İngilizce Öğretiminin Edebi Eserler İle İlişkilendirilmesi
0

İngilizce öğretiminde, İngiliz Dili ve Edebiyatı kapsamında dört temel dil becerinin ve ikinci dilin alanlarındaki kelime etkinliği, dilbilgisi ve telaffuz işlevlerini edindirmek adına teknik bir yapının kullanımı, küreselleşme sürecinde ikinci dil öğretimi alanında çok önemli bir işlemdir. Çeviri kapsamında hem teori hem de uygulamalı ikinci dil öğretmenleri senaryo, drama, hikâye, şiir ve betimleme gibi edebi konuları ana dillerine çeviri işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Çevir işlemleri çocuklara diğer derslerde aldıkları eğitimler ile birlikte öğrenmiş oldukları sözcük üretme, söz dizim işlemleri, anlama – yorumlama gibi işlevlerini uygulama kabiliyetine ulaştığı için ikinci dil öğretiminde hem dört temel beceri etkin sağlanacak hem de hem de bu dört temel beceriye ek olarak çeviri işlemi de olumlu etkilenecektir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde İngilizce öğretmenleri okullarda edebi metinleri kullanmaya önemle üzerinde durması ve ikinci dil derslerinde konuya ve amaca uyumlu edebi paragrafları seçiminde önemle üzerinde düşünmesi arz etmektedir.

İngilizce Öğretmenleri; edebi eserler ve kültürel olarak da önem arz eden konuların tamamen anlaşılmasına ve öğrenilmesine yönelik statik ve dinamik işlevlerin gerçekleştirilmesi, öğrenci odaklı bir eğitim programı tercih etmektedir. Okuma metinleri yapılırken diyalog kurma, betimleme faaliyetlerinde bulunma, tartışma yapmak ve edebi eserlere atıfta bulunmak doğrudan öğrenmeyi her yönden ve diğer dersleri de olumlu etkileyecek şekilde tasarlanmaktadır.

Öğrenciler edebi metinleri yorumlamada, anlamada ve tanımlamada artık etkin bir öğrenmeyi gerçekleştirdiklerinde eserlerdeki karakterler, ana düşünce ve tema kapsamında yorumlar yapmaları gereken ve yazarın bakış açısını sorgulamaya geçmektedirler. Çocuklar ikinci dil kapsamında ele aldıkları edebi ve çıkarıma dönük eserleri edebi tanımlamaları öğrendikten sonra grup olarak bir çalışma yapma konusunda hazır bulunmaktadırlar.

1 | Eğitim Her Yerde

İngiliz Dili ve Edebiyatı bünyesinde edebi eserler ile ilgili yorumlamalarını, değerlendirmelerini ve eserdeki karakterlere, ana duygu ve düşüncelere, yazarın bakış açısında ve ana düşünce – temaya karşı düşüncelerini rahatlıkla aktarmaktadırlar. Bu faaliyetler öğrenci açısından aynı zamanda doğal kültürel konularına ve temalarına tepkilerini ortaya koyma noktasında önemli bir dönemdir.

Bu dönemin sürecinde düzey, değerlendirme işlemleri ve çocukları edebi eserler kapsamında “geleceğin işleri” adı altında inovasyona dönük bir düşünce ortaya çıkartır ve problem çözmeye, ihtiyacı gidermeye destekli faaliyetleri ön plana koymaktadır. Buna benzer bir başlık altında toplanan sorular; meydana gelen tartışma, sözlü ve yazılı etkinliklerin aslında temel noktası olabilmektedir.

Temel beceri olarak “yazma” işlevlerinden bahsetmek gerekirse edebi eser kapsamında belirli bir konunun yer almamasından ötürü için hem Türkçe derslerinde hem de ikinci dil derslerinde kompozisyon ve betimleme metinleri yazma konusunda öğretmenler için yazma dersleri için etkin ve verimli materyal edinmek bazen zorlu olabilmektedir. Bir kompozisyon ve betimleyici metinlerin okuma –  içeriği olarak edebi eserde etkin ve verimli çıktıları, okuma faaliyetlerinin kompozisyonlar açısından ana konu kapsamında değerlendirilmesidir.

“Okuma” işlevlerinde ise bir kompozisyon yazarken öğrenciler çıkarımlarda yer alır, kendi fikirlerini formüle eder betimlemeye çalışır ve genelleme olarak dünyadaki genel olan her şeyi destekleyecek kanıtlar için bir metne etkin bir bakış açısı ile yaklaşır. İşte burada ikinci dil kapsamında edebi eserler ile iç içe olan öğrenciler akıl yürütme işlevleri, bağımsız değerlendirici olarak yer alması ve edebi eserin etkin bir şekilde nicel – nicel analizini yaparak aslında kendisine önemli bir köprü kurmaktadır.

İngilizce alanında birçok çalışma ve faaliyet gösteren tüm bireylerin yakından ilgilenmesi ve okuması gereken edebi eserlerden son zamanlarda öne çıkanlar;

  • Kral Oedipus – Sophocles
  • Hamlet – William Shakespeare
  • Gurur ve Önyargı – Jane Austen
  • Oliver Twist – Charles Dickens

2 1 | Eğitim Her Yerde

İngilizce dilinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde edebi eser farkındalığı ve edebiyat ile ilişkilendirilerek öğretilmesinde eğitimci çok önemli bir aktördür. En önemli işlevlerden birisi ikinci dil öğretiminde en önemli hedef öğrencilerin amacı, beklentisi ve ihtiyacına göre belirlenmesidir. Öğretmenler bu konuda sözlü görüşme ve gözlem formu ile gerekirse yüz yüze de görüşerek dil ikinci dil öğretiminde “öğrenim iklimini” ortaya çıkartabilmektedir. Daha sonra net ve verimli olacak öğrenim iklimini belirledikten sonra İngilizce dil öğretim yöntemini, programdaki öğretim tekniğini ve okul içi bir takım etkinlikleri de tasarlaması son derece önemlidir.

“Edebi Eser ve İngilizce” temasından yola çıkarak eğitimciler, öğrencilerin hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun olacak edebi metinleri muhakkak seçmelidir. Sınıfta dil öğretimi iklimini etkin sağlamak adına edebi eser ve İngilizce teması ile devam ederek kullanılacak edebi eserler seçimi yapılırken öğrencilerin dikkatini dağıtacak, temel hedeften uzaklaştıracak ve en önemlisi öğrencinin öğrenme iklimini sıkıcı bulmaması için onların ikinci dil yeterliliği, dil üzerindeki ilgi alanları ve demografik özellikleri de dikkate alınması etkinliğe önemli kapı açacaktır. Bu konuyla ilgili örnek vermek gerekirse temel eğitimde öğrenim gören bir sınıftaki öğrencilere basit olarak ele alınmış hikayeler materyal olarak ele alınmalıdır. Fakat orta ve ileri düzeydekiler için öğrencilere İngilizce dilindeki edebi eseri tanıma, bilme, betimleme, değerlendirme ve nicel – nitel yöntemlerle görebilmelerini geliştirmeleri için edebi eser ilk haliyle önlerine sunulmaktadır.

Ayrıca bir oyun veya öykülerde karakterlerin de daha iyi anlaşılması üzerinde drama ve senaryo yetkinliklerinin de geliştirilmesi iletişimsel gücünü meydana getirmekte ve İngilizceyi açık, etkin, verimli,  yaratıcı ve güçlü bir şekilde öğrenebileceklerini bilmektedirler.

3 | Eğitim Her Yerde

İngilizce Edebi Eser Örneği

Sonuç olarak küreselleşme sürecinde eğitim ve öğretim kurumlarındaki İngilizce derslerinde roman, öykü ve öğrencilerin yazma alışkanlığına teşvik etmek güçlü bir etkinliktir.  Özenle seçiminin yapılması, bir roman ve hikaye okumanın teşvik edilmesi öğrencilerin dilde dört temel becerinin sağlanmasında bir motive olacaktır. Sınıf ortamında elbette karşılaşılmıştır, öğrenciler İngilizce dilinde yazılmış bir romanı okumayı son derece zor ve sıkıcı bulmaktadır. Kelime farkındalığının sürekli gelişimi ve okuduğunu anlama, yazıya dökme ve nitel – nicel değerlendirebilme becerilerini geliştirmenin en önemli anahtarıdır. Bu da öğrenciler açısından İngiliz diliyle eleştirel düşünme ve yazma becerisine sahip olacaktır.

Sefa Sezer

English Teacher / İngilizce Öğretmeni

 Kaynak

https://network.bepress.com/arts-and-humanities/english-language-and-literature/

https://libguides.library.nd.edu/english-language-literature/scholarly-articles-and-books

https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/jelita/article/view/64

Maharsi, İstan (2016). Sthe Study Of English Literature

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.