde ölçmektedir.

2 | Eğitim Her Yerde

Bu sınavların değerlendirilmesinde olumlu bir seyir gösterebilmek için sonuç odaklı bir ders çalışma planı yer almalıdır;

  • IELTS sınavı 0,5 puanlık artış sağlamanız için –> 5-6- aylık tam zamanlı çalışma uygulanması,
  • Yurt dışında lisansüstü eğitiminin IELTS sınavı 65 puanın alınması,
  • TOEFL, IELTS, PTE ve ACADEMIC sınavlarının geçerlilik süresi –> 2 yıl olarak belirlenmesi,
  • CAE sınavından alınacak puanın à süresiz geçerli olması,
  • Orta sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerini hala devam ettiren adayların henüz mezun olmadıkları için yüksek lisans kademesine geçemeyeceğinden TOEFL, IELTS, PTE ACADEMIC sınavlarına girmesine gerek olmamasıdır.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.