İngilizce Eğitiminde Müfredat Temeli
0

İngilizcede dört temel becerinin öğrencilere kazandırılması için okuma ve yazma müfredatın tamamlanmasına olanak sağlar ve eğitim başarıları için esas olarak yer almaktadır. Aslında ulusal ve uluslararası müfredatın girişinde şöyle denilmektedir: ‘İngilizce dilinde akıcılık, tüm derslerde başarı için temel bir temeldir. İkinci dil eğitiminde İngilizce, diğer müfredat konularında başarıya açılan kapıdan çok daha fazlasıdır. Edebiyat okuyan öğrencilerin gözleri insan deneyimine açılır; anlam ve belirsizliğin yanı sıra dilin güzelliğini ve gücünü keşfederler. İngilizce ayrıca güçlü bir yaratıcı ve ifade edici boyuta sahiptir.

Küreselleşme sürecinde eğitim politikaları seçimi yapılırken, İngilizce eğitimi konusunda alınan kararlar bilimsel, ekonomi, siyasi, sosyal ve kültür açısından büyük oranda etkilenmektedir. Müfredat konusunda özellikle ülkemizde eğitim programı geliştirme çalışmalarının güçlendirildiği şu süreçte, yabancı dil eğitimi alanında, ikinci dil edinimi alanında yapılan küresel olarak dört temel dil becerisine dönük faaliyetlerin bulgularını da takip etmektedir. 1980’li yıllarından başından itibaren ikinci dil edinimi alanında teorik olduğu kadar sınıfta yapılan uygulamalar incelendiğinde, dil öğretim programı geliştirme konusunda da ikinci dil edinimi alanının gerçekten de önemli bir bilgi kaynağı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

22 | Eğitim Her Yerde

İlkokul düzeyinde 4. sınıf kademesi için yabancı dil öğretimi programında genel ve özel amaç muhakkak belirtilmesi gerekmektedir. Hedeflenen amaçlar uygulama için özel amaçlar ve genel amaçlar başlıkları altında uyumlu olması önem arz etmektedir. İlkokul 4.sınıf öğrencisinin yabancı dile olan yaklaşımında dikkat edilmesi gereken sınıf iklimi;

  1. Ana dilden başka bir dilin farkında olması,
  2. Öğrendiği İngilizce dilinin Türkçeden farklı seslere sahip olduğunu anlayabilmesi,
  3. Öğrendiği İngilizce dilinin tonlama, lehçe, şive ve telaffuzunu uygulayabilmesi
  4. Öğrendiği İngilizce dilinin kalıplarını kuralına uygun olarak kullanabilmesi son derece önemli temel yapı taşlarıdır.

Yukarıda ifade ettiğimiz amaçlar, İngilizce dilinin öğretilirken ses bilgisi ve uyumu, biçim bilim ve söz dizim kuralları gibi dilin bölümlerini ilgilendiren temel konudur.  Uygulama için özel amaçlarda son derece önemini korumaktadır. Örnek vermek gerekirse emir kalıpları, zamirler İngilizcede tonlama, vurgulama ve ses gibi ağırlıklı olarak dilbilgisi ve renkler ve saatler gibi konulara ilişkin bilgilerin kazandırılması önem arz etmektedir. Hedefler konusunda öğretim yöntemleri ve öğretim teknikleri açısından ise, soru-cevap, dramatizasyon, anlatım, dinleme konuşma, ezberleme, canlandırma ve tekrarlama bulunmaktadır.

  1. Öğrencilerin yaş durumuna göre izlence araştırma, geliştirme ve uygulamada bulunmak,
  2. Eğitim reformu sürecinde erken yaşta öğrencilere ikinci dil dersi verecek formasyona sahip öğretmen yetiştirme konusunda dört temel beceri uygulamasına dönük içerikleri hazırlamak,
  3. İkinci dil eğitiminin gelişimi açısından izlence kapsamında 2. sınıftan itibaren ikinci dil öğrenmeye başlayacak olan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ders materyali geliştirme ve değerlendirmek,

4.Yeni izlence kapsamında erken yaşta dil öğrenmeye başlayacak öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme süreçlerini kontrol etmek.

Eğitim Fakülteleri ve Yabancı Diller Eğitimi müfredatında mevcut olan erken çocukluk döneminde öğrencilere ve diğer öğrencilere yönelik yarı teorik yarı uygulamaya yönelik derslerin dışında küçük yaşta çocuklara yönelik müfredat geliştirme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme gibi derslerin müfredata eklenmesi önem arz etmektedir.

Yabancı Diller Eğitimi müfredatı sürecinde yer alan küçük yaşta çocuklara yönelik yarı teorik yarı uygulamaya yönelik derslere ek olarak erken yaşta çocuklara ve diğer öğrencilere yönelik müfredat geliştirme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, çocuklarda dijital okuryazarlık gelişimi, çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları şeklindeki içeriklerin müfredata eklenmesi vizyon odaklı eğitime katkı sağlayacaktır.

İlkokul İngilizce Öğretmenliği, Ortaokul İngilizce Öğretmenliği, Lise İngilizce Öğretmenliği gibi branşlaşmanın bu programlara entegre edilmesi gerekecektir. Yeni izlencenin uygulanmasında ve 6-8 yaş grubuna yabancı dil dersi verecek nitelikle öğretmenleri yetiştirecek eğitim programları geliştirilebilir ve uygulanabilir. Ancak bütün bunlar gerçekleşene kadar kısa vadeli çözümlerle arada kalan nesillerin de yabancı dili kendi bilişsel ve zihinsel yetilerine uygun öğretimin sağlanması gerekmektedir.

2 ile 8 sinif arasi ingilizce mufredat | Eğitim Her Yerde

222 | Eğitim Her Yerde

2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren yapılan müfredat işlemleri;

Eğitimde niteliği artırma politikaları içinde yer alan öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında bildirilen ortaokul ile imam hatip ortaokulunda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması düzenlenmiştir. Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılan okulların ilgili şubelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde pilot olarak uygulanacak 5. ve 6’ncı sınıfların İngilizce dersi müfredatı ile bu programlar doğrultusunda destek materyalleri hazırlanmıştır.

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulama yapılan okullardaki yabancı dil ağırlıklı 5’inci sınıf İngilizce dersi öğretim programı toplamda 40 üniteden oluşurken, sahadan 40 ünitelik bu programın yoğun olduğuna yönelik dönüşlerin gelmesi nedeniyle söz konusu program güncellenerek sadeleştirilerek, ünite sayısı toplam 36’ya indirilmiştir.

Ve 2019 yılının sonralarına doğru ülke genelinde pilot olarak uygulanacak öğretim programları doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere yönelik 5 ve 6’ncı sınıf İngilizce destek materyalleri de hazırlanarak, öğretmen ve öğrencilere alternatifli olarak sunulmuş ve öğretim programları doğrultusunda hazırlanan materyallere telaffuz bölümleri dahil edilmiştir.

Ülkemizde öğrenciler daha çok gelecekte iyi bir iş bulmak için İngilizce öğrenmek istiyorlar. Millî Eğitim Sayı 219 Yaz/2018 Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin amaç ve ilkelerine dayanan İngilizce Dil Eğitimi müfredatı ise, öğrencilerin İngilizce insanların günlük yaşamlarında nadiren kullanılsa da, İngilizceyi günlük yaşamlarında uygun durumlarda uygun şekilde kullanmak. Verilerden, İngilizce öğrenen Türklerin, Türkiye’nin gelecekte AB’ye katılacağı için İngilizce öğrenmediği de görülmektedir. Müfredatın yöntemi ile öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme türü arasındaki en önemli çelişki, dilbilgisi, çeviri ve ezbere odaklanmada yatmaktadır.

Müfredat konusunda öğrencilere dil bilgisinin açık bir şekilde öğrenilmesi, çeviri ve ezber kullanımına ilgi göstermektedirler. Ülkemizde son dönemlerde İngilizce Öğretimi Eğitimi müfredatları dört temel dil becerisinin dikkate alınarak hazırlanması önem arz etmektedir. Gelecekteki müfredat geliştirme süreçleri öğrencilerin inançlarını belirlemeli ve bu nedenle uyumsuzluklar ele alınması gerekmektedir.

Sefa SEZER

İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.