1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Kaymakam Soruşturmalık Öğretmenin Okulunu Geçici Süreliğine Değiştiremez

Kaymakam Soruşturmalık Öğretmenin Okulunu Geçici Süreliğine Değiştiremez
0

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER mahkeme kararını göstererek kaleme aldığı yazısında; mahkemenin kaymakamın soruşturma sırasında öğretmenin görev yerini (okulunu) değiştirme yetkisinin olmadığını, öğretmenlerin okullarını değiştirme yetkisinin kanuna göre sadece valilerde olduğunu söyledi. Ayrıca mahkeme kararında da belirtildiği üzere bu yetkinin devredilemeyecek yetki kapsamında olduğunu belirtti.

DEGER Yazısında şu bilgileri paylaştı;

Samsun 1. İdare Mahkemesi 2017/2089 karar no ve 2017/554 esas no’lu kararında 5442 sayılı İl İdaresi Kanuna göre kaymakamın geçici veya sürekli öğretmenin okulunu değiştirme yetkisinin olmadığını belirterek; soruşturma geçiren öğretmenin kaymakam tarafından bir başka okula 3 aylığına geçici görevlendirme atama işlemini iptal etti. Bu karar soruşturma esnasında veya sonucunda kaymakamlık oluru ile bir başka okula geçici veya sürekli olacak şekilde gönderilen öğretmenler için emsal niteliğinde bir karar olmuş oldu. Bu konuda mağduriyet yaşayan öğretmenler bu kararı emsal göstererek geçici görevlendirmesini veya atama işleminin iptalini isteyerek dava açabilirler.

Soruşturma geçiren öğretmenin kaymakamlık oluru ile 3 aylığına başka bir okula geçici görevlendirilmesinin iptal edilmesi üzere açılan davada mahkeme; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 8. maddesinin “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden:

  1. A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.
  2. B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tespit olunur;
  3. C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.

Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar.

Tayin, nakil ve tahviller için gereken yolluk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir “ şeklinde olduğunu ve 9. maddenin ( B ) fıkrasında ise “ (B) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler.” hükmüne yer verdikten sonra  “Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri” başlığı altındaki 32. maddenin (D) bendinde bulunan“Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir;” hükmünü belirtti.

Mahkeme, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun bu hükümlerine yer verdikten sonra kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir  makamının yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetki kılınması gerekeceği tartışmasız olduğunu ifade etmiştir. Akabinde ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 8. maddesi ile il memurlarının (11/ç  maddesi ile kolluk kuvvetlerinin) görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, aynı kanun’un 9/B maddesi ile devredebileceği öngörülen yetkinin hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili bulunup naklen atama konusundaki yetkiyi kapsamadığı , Valiye tanınan bu yetkinin Kaymakam tarafından kullanılamayacağının kuşkusuz olduğu şeklinde ifade ederek öğretmenin 3 ay süre ile başka bir okula geçici görevlendirme işleminin vali tarafından yapılması gerekirken bu kurala uyulmaksızın kaymakam tarafından öğretmenin 3 ay süreliğine geçici görevlendirilmesinin yetki bakımından hukuka uygun olmadığını belirterek öğretmenin lehinde karar vermiştir.

Kısacası 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili hükümlerine göre verilen mahkeme kararının anlamı; il’de öğretmenin (memur) geçici süreliğine dahil görev yerini (okulunu) değiştirme yetkisinin sadece valiye ait olduğu ve bu yetkinin kanuna göre devrinin mümkün olmadığından dolayı kaymakamın bir öğretmenin soruşturma gereği bile görevini değiştirme yetkisinin olmadığı hatırlatılmış ve emsal bir mahkeme kararı ortaya çıkmıştır.

Mahkeme kararından ve kanundan da anlaşılacağı üzere bir ilde öğretmenin okulunu değiştirme yetkisi sadece valilerdedir ve valiler dışında da başka hiçbir amir konumundaki memura devredilemez olduğu için kaymakamlar soruşturma gereği bile olsa öğretmenin görev yerini değiştirmezler. Değiştirdikleri zaman ise dava konusuna sebep olup hem kişi mağduriyetlerine hemde davaların kaybedilerek kamu zararına neden olunmuş olur.

Kaymakamın Soruşturma Esnasında Yada Sonunda Öğretmenin Okulunu Değiştirme Yetkisi Yok Mahkeme Kararı ;

28207622 602744000057201 1652986092 o | Eğitim Her Yerde 28216948 602743996723868 1540820203 o | Eğitim Her Yerde

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

Facebook Yorumları

Mardin’in Kızıltepe İlçesinde doğan Sedat DEĞER ilk, orta ve lise öğrenimini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bitirdi. Lisans eğitimini Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde aldı. Mezun olduktan sonra sırası ile Hakkari ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yaptı. DEĞER ,2012 Yılından beri Muğla’nın Milas ilçesinde öğretmenliğine devam ediyor. Değer’in yazıları birçok eğitim ve memur sitelerince de paylaşılmaktadır.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.