1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Kimlik Sorunu ve Liderlik

Kimlik Sorunu ve Liderlik
0

Kimlik evrendeki canlı cansız her varlığın yansıtmakla meşgul olduğu bir süreçtir. Doğadaki çeşitlilik kalıtımsal öğelerden esinlenerek yorumlanmış eserlerin sunumuyla anlam kazanmaktadır. Bu sunumların ortaya konulması için kalıtımsal miras sürece katkı yapsa da bu sürece yorum katma işi tüm varlıkların iletişimine bağlı olarak gelişir. Eğer biraz biyoloji bilgisine sahip isek hücrelerin hatta atomların kendilerini oluşturan alt parçacıkların sahip olduğu düzen konusunda bir kimliğe sahip olduğunu hatırlarız. Belki de sürece baktığımızda aslında toplumdaki her kesimin bu anlamda bilgilendirilmesi yapılması gereken işler arasında olacaktır.

Atomların sahip oldukları elektron düzenleri onların enerjisel yaşamlarını ortaya koyar. Bu da canlı ve cansız süreçlerde her varlığa bir kimlik kazanmak için yol açar. Canlı organizmanın yapı birimi olan hücre de başlangıçtan bu yana bulunduğu varlıklarda farklı kimliklerin ortaya çıkmasına aracılık etmiştir. Bu aracılık elbette Tanrısal bilinci taşıyan ruhun evrenselliğine ulaşacak olan adımları izleyen bir yolculuğun izlerini taşımaktadır. Peki bu evrende var olan bu enerjinin adım adım ortaya konulması süreci olan kimlik oluşumunun evrimi nasıl olacaktır? Baktığımız zaman her anlamda kendini gösteren evrim basamakları doğanın dönüşümüne sahne olmaktadır. Acaba insan bu süreçte nerededir?

Evrimin insana kazandırdığı kimlik sorunu yüzyıllardır tartışılan ve daha da tartışılacak olan bir süreçtir. Çünkü her birey hem biyolojik varlık olarak hem de sosyal varlık olarak farklı kimlik süreçlerine sahiptir. Elbette bu farklılığın insana verdiği anlamı aramak kimlik sürecinin en önemli gerekliliklerindendir. Çünkü bu arayış bireyi toplum dinamikleri içinde farklı fakat değer anlayışında ortak olan yaklaşımlarla sürece dahil edecektir.

Tüm varlıkların iletişiminde rol alan insan kendi bireysel farkındalıklarını taşıyacağı bu ortama ayrı bir anlam katacaktır. Bu anlamın farkındalığını yaşayan bireylerin kimlik kazanma süreçlerinde yansıtacakları aktiviteler içinde bulundukları çevreye yansıyacaktır. Peki bu yansımaların oluşturacağı rüzgâr neyi değiştirecektir? Günümüze bakıldığında teknolojik evrim öğrencilerimizi farklı kimlik bunalımlarına sürüklemektedir. Özellikle teknolojinin içine doğan alfa kuşağı çocukları bağımlı ve içine kapanık bireyler olarak tanımlanmaktadır. Öyleyse kimlik kazanma süreci dönüşümsel sürecini gerçekleştirememekte ve toplumun ihtiyacı olan lider bireyler yetişememektedir.

Aslında içsel sistemlerini kullanarak öz liderliğini gerçekleştiren bireyler yetiştirmek eğitim sisteminin görevidir. Bu açıdan baktığımızda her bireyin kendi kaynaklarını  fark ederek kendini yönlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamak için farkındalığımızı kazanmaya ihtiyacımız  olduğunu görürüz. Süper liderlik olarak adlandırılan öz liderlik konusunda gerek öğretmenlerin gerekse yöneticilerin kendilerinde yaşayacağı kimlik sorunlarını fark ederek değişime hazır hale gelmeleri gerekmektedir.

Gerek eğitim çalışanları arasında gerekse toplum içinde kimlik kazanma süreci iletişimine engel teşkil edecek unsurlar yer almaktadır. Ancak geleceğin yeni bir kimliğe ihtiyacı olduğu açıktır. Bu evrim sürecinde elbette öz liderler olmalarını beklediğimiz öğrencilerimiz toplum dinamiklerini de yönlendiren kişiler olacaklardır. Hal böyle olunca biz öğretmenlerin bu iletişim sürecinde geçireceğimiz değişim eğitimde yeni bir kimlik anlayışı getirecek ve sonunda yönetilen değil sürece katkı yapan kendine lider bireyler yetişecektir. Sonuçta değişen lider kimlikleri evrendeki her varlığın yansıtacağı kimlik sunumları arasındaki iletişimi koruyarak geleceğe yönelik amaçların peşinden gitmeyi başaracaktır. Bu zorlu süreci dönüştürmeyi sağlamak için içsel süreçlerimizi dönüştürmeye doğru adım atmamız gerekecektir.

Facebook Yorumları

Nurhayat Kayar 14.11.1972 Maçka doğumluyum. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum.25 senelik öğretmenim. STEM eğitimi, öğrenci koçluğu ,eğitim danışmanlığı gibi sertifikalarım var.C2 düzeyde ingilizce sertifikam var. Şu an yayında olan "Genesis ve Saklı Gerçekler" , "Zamanı Uyandıran Saat"," Varoluşun Sesi" kitaplarının yazarıyım.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir
Deniz Sarıbaş

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.