Kodlama Eğitimi ve Uygulanması

Kod Parçacığından Yazılıma…

Bilindiği üzere bilgisayar yazılım ve donanımdan oluşmaktadır. Kodlama ve algoritma ile çocuklara 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Çünkü; öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu özellikle eğitimciler tarafından bilinen bir gerçek. Kodlama yazmanın kazandırdığı becerileri düşünürsek, bu becerileri erken yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizdeki akademisyenler öğrencilerin kodlama ve robotik alanında ki ilgilerini anlamak için çeşitli araştırmalar yapmış ve verilen kodlama eğitiminden sonra öğrencilere çeşitli anketler uygulamışlardır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %92’si dersleri öğrenmek için robotları kullanmak istemektedir. %92’si derslerin robotları kullanarak öğrenilebileceğini düşünmektedir. Öğrencilerin %92’si robotları kullanarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirirken grupla birlikte yapmayı tercih etmektedir. Öğrencilerin %92’si yapacağı aktivitelerde robotların kullanımının kolay olacağını düşünmektedir. Öğrencilerin %62’si yapacağı aktivitelerde robotların programlanmasının kolay olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %62’si yapacağı aktivitelerde uygun robotları tasarlayabileceğini düşünmektedir.  Öğrencilerin % 64’ünün etkinlik sırasında robotik sistemlere olan yeteneklerini keşfettikleri görülmektedir. Öğrencilerin % 90’nının robotik atölyelerine katılımından zevk aldığı görülmektedir. Öğrencilerin % 82’sininn robotik çadırında edindiği kazanımları diğer derslerine ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağı görülmektedir. Öğrencilerin % 96’ sının benzer aktivitelere katılmaya istekli olduğu ve etkinlik görevlilerinden memnun oldukları, bu etkinliği deneyimlemelerinin ileride kendilerine büyük kazanım olarak döneceğini düşündükleri görülmüştür.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 6-15 yaş arası çocuklarda her gün internet kullanım oranı yüzde 45,6. Buna karşılık, 21 ülkenin katıldığı Uluslararası Bilgisayar ve Bilgisayar Okuryazarlığı Çalışması sonuçları, Türkiye’deki öğrencilerin ileri düzeyde bilgisayar becerisi konusunda oldukça yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.

Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerden Beklentiler;

-Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir.

-Kodlama çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza atabilirler.

-Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.

-Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okumayazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler

-Algoritma kavramı programlama ya da yazılım geliştirmenin yanı sıra, günlük hayattaki aktiviteler, matematik vb. derslerde karşılaşılan sorunları daha kolaylıkla çözme olanağı sağlar.

-Eğitimi alan öğrencilerin Dünyada ve Türkiye de uygulanan kodlama eğitiminin ne olduğunu anlayarak bu konuda ki farkındalıkları artacaktır.

-Öğrencilerimiz ülkemizde ve ilimizde bulunan teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanmayı öğrenip Milli Eğitim Bakanlığının teknoloji destekli projeleri kapsamında ve yurt dışı projelerinde ülkemizi temsil edeceklerdir.

-Öğrencilerin alışılagelmiş eğitim modelinin dışında göreceği bu kodlama uygulamalarının ilgilerini çekmesi ve okula olan olumlu tutumlarının artması beklenmektedir.

– Öğrencilerin sosyal medya, video siteleri, mobil telefonlardaki oyun uygulamalarına harcadıkları boş zaman kendi kodlarıyla yaptığı oyunlara aktarılacak ve belkide yerli kodlarla yazılmış oyunlarımız üretilecektir.

-Uzun vadede kodlamanın mantığını anlayacak olan öğrenciler yeterince çalışırlarsa kendi yazılımlarını oluşturarak bunları gelişmiş ülkelerdeki yazılımlarla yarıştıracaktır.

-Uluslararası ve ulusal projelerde ilimizi temsilen yapılan projelerin sayısında artış olması ve alınacak proje destek sayılarının artması beklenmektedir.

2 GÜNLÜK ÖRNEK KODLAMA EĞİTİMİ DERS PLANI

1.GÜN

KONU ADI SAATİ KAZANIMLAR
ARDUİNO VE SHİLDLERİN TANITIMI 2 DERS SAATİ ·         ARDUİNO TÜRLERİNİ BİLİR

·         PROJEYE UYGUN ARDUİNO SEÇİMİ YAPABİLİR

·         SHİLDLERİ TANIR VE KULLANIMINI BİLİR

·         ARDUİNO İLE YAPILMIŞ PROJE ÖRNEKLERİNİ TANIR.

ARDUİNO İDE YAZILIMI KURULUMU VE TANITIMI ·         ARDUİNO İDE YAZILIMINI KURAR

·         SÖZ DİZİMLİ YAZILIMIN NASIL YAPILDIĞINI BİLİR

·         KOD DÜZENİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR.

ARDUİNO İDE İLE KOD YAZMA 6 DERS SAATİ ·         ARDUİNO KODLARININ İŞLEVLERİNİ BİLİR

·         İF , İF/ELSE YAPISINI BİLİR VE UYGULAR

·         FOR , WHİLE , DO WHİLE DÖNGÜ YAPILARINI BİLİR

·         DEĞİŞKEN KAVRAMINI BİLİR

·         VOİD SETUP , VOİD LOOP , DİGİTALWRİTE , PİN MODE , ANALOGWRİTE , DİGİTALREAD , ANALOGREAD , DELAY KOMUTLARINI BİLİR VE UYGULAR

·         KÜTÜPHANE EKLEMEYİ VE İNCLUDE YAPISINI BİLİR

·         GOTO , SWİTCH CASE YAPISINI BİLİR VE UYGULAR

·         SERİAL PRİNT YAPISIYLA HABERLEŞEBİLİR

·         KULLANILAN BÜTÜN KOMUTLAR VE YAPISIYLA İLGİLİ ÖRNEKLER YAPAR

3D TASARIM VE 3 BOYUTLU YAZICI 6 DERS SAATİ ·         TASARIM NEDİR BİLİR

·         TİNKERCAD İLE TASARIM YAPAR

·         ARDUİNO İLE BERABER KULLANABİLECEĞİ TASARIMLAR GELİŞTİRİR.

·         ÖZGÜN TASARIMLAR YAPAR.

·         3 BOYUTLU YAZICI YAPISINI BİLİR

·         3 BOYUTLU YAZICIDAN ÇIKTI ALMAYI BİLİR.

1.GÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ·         NELER ÖĞRENDİM ÇALIŞMASI YAPAR.

·         GEREKLİ GÖRDÜKLERİ TEMEL BİLGİLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN NOTLAR ALIR.

2.GÜN

KONU ADI SAATİ KAZANIMLAR
ANDROİD PROGRAMLAMA 6 DERS SAATİ ·         MIT APP İNVENTOR WEB SİTESİNE GİRİŞ YAPARAK ARAYÜZÜNÜ TANIR.

·         ANDOİD EKRAN TASARIMINI YAPAR

·         BLOK KOMUTLAR İLE ANDROİD PROGRAMLAMA YAPAR

·         BLOK KOMUT YAPISINI BİLİR

·         ÖZGÜN ANDROİD YAPI GELİŞTİRİR

ARDUİNO KULLANARAK PROJE GELİŞTİRME 6 DERS SAATİ ·         TASARIM NEDİR BİLİR

·         ÖZGÜN TASARIMINI ARDUİNO İLE BİRLEŞTİREBİLİR

·         ARDUİNO KULLANIMINI BİLİR VE PROJESİNE MONTE EDER

·         KABLO YAPILARINI BİLİR VE AKTARIM İÇİN KULLANIR

·         PROJE OLUŞTURMA AŞAMALARINA GÖRE OLUŞTURUR TASARLAR VE ÇALIŞTIRIR

·         PROJESİNİ SUNABİLİR

·         ANDROİD YAPILAR İLE ARDUİNO PROJESİNİ KONTROL EDER

2.GÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ·         NELER ÖĞRENDİM ÇALIŞMASI YAPAR.

·         GEREKLİ GÖRDÜKLERİ TEMEL BİLGİLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN NOTLAR ALIR.

Facebook Yorumları
Abdurrahim Sargın hakkında 20 makale
Bilgisayar Sistemleri Öğretmeni / Bilgisayar Mühendisi Öğretmen olarak görev yapmaktayım. Yüksek Lisans Bilişim Teknolojileri Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği eğitimlerimi tamamlamaktayım.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.