İngilizce Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretim Şekli
0

İngilizce eğitimi sürecinde dil bilgisi (gramer) öğretimi sözcüklerin kurallı bir şekilde cümleler oluşturmak için bir araya getirilme çalışmalarında tartışmalara yer verilebilir. Bu genellikle “doğru İngilizce” hakkında tartışmalara yol açar ve insanların dil kullanımları bu “doğru” biçimden saparsa yargılanmalarına neden olabilmektedir. Dil sürekli değişim ve gelişim gösterebilmektedir. Bu değişiklik neyin “doğru” neyin “yanlış” olduğu konusunda net fikirlere sahip olmayı çok daha zorlaştırmaktadır. Bir kişinin hedef kitlesi için en uygun şekilde iletişim kurup kurmadığı işte dil gelişimi konusunda önem arz etmektedir.

Ülkemizde tarihsel bir süreç odaklı araştırma yapıldığında, batı dünyasında İngilizce öğretimi alanındaki değişim ve gelişme faaliyetleri Cumhuriyet öncesi dönemi ve sonrasında Türkiye’ye yansımış, İngilizce öğretimi programları bu gelişmeler ile tekrar düzenlenme çalışmalarına başlanmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde çeviri yapma ve metinleri okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen “Gramer-Translation Method” ve sözel yeteneklerin (speaking-listening) kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin ön planda olduğu Direct Method İngilizce öğretimine dâhil olmuştur.

Dil bilgisi öğretiminin değişiminin ve gelişiminin saptanması için aşağıdaki soruların elbette cevap bulması gerekmektedir;

  • Sınıf iklimi için dil bilgisi öğretimi çeşitlendirilmeli midir?
  • Öğretmenlerin sınıf içinde İngilizce dil bilgisinin öğretilmesinde gelişim ve değişime yönelik tutumları nelerdir?
  • İngilizce öğretiminde kullanılacak yöntem ve yaklaşımların sınıf içi dil bilgisi öğretimine ilişkin etkiler nelerdir?
  • İngilizce dersinde uygun dil bilgisi odaklı teknikler gelişime ve değişime açık olmalı mıdır?

dil bilgisi

Küreselleşme sürecinde İngiltere’yi örnek aldığımızda 2014 yılından beridir uygulanan müfredatı, erken çocukluk dönemi ve ilkokul çağında çok daha fazla dil bilgisi öğretimi getirmiştir. Öğrenciler, doğru yazım ve noktalama işaretleri ile uzun metinler yazabilmek için dayanıklılık ve beceriler geliştirmelidir. Özellikle de dil bilgisinin doğru ve etkin kullanımı öğretilmelidir. Dil bilgisinin özelliklede teknik terimlerini öğrenmek iyi yazmanın önemli bir bileşeni olarak görülmektedir.

6-7 yaş arası çocuklara sadece uygun ve kurallı cümlelerini yazmaları öğretilmemeli, aynı zamanda ifade etme yeteneği, komut ve zaman gibi dil bilgisi terimlerinin anlamlarını da öğrenmeleri son derece önemlidir. Bu terimlerle tanımlanan kelimeleri ve cümleleri tanımaları ayrı bir kazanım ortaya çıkarmaktadır.

İngiltere bazı şehirlerde İngilizce Öğretmenleri tarafından yapılan araştırmalarda, yazmaya yardımcı olmak için dil bilgisi öğretimine yönelik yeni yaklaşımlarının verimli olup olmaması araştırılmıştır. 6-7 yaş aralığında çocukların öykü yazmalarını geliştirmenin etkili olmadığı, yazmayı geliştirmek için dil bilgisi öğretiminin çeşitli yollarının olumlu bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Literatürden elden edilen bu bulgular ışığında Birleşik Krallık hükümetinin okullarda dil bilgisi öğretimine yeniden bakması gerektiğini de açıkça göstermektedir.

Sınıf İçi Uygulamalar

Araştırmada elde edilen bilgiler ışığında, 6-7 yaş aralığındaki ikinci sınıftaki öğrencilerin yazılarının dil bilgisi öğretiminden nasıl yararlanabileceğini inceleyen dünya çapında türünün ilk örneği çalışma 2020 yılından itibaren uygulanmıştır. Bu araştırmaya 70 okulda yaklaşık 1.700 ilkokul öğrencisi ve 70 İngilizce Öğretmeni katılmıştır.

Öğretmenler ve sınıflar iki gruba ayrılmıştır. Bir grup derslere normal şekilde devam ederken diğer grup , dil bilgisi öğretimi ile öğrencilerin yazma alıştırmaları arasında daha yakın bir ilişki kuran yeni bir dizi kaynak kullanmıştır.

Öğretmen kitap gösterirken çocuklar el kaldırmaktadır

Araştırma, ikinci sınıf öğrencileri ve İngilizce dersine giren öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir.

Her iki öğrenci grubu da on haftalık gramer derslerinden sonra çalışmanın başında ve sonunda yazma testlerinde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine katılmıştır. Bu testler, kendilerine bir konunun verildiği, kısaca bir yazı yazmalarının istendiği ve ardından yaklaşık 20 dakika boyunca yazmalarının istendiği bir hikâye yazma testini içermektedir.

Çocuklara kelimeleri içeren mümkün olduğunca çok sayıda yeni cümle oluşturmak için kullanmaları gereken iki kelimelik bilgi isteminin verildiği bir cümle oluşturma ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

İngiltere’nin” Englicious” adlı en son dilbilgisi içeriklerinin yer aldığı kaynak, dilbilgisini eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde öğretmek için modern dilbiliminin kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Örnek vermek gerekirse, öğrenciler dijital bir beyaz tahtada kelimeleri, cümleleri ve cümle ypaılarını değiştirebilmektedirler.

Genel olarak, öğretmenler “Englicious” ‘un dil bilgisi için ulusal müfredat çalışma programlarını sunmalarına yardımcı olan ve dilbilgisi öğretimlerine yardımcı olan çok iyi bir yaklaşım olduğunu düşünmüşlerdir. Bununla birlikte, deneysel denemenin test sonuçları, dil bilgisi değişim çalışmalarının bir sonucu olarak öğrencilerin öykü yazmalarında bir gelişmeye varılmadığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan, cümle oluşturma testinde gösterilen olumlu bir etkinin olduğu ve sonuç istatistiksel olarak anlamlı olmasa da vizyon odaklı önemli bir gelişmenin sağlanacağının sinyallerini vermiştir.

Her halükarda, dil bilgisi öğretiminin öğrencilerin yazıları üzerindeki etkisinin olmaması, İngiltere’nin ulusal müfredatının bir parçası olan kapsamlı gramer özellikleri hakkında soruları gündeme getirmektedir.

Dil Bilgisine Odaklanmak

İngiltere’nin mevcut müfredatıyla ilgili öğretim ve değerlendirme ile ilgili araştırma kanıtlarına uymayan kararların yer aldığı bilinmektedir. Örneğin, müfredat hakkında tavsiyelerde bulunan değerli uzmanlar, sözlü dilin okuma ve yazma kadar önemli olduğunu ve çalışma programlarında da aynı özenin gösterilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Fakat müfredatta bu özenin gösterilmediği de dikkatlerden kaçmamıştır.

Genel müfredatta “standart İngilizce” olarak tanımlanan belirli bir doğru İngilizce görüşü ile bağlantıları da dahil olmak üzere, ulusal müfredattaki kapsamlı dil bilgisi gereksinimleri, müfredat üzerinde kabul edilemez derecede ideolojik bir etkiyi temsil eder.

Gramer yönünde yazmayı öğretmenin olumlu bir etkisi olan çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlar, bir yazının birden fazla taslağını oluşturmak gibi yazma süreçlerine odaklanan öğretimi; yazmaya başlamadan önce plan yapmak gibi yazma stratejilerini öğretme ve yazı taslağını desteklemek için bilgisayar aracılığıyla kodlama faaliyetlerinde bulunmak önem arz etmektedir.

Araştırma sonucunda elde edilen literatür ve bulgulara göre dil bilgisi ve İngilizce yazma konusunda Ar-Ge faaliyetlerinin bir sonucu olarak, İngiltere’nin genel müfredatındaki dil bilgisi önceliklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Ulusal müfredat düzeyinde dil bilgisi kapsamında hangi sistemin daha yakından çalıştığına dair sağlam kanıtları yansıtması gerekmektedir. Böyle bir araştırma yapılmadan İngiltere’de ki çocukların hak ettikleri optimal yazma öğretimini almaları çok zor olmaktadır.

Sefa Sezer – İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.