İngilizceye İlgi ve Öğrenme Metotları
0

Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde farklı dallarda ilginin uyandığına şahit olduk. Bazı kesim bu süreçte kültürel, sanatsal, mesleki yönde kişisel gelişim ve uzaktan eğitim süreci derken aslında bilgiye ulaşmanın kolaylığını da öğrenmiş oldu. Hatta öyle durumlar yaşandı ki kimimiz kolaylıkla bilgiye ve eğitime erişebilmeyi sağladığımız için konuyu kesinlikle öğreneceğim boyutuna getirdik. Önceki yazılarımda uzaktan eğitim yoluyla dili öğrenme sürecinden bahsetmiştim. Kişisel gelişim yönünde İngilizceye merak, ilgi, öğrenme isteği, beceriyi kazanma, becerinin farkına varma, dilde gelişimi görebilme ve farkındalığı yakalama konusunda “uzaktan öğrenme” önemli etkendir. Fakat öğrenmede yol gösterici, dilin her yönünde rehberlik, motivasyon, farkındalığın sağlanması ve dildeki portföyümüzün güçlü ve etkin sonuçlar doğurabilmesi için uzman ve eğitimciler ile istişare kurulması önemlidir. İngilizce dilini uzaktan öğrenirken sadece öğrenme yöntemlerine ve öğrenmenin kolaylığını bilerek temel düzeye giriş yapmış oluruz. Bu sebeple her yaştan itibaren İngilizce diline olan ilgi ve bu ilginin önemli sonuçlar doğurabilmesi için önemli metotlara yer vermiş olacağım.

ingilizce 2 | Eğitim Her Yerde

Küreselleşme sürecinde İngilizceyi turizmden bilime, siyasetten sanata kadar akıcı hale getirmek için istek, beceri ve farkındalığın sağlanmasına pandemi çok önemli bir fırsat olmuştur. Pandemi sürecinde İngilizceye planlı ve programlı çalışan kişiler bir uzman ve alanda pedagoji yetkinliğe sahip eğiticiler ile birlikte süreci değerlendirerek, zaman planlaması yapılmasının yanında kendilerine ait kütüphanenin oluşturulması, kitap planlaması, sesli kitaplar ve İngilizce film – dizi önerilerinin liste halinde uygulanması çok önemli faaliyet olmuştur. Dünyadaki güncel haberlerin yakından takip edilmesi, İngilizce makalelerin okunması, İngilizce yazı yazmaya teşvik edilmesi ve en önemlisi ise adayın kendisini bilmesi en önemli işlevdir. Konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri için kişinin kendisiyle konuşması çok önemli bir ayrıntıdır. Çünkü kişinin bu şekilde pratik yapması dil gelişimi konusunda güven arttırıcı bir etmen olacaktır.

Pandemi döneminde aslında hayat boyu öğrenmenin önemini de anlayarak ilgi duyduğumuz ve istediğimiz alanda bilinçli karar verme, öğrenmeyi öğrenme ve yaratıcı yönünde her yaş itibariyle problem çözmeyi öğrenmiş olduk. Pandemi sürecindeki yabancı dil öğrenme isteği artışının özellikle de uzaktan öğrenme isteği artmıştır.  Dikkat edersiniz ki yabancı dil öğrenme isteği artmış, öğrenmenin çıktısı ile ilgili bir bulgu yer almamaktadır.  Sadece 2027 yılında uzaktan dil öğrenme payının 21 milyar doları aşacağı tahmin edildiği ve son 7 yıl içerisinde uzaktan İngilizce dili öğrenmenin % 18,7 oranında yer aldığı belirtilmektedir.

Pandemi döneminde yüksek teknoloji platformları ile birlikte çocuklar ve yetişkinler için ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma, yaratıcı görevler üstlenme ve sanal gerçeklik araçlarıyla iletişimi birleştiren yeni programlar adından çok söz ettirmiştir. Dil için ilgi ve öğrenme metodunun geliştirilmesi için İngilizce dil bilgisi ve sözcükler kapsamında öğrenciler arasında belirli yaş kategorilerinde yarışmaların yapılması, ezber yerine canlı iletişimin tercih edilmesi çok etkindir. Bu etkinliklerin arttırılarak işbirliğine de dayandırılması gerekmektedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için üniversitelerin ilgili birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki il, ilçe ve okul müdürlükleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlar bilgi yarışması, panel, forum ve sempozyum düzenleyerek dil eğitimi becerilerini sürekli gelişime açık tutacaktır.  Çağdaş İngilizce öğrenme teknikleri; bilgi ve becerileri gelişmiş ve etkin öğrenmemizi sağlamaktadır. Günümüzde ele alınan önemli ve güncel konuları işleyen kitaplar ile birlikte geleneksel yöntemlerin İngilizce dili öğreticiliğinde hem eğitmenin gözetimi hem de desteği kolay bilgiye erişiminde de önemli bir kılavuzdur. Okullarımızda müfredata aldığımız kitapların yanında uygulamalı diyalogların gerçekleştirilmesi, sınıfta, bireysel gelişimde ve özel eğitimlerde İngilizce derslerinin kapsamı bakımından yalnızca İngilizce konuşmaların uygulamalı olarak yer alması ve zihinsel oyunlarda İngilizcenin temel nokta olması müfredata, çocukların kabiliyetine ve algısına uygunluğu da elbette dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır.

Uzaktan dil öğrenimi sürecinde en önemli unsur kişinin kendi öğrendiklerini uygulamasıdır. Belli bir süreçten sonra uzaktan eğitimde öğrenci uzman ve eğitimci kontrolünde temelden geldiği seviyeye kadar öğrendiklerini sürekli pekiştirmeyi sağlamaktadır. Böylelikle kazandığı beceriyi gerçek hayatta kullanma şansının arttırılması, öğretimde yeterli seviyeye gelmesi, alternatif uzaktan öğrendiği bilgisini teknik ve uygulamada sunabilmesi için uzman ile birlikte hareket geçmesi önem arz etmektedir.

ingilizc 1 | Eğitim Her Yerde

İngilizce’ye ilginin meydana getirilmesi ve yeni öğrenme metotlarının oluşturulması artık okul öncesi eğitim döneminde başlamaktadır. Bu dönem yabancı dil alanında hem kişisel gelişim hem de sınıf ikliminde İngilizce öğrenimi için en iyi süreçtir. Bunun sebebi, İngilizce konuşmanın en temeline inmek daha kolay ve rahat olmaktadır. İngilizce’ye olan ilgilinin meydana getirilmesiyle birlikte öğrenci aynı anda iki dili öğrenmesi ve gelecekte İngilizceyi ana dili seviyesinde güçlü telaffuzla konuşma şansına sahip olacaktır.

İngilizce dili ile ilk tanışma 7-8 yaş aralığında gerçekleşirse iki dilli olma fırsatı sıfıra düşmektedir. Evrensel olarak gerçekleştirilen dijitalleşme, bilginin paketleme ve sunma şeklini değiştirmektedir. Günümüzde popüler olan oyunlaştırma, bir çocuğu etkilemenin en etkin yollarından biridir. Yöntemin temelinde çocuğun normal oyun formatında yeni bilgiler alması yer almaktadır. Bu şekilde hem rekabeti teşvik etme hem de  doğru davranışı pekiştirme gerçekleşmektedir. Etkileşimli ders, içeriği pasif bir şekilde özümsemenin aksine öğrenciyi bir diyaloğa davet etmektedir. Öğrencinin yaşı ne kadar küçükse öğretmenin dikkati üzerine çekmesinin o kadar zor olduğunu ve bu sebeple daha fazla etkinliklerin olması, daha sıklıkla değişmesi ve gelişmesi gerekmektedir.

Bu bulgular ile birlikte 6-8 yaş aralığındaki öğrencilerin yukarıdaki oyunlar ve etkinliklerle birlikte İngilizce’ye dikkatini verebildikleri süreler verilmiştir;

→ 6 yaş: 21 dakika

→ 7 yaş: 23 dakika

→ 8 yaş: 28 dakika

Sınıf iklimi çocukların gelişimi, öğretmenini tanıması, müfredatın öğrencilerin parametrelerine göre ilk başta öğretmen daha sonra yapay zekâ uygulamaları ile belirlenmesi çok daha doğru olmaktadır. Öğretmenler dil eğitiminde öğrenme amaçları ve başarı hedefleri de dâhil olmak üzere dil ve konu öğrenimi için sınıf ikliminde öğrenci düzeylerine göre planlar gerçekleştirmektedir. İngilizce öğrenimi sırasında sözlü etkileşimi düzeye göre planlamak ve öğrencilerin sınıf içi konuşma yoluyla gerçekleştirmek genellikle kendi dillerinde kavramları anlamalarını keşfetmelerine ve netleştirmelerine olanak tanımaktadır. Bunun yanında öğrencilere başkaları tarafından da anlaşılabilecek uzun İngilizce dilleri üretmeye teşvik etmektedir.

İngilizce için ilginin ve öğrenme metotlarının etkin ve verimli sürdürülebilmesi için çocuklarda bir saat çok zor gelecektir. Bu sebeple öğrenci, kendisi için uygun olan uygun süreden daha uzun süre iletişim kuramayacak ve bilgiyi verimli bir şekilde algılamayı bırakacaktır. Hem kişisel eğitim hem de sınıf iklimindeki İngilizce eğitiminden sonra çocukların gözlemlenmesi gerekmektedir. Çabanın ve öğrenme arzusunun yer alması başarılı bir eğitimin önemli göstergesidir.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.