İngilizce Öğrenme Ekolojisi – 1
0

İngilizce dil gelişimini ve içerik bilgisini güçlendirmek için karmaşık öğrenme ekolojisi tasarlamak çok önemliyken dijital öğrenme kaynaklarını kullanarak öğrencilerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurmasını, yaparak öğrenmesini ve duygu-düşüncelerini ifade etmesini istediğimizi düşünmemizi ihtiyaç haline getirmelidir. İngilizce öğrenenler için dijital çağ öğretiminin temel özelliklerinden birkaçı yapılan literatür çalışmalardan elde edilebilmektedir. Dili öğrenirken aşağıda yer alan adımları etkin bir şekilde gerçekleştirmek için çok dilli öğrenciler için dijital çağ öğrenme ekosistemlerinin oluşturulması önem arz etmektedir.

İngilizce Öğrenme

1-) Sosyal etkileşiminin arttırılmasıyla dilde ki zenginliğin görülebilmesi,

2-) Otantik iletişim ve bağlamsal olarak zengin dil pratiği sağlamalıyız,

3-) Dilin daha etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleşebilmesi için duyuşsal filtreyi muhakkak azaltmamız gerekmektedir,

4-) Dijital araçlar ve medya aracılığıyla yapı iskelesi öğretimi desteklenmelidir.

5-) Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görüntüleme ve görsel olarak temsil ederek tüm okuryazarlık faaliyetleri sağlanmalıdır.

6-) 21. yüzyıl eğitim dünyasında eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve kültürel iklimi yaşatmamız gerekmektedir.

Ek olarak panel, sempozyum ve kongre faaliyetlerinde ilk başta dinleyici olarak daha sonra alanında konuşmacı işlemlerinde yer almak önemli bir öneridir.

Yapılan literatür İngilizce öğrenenler için dijital çağ öğretimi, İngilizce öğrenenler (EL) ve teknoloji ile yapılan on beş yıllık çalışmalardır. İngilizce öğrenenler için dijital çağ öğretim çerçevesi, sınıf ortamının içinde ve dışında teknoloji entegrasyonu için çok çeşitli fırsatları temsil etmektedir. Bu kapsamda bakıldığında, İngilizce öğrenenlerin öğretmenlerini, öğrencilerin eşzamanlı ve eş zamansız sınıf etkinliklerine katılarak otantik dil öğrenme deneyimleri yaşama fırsatlarını artıran, öğrenci odaklı, teknoloji ile etkilenmiş bir yaklaşımı benimsemeye teşvik etmektedir.

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, küresel anlamda çok sayıda dil açısından fırsat sağlamak için diğer dillerin yanında önemli rol alacaktır. Örnek vermek gerekirse;

Walker’ın bir açıklamasında İngilizce dilinin diğer dillerin yerini alması “endişelenen” bazılarının zihnini yormayacağını belirtmiştir.

21. yüzyıl eğitim dünyasında dil öğrenimi açısından İngilizce dil öğrenenlere yönelik altı okuryazarlık alanını geliştirmek için İngilizce Öğretmenlerinin, öğrencilere içeriğe erişmeleri ve fikirlerini ifade etmeleri için birden çok yol sağlayan ve aynı zamanda birden çok yöntem ve çoklu okuryazarlık yetkinliğini kullanarak sözlü ve yazılı dille bağlantılar oluşturan öğrenme deneyimleri ve yeniden tasarlanmış eğitim modellerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, etkili ve anlaşılır ifade etme okuryazarlık becerilerinin gelişimini desteklemek için öğretimi tasarlarken ve teknolojiyi entegre ederken düşünülmesi gereken birkaç fikir bulunmaktadır.

Akademik becerilerin ve içerik bilgisinin gelişimini desteklerken aynı zamanda dil öğrenenlerin tüm seviyeleri (level göstergeleri) arasında sosyal iletişimi güçlendiren düşük stresli bir ortamda dil öğrenimini geliştirir. Geleneksel doğrudan öğretim modellerinden öğrenci eylemliliğini artıran ve 21. yüzyıl becerilerini geliştiren proje tabanlı öğrenme deneyimlerine geçiş sağlamaktadır. Öğrencilerin ana dillerinin, ikinci dil öğrenimlerinin ve kültürel deneyimlerinin her adımda kullanılmasından da yararlanmaktadır.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, teknolojinin kendisinin İngilizce dilinin nasıl öğretildiği ve nasıl öğrenildiği konusunda daha büyük bir rol oynayacağını gösterse de, teknolojinin İngilizce dili açısından gerçekten yapabileceği sınırlamalar nedeniyle, öğretmen ihtiyacının olmayacağı bir ortam yaratmayacaktır. Öğretmen her zaman yol gösterici faaliyetlerine devam edecektir. Ekoloji açısından her zaman İngilizce öğretmenlerin kritik olacağı bağlamlar olacak ve bununda insanların hala etkileşim süreci aradıkları olacaktır.

Teknoloji ve inovasyon sistemi öğrenme konusunda riskin işler için değil, İngilizce dil öğrenimine genel erişim için olduğu bilinmektedir.

TEMEL BECERİLER- 1

Dinleme Faaliyetleri

Dijital ortam, İngilizce öğrenen kişilere hızı kontrol etme ve dinleme etkinliğini duraklatma ve tekrarlama becerisiyle otantik dili dinleme fırsatı sunar. İngilizce öğrenenler, hedef dili bağlam içinde deneyimlemek için dil derslerini, sesli okuma hikayelerini, haberleri, röportajları, uluslararası güncel bilgileri ve çeşitli podcast’leri her sınıf düzeyinde ve birden çok dilde dinleyebilmektedirler.

Görsel Anlama ve Yorumlama

Görüntüleme, İngilizce öğrenenler için okuduğunu anlamaya benzer beceriler gerektirmektedir. Görüntüleme, resimlerden video sunumlarına kadar her şeyi içerebilir. Bazı platformlarda bulunan eğitim videoları, resimler ve kaynaklar

Okuma Faaliyetleri

İngilizce öğrenenler, bilgileri yorumlamak ve kendi kişisel deneyimleriyle ilişkilendirmek için elektronik metinleri ve e-kitapları kullanabilmektedirler.  Birçok çevrimiçi dijital kaynaklar, İngilizce öğrenenlere kendileri için doğru olan okuma düzeyinde bilgi sağlamaktadır.

TEMEL BECERİLER- 2

İngilizce öğrenenler, sözlü iletişim kurmak için çeşitli dijital medya biçimlerini kullanarak düşüncelerini ve fikirlerini net ve etkili bir şekilde ifade edebilirler. Öğrenciler kendi podcast’lerini kaydedebilir, arkadaşlarına sesli geri bildirim sağlayabilir öykü dijital uygulamalarından faydalanılarak dijital öyküler anlatıma yer verilebilmektedir.

Görsel Olarak Temsilcilik

İngilizce dili öğrenimi açısından bu iletişim yöntemi ise İngilizce öğrenenlerin bilgileri toplamasını ve düzenlemesini, başkalarına iletmenin en iyi yoluna karar vermesini ve bu iletişimi gerçekleştirmek için genellikle yazılı ve konuşma seslerini görsel görüntülerle birleştiren görsel bir ürün üretmesini gerektirmektedir.

Yazma Faaliyetleri

İngilizcesi öğrenenler, günlük yazma görevlerinde dijital öğrenme kaynaklarını kullanarak yazılı olarak iletişim kurabilirler. Öğrenciler e-kitapların, sınıf web sitelerinin ve blogların yazarları deneme olarak görev verilebilir. Öğrenciler, akranlarıyla aracılı sosyal ağ sohbetlerinde daha destekleyici ve düşük kaygılı bir ortamda yazma becerilerini sergileyebilmektedirler.

 

KAYNAKÇA

21st Century Learning için Ortaklık (2019). “21. Yüzyıl Öğrenimi için Çerçeve.” www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources

Rubin, H. (2022). “PDÖ ve EL’ler: Eşitlik ve dijital çağ öğretimi için temel bir uygulama.”

Corwin Bağlan https://corwin-connect.com/2022/01/pbl-and-els-an-essential-practice-for-equity-and-digital-age-teaching

DATEL

Rubin H., Estrada, L. ve Honigsfeld, A. (2022). İngilizce Öğrenenler için Dijital Çağ Öğretimi: Tüm Öğrenciler İçin Eşit Öğrenim Kılavuzu. Corwin Basın.

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.