1. Anasayfa
 2. Değerlendirmeler

LGS 2019 için, Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri


0

LGS2019 için Değerlendirmelerimiz ve Çözüm Önerilerimiz: 

A. LGS 2019 için, MEB -ÖDSHGM’müzün hazırladığı örnek soruları inceledim.

 1. Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygun değil.
 2. Kazanımların sınırları, resmi ders kitapları ile belirlenir.Soyut kazanımlara dayalı keyfi soru 1739/6 ya uymaz.
 3. Müfradattan sormak demek ,”Ders Kitaplarından” sormak olmalı.Başarı ölçülmeli. Ders kitaplarından onlarca soru üretilebilir. Sonra, eğitimi , öğretmeni, çocukları, başarılı değil diye suçlamak olacak iş mi?
 4. #LGS2019 Örnek Soruları için görüşüm: Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygunluk ve başarıyı ölçme yönünden sorunludur. Öğrenciyi ,kursa,etüt merkezine,soru bankasına zımnen yönlendiricidir. “Okul,Öğretmen,Ders Kitabı,Çalışma” ile, sınav kazanma ilkesine uygun değildir.
 5. #LGS2018 Soruları da: Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygunluk, süre,seviye ve başarıyı ölçme yönünden sorunlu, öğrenciyi, kursa, etüt merkezine, soru bankasına zımnen yönlendirici, Okul,Öğretmen,Ders Kitabı,Çalışma ile, sınav kazanma ilkesine uygun değildi.

LGS 2018 öncesi ,MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinin Gn. Md.:”Bu seçme sınavı olacak ve en üst gruptan %10 öğrenciyi seçeceğiz.Sorular güç ve zor olacak.  Öğrencilerin %50-60’ına hiç hitap etmeyecek şekilde hazırlanacak.” diye açıklama yaptı.

Bu açıklama ,formasyon sorunumuzun,sınav soruları sorunumuzun,sınav sorularının eğitim öğretime uyması sorunumuzun,eğitin anlayışının!…açık kanıtı. Bu anlayışı,eğitimci olarak onaylamak mümkün değil.

PISA tarzı sorular, Üst Düzey sorular, ABİDE tarzı sorular, Yorum soruları değil, başarıyı ölçen, kazanımların sınırlarını belirleyen resmi ders kitaplarından üretilen, tek kademeli, bilimsel yönden doğru, soru kökü ve seçenekleri net, açık ve yanıltıcı olmayan, Türkçesi düzgün, okula göre, eğitime-öğretime uygun sorular sorulmasını özellikle öneriyoruz.

Eğitimde, Ölçme ve Değerlendirmeyi, Başarıyı Ölçmeyi, Sınav soruları sorunumuzu, Kurs, Test, Soru Bankası Çıkmazını, Yazılı Sorularını, LGS ve YKS Sınavlarını, Sürekli Gündeme Getirdik. Her İl MEM de, Ölçme ve Değ. Merkezleri Kuruldu.Sorular İçin, Önerimiz :PISA tarzı sorular,Üst düzey sorular, ABİDE tarzı sorular, Yorum soruları değil, Başarıyı ölçen, Kazanımların sınırlarını belirleyen resmi ders kitaplarından üretilen, Tek kademeli, Bilimsel yönden doğru, Soru kökü ve seçenekleri net, Türkçesi düzgün, Okula göre, Eğitim-Öğretime uygun sorular S O R U L M A L I.

#LGS2019 Sözel ve Sayısal Örnek Soruları Soruları

https://odsgm.meb.gov.tr bilişim adresinden incelenebilir.

——————————————————–

B. İşte #LGS2019 ve #LiseyeGeçiş İçin,
Değerlendirmelerimiz ve Çözüm Önerilerimiz:

1.Ortaokuldan Liseye Geçiş, Paydaş Memnuniyeti İçerecek Biçimde,
Hukuka Uygun Olarak Düzenlenmeli.

Sorular:
Ders kitaplarından üretilmeli.
Sınıf içi pekiştirmelere dayanmalı.
Başarı ölçülmeli.
Bilimsel yönden kesin doğru olmalılar.
Soru kökü ve seçenekler uygun olmalı.
Soru başına düşen sürede çözülebilecek nitelikte olmalı.
Okula yönelik, sorular sorulmalı.
Bilim komisyonu,
Türkçe komisyonu,
Ölçme ve Değerlendirme komisyonlarından geçirilmeli.

Türk Milli Eğitiminin, olanca çetinliği ile devam eden,” sınav soruları sorunu ” çözüme kavuşturulmalı,soruların eğitime uyması sağlanmalı.

2.Sınavlar,
Sınav Soruları,
Liselere Geçiş ,
Liselerde Bölümlere Geçiş 
YKS TYT AYT ve sorular gibi 
Sorun alanlarını gündemine alarak,
Birikimli katılımcılarla bir çalıştay düzenlenmeli.

ÖSYM nin önceki Bşk.dan Dr.Fethi Toker ile 
birlikte çalışmış, istatistik ,ölçme, başarıyı ölçme konularında emek vermiş bir eğitimci olarak, sınav sorularını, bizden gayrı nedense gündeme getiren yok. Sadece, yanlış soru olursa ses çıkıyor.

***

3.#LGS2019 Soruları İlkece:
Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygunluk,
Süre,seviye ve başarıyı ölçme yönünden sorunsuz olmalı.
Kursa,etüt merkezine,soru bankasına göre değil,okula göre sorular olmalı.
Okul,Öğretmen,Ders Kitabı,Çalışma” ile, sınav kazanma ilkesine uygun sorular olmalı.

***
4.Merkezi sınavlarda,

“Seçenek sayısı-1” formülü gereği ,yanlışların,
doğruları götürmesi,”öğrenci atmıştır” ön yargısına 
dayalı haksız bir uygulamadır. 
Ya atmadıysa, uğraştıysa,niçin D silinsin ?

 • Öğrenilmiş çaresizliktir.
 • Ölçme ile uğraşanların ezberidir.
 • Ölçmede bundan kurtulmak,sadece doğru sayısını değerlendirmek gerekir.
 • Öğrencinin,emeği,kazanımı korunmalı.
 • Bir testin bütün soruları için sadece bir seçeneğin işaretlenmesi durumunda cevapların geçersiz sayılacağı kural olarak duyurulmalı. Böylece, Şans faktörü gerekçesi geçersiz olur. Emek korunur. Herkesin hakkı aynıdır.

Öğrenciler sıfır aldı, eğitim dökülüyor, Bir net bile çözemediler öğretmenler başarısız… gibi başlıklara neden olan sistem -uygulama hatası da düzeltilmiş, emekler de korunmuş olur.

***

5. TEOG 2017 için,

 • “MEB ,kolay sorular soruyor.17 bin birinci çıktı. Nasıl yerleştireceksiniz” diye, eğitim yazarları, piyasacılar,eğitim formasyonu açığı olanlar, haksız eleştiriler yapıyorlardı.
 • Oysa MEB haklıydı.
 • TEOG-YEP göre 176 öğrenci tam puan almıştı.
 • TEOG 2017 de, okul notunun yüzde 30 etkisi ise, yanlış işti.
 • Çözüm önerimiz dikkate alınıp,diploma notunun “yüzde5 i” eklenseydi, sorun oluşmaz, hormonlu not etkisi önlenir, okul başarısı da gözetilirdi.
 • MEB kendini iyi savunamadı.
 • Biz savunduk.
 • TEOG merkezi yazılıydı.
 • Her şubeden, bir yazılıda elbette 100 alan/alanlar çıkabilir.
 • TEOG da, her dönemin 2. merkezi yazılıları olduğundan ,tam puan alanlar çıkıyordu.
 • MEB nın,ders kitaplarına dayalı soru uygulaması doğruydu.

***

6. Eğitim Yönünden Önerilerimiz :

Eğitim ,”abcde ” den ibaret değildir.

Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi ,

Okulun eğitim işlevinin gerçekleştirilmesi,

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi,

Sosyal ve sanatsal faaliyetlere öğrenci katılımı sağlanması ,

“Takrir,Nakil ,Test” çıkmazından okullarımızın kurtarılması için,

Sınav soruları ,ders kitaplarına dayalı üretilip ,başarıyı ölçmenin gereği olarak sorulmalı.

Kursa ,test çıkmazına , soru bankasına değil,okula yönelik sorular sorulmalı.

Uygulamalı eğitimin,kendini gerçekleştirmenin,olumlu 
davranış geliştirmenin,asıl odak noktası olması gözetilmeli..

“Oku, düşün, uygula, neticelendir” ilkesi ve bunun gereği olan öğretim yöntemleri uygulanmalı.

Eğitimin ve Okulun ,işlevleri gerçekleşmeli.

LGS ,Sıralama ve Yerleştirme Sınavı olmalı.

“Zor soru soracağız” diye,açıklamalar yapmak,
Normal dağılımı gözetmemek , 
Ders kitaplarına dayalı olmayan sorular sormak,
Formasyon yetersizliği olup, eğitim bilimine de 
ölçme biliminde uymaz.

“Müfredat dan soruyoruz” yaklaşımı da, yetersizdir.

Müfredat kazanımlardan oluşur.

Kazanımların Sınırlarını Ders Kitapları Belirler.

Kazanımlara uygun olarak, ders kitapları hazırlanmakta ve kabul edilmektedir.

Bu gerekçelerle ,soruların : “Resmi Ders Kitaplarından Üretilmesi-Sorulması” gerekir.

Bir Dersin Farklı Ders Kitapları Varsa Ortak Alanlarından Sorular Sorulmalıdır.

Bu, 1739 s. Yasanın 6. md. de Öngörülen, 
“Objektif Ölçme “ve “Bağlı Yetki” nin gereğidir.

Bunları uygulayabilmek için, eğitimi, eğitim hukukunu, 
ölçmeyi, değerlendirmeyi, öğrenciyi, okulu, uygulamayı,
öğretmeni, müfredatı, kazanımı, ders kitaplarını, işleyişi, yönetimi iyi bilen, öğretmenlik yapmış doğru kararlar alabilecek yöneticilerin olması gerekiyor.

***
7. Uygulamaya İlişkin Önerilerimiz :

a-Ankara ve İstanbul için :AL ,FL, SBL sayıları artırılmalı. 
Okul dönüşümleri yapılmalı. Tematik ML nin sayıları artırılmalı.Bu konularda ,İl, ilçe yöneticileri daha iyi çalışmalı.

b-ML önü açılmalı. YKS da sorular,AL ve ML nin ortak derslerinin ders kitaplarından üretilip sorulmalı .
Katsayıdan daha ağır bir mağduriyet nedeni olan bu uygulama görülmeli.Böylece ML tercih özendirilmeli.

c-Devlet Demir Yolları ML ,Maliye ML, Adalet ML ..gibi
iş bulmaya yönelik Liseler için çalışma yapılmalı.

Büyük kentlerimizde,eğitime erişim taşradan daha 
sorunlu gözükmektedir.

Yüksek puanla aynı tür okula kentteki çocuk gidemezken,taşradaki çocuk daha düşük puanla gidebilmektedir.

Ayrıca, büyük şehirlerimizde yeterli AL yoktur.

Örnek: Ankara Keçiören A. Eğlence Mh. de, 29 bin nüfus, 4 ortaokula karşın AL yoktur.

Özellikli liselerin kent içinde dağılımı da sorunludur.

Örnek: Ankara’nın tren yolunun kuzeyinde yeterli sayıda özellikli okul, proje okulu yoktur. Öğrencilerin erişim imkanı çok azdır.

Ankara İstanbul gibi illerimizin erişim yetersizliği ve LGS başarısında orta ve alt sıralarda kaldıkları LGS 2018 verileri ile görülüyor. Metropol ilçelerin desteklenmesi, Ankara ve İstanbul gibi illerimizin merkezlerinde nitelik ve fiziki erişim sorunları için çalışma yapılması ihtiyacı açıktır.

Adıyaman, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Hatay … gibi illerimizin Ankara’ dan daha yüksek ortalama puanı olduğu, LGS 2018 verileri ile görülmektedir.

Bu veri, Ankara ‘da, eğitimin, anılan illerimizden daha sorunlu olduğunun açık kanıtıdır.

d. BİLSEM’lerin okula dönüştürülmesi ve sayılarının artırılması

BİLSEM türü “özel okulların açılmasının “desteklenmesi,

Yeni , And. Güzel SL, And. OTML, An.Tapu KML,gibi özellikli okulların da açılması açık ihtiyaçtır.

e. Lise öğretimi sonunda ,işe girebilme imkanları olan okul türlerine yönelim ve talep açıktır.Mesleğe hazırlayıcı ve işe girme yönünden imkan sunan liselerimiz çoğaltılmalıdır.

d. ML için iş garantisi çalışmaları yapılmalı. 

e. Tercih edilen okul türlerine çocukların erişimi için, bu tür okullar ikili öğretime geçirilmeli.

f. MEB merkezinde , yöneticilerden oluşan , 
“Öneri Değerlendirme Birimi” kurulmalı.

***

8.#LGS2019 için Önerilerimiz:

 • LGS ,8.sınıfın, 6 dersinden , yıl sonunda yapılacak bir sınavla,eşit ağırlıklı, eşit puanlı sorularla yapılmalı.
 • Ders kitaplarından üretilmiş,okula dayalı,başarıyı ölçen sorular sorulmalı.
 • oru kökü,soru cümlesi,seçenekleri net, 1.5 dk. çözülecek tek kademeli sorular olmalı.
 • “Okul, öğretmen, ders kitabı, çalışma” ile kazanılan bir sınav olmalı.
 • Sınava hazırlık ve gerçek başarı için , okul yazılı sınavlarında ve LGS de sorular, doğrudan ders kitaplarından üretilip sorulmalı.
 • Bu zaten 1739/.6. md. gereğidir. Keyfi takdir yetkisi yoktur. Resmi bir sınav için “bağlı yetki “söz konusudur. Yazılı sınavlar da, LGS de resmi sınavlardır. Yazılı sınavlarda da ders kitabından, sınıfta öğrencilerimizin çözdüklerinden soru sorulmalı. Başarı ölçülmeli. Böylece,her tür okulda, objektif değerlendirmeye erişilir. LGS’de sorulan sorular da gerçekte okul başarısına dayanır.
 • Y-D götürmeden sadece D dikkate alınmalı.

***

Tercih ve Yerleştirme için:
———————————–

1-Ülke Geneli Listesi:Merkezi Yerleştirme :

Sınav Puanına göre ,okul başarı puanına bakılmadan,
proje okulları ve özellikli okullara tercihe göre yerleştirme .

Öğrencinin yerleştirmeye esas puanı,sınav puanı olmalı.

Yerleştirmede bu puanlar kullanılmalı.

Sınav puanına okul puanı katılmamalı.

Sadece eşitlik halinde okul başarısına bakılmalı.

FL-SBL- Proje Okulları ,AL, MTAL yanında, Merkezi Tercih Listesine, Okula Dönüştürülen BİLSEM ler ile, Bilsem Türü Özel Okullar ve İsteyen Özel Okullar da bu listede yer almalıdır.

2-Mahalli İkamete Dayalı Liste-Yerel Yerleştirme Listesi:
Kayıt Alanlarında, Tercihe göre, Diploma Notu-Okul Başarısı ve İkametgah ölçütleri sırasıyla kullanılmalı.
Öğrencinin ikamet adresine yakın okula yerleştirilmesi için, öncelik kayıt alanında,diploma notu ve ikamet ölçütleri sırasıyla kullanılmalı .

Okulda bulunuşluk,devam-devamsızlık ve Ortaokulda bulunduğu yıl, kabul edilebilir ölçütler değildir.

Kayıt alanında ,tercih sırasında yerleştirmede, diploma notu ve ikametgah eşitliğinde, yerleştirmede yaşı küçük olana öncelik tanınması makul bir ölçüt olabilir.

3-Özel Okullar Listesi

4-Pansiyonlu Okullar Listesi,

5-Açık Lise olmalı.

***
Öğrenciye , Her listeden uygun tercih hakkı verilmeli.

Açık Lise ,her öğrenci için ayrıca işaretlemeye açık olmalı.

İsteyen özel okullarda, ülke geneli merkezi listelerde yer alabilmeli.

Özel okullar,elbette başvuru üzerine doğrudan kayıtla öğrenci alabilmeli.Ancak kayıtlarını önceden yapmalılar.

Tercih listesinde özel okul kaydı yapıldığı, yerleştiği işaretlenmeli.

Muhtemel yerleşemeyenler için ise,ilçe yerleştirme komisyonlarına başvuru sistemi çalıştırılmalı.

Pansiyon ve bursluluk işlemleri de aynı sınav ve yerleştirme içinde değerlendirilmeli.

Öğrencilerin, başarı durumu ölçütü ile okullarda meslek liselerine yönlendirilmesi ,form düzenlenmesi,tercihte veya e -okul üzerinden okulca işaretleme yapılması kabul edilemez.Bunlar ancak veli için yol gösterici nitelikte tavsiye olarak veliye gönderilebilir.

ML ne başarısız öğrencilerin gittiği olgusu doğruda olsa, özellikli iş garantili ML ne yüksek puanlı öğrenciler tercihle gitmektedir.

ML ve AL de güvenlik sorunları çözülmelidir.

Özellikli Liselerin ve Proje Okullarının sayıları artırılmalıdır.

Keçiören gibi bir milyonluk metropol ilçede ,yoğun başvurularımız ile daha yeni FL ve SBL açılabilmiştir.

Özel yetenekli , başarılı görülen öğrenciler için BİLSEM ler Bakanlık Oluru İle Okula dönüştürülmeli ve özel uygun makul ölçütler ile tercih listelerine alınıp yerleştirme ile öğrenci alır duruma getirilmeli ,sayıları artırılmalıdır.

Zaten ilk kuruluşlarında, “okul olarak önerilmesine karşın” merkez olarak açılmaları uygun olmamıştır. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimiz ile, mesleki eğitim merkezlerine gidecek öğrencilerimiz için,
-Kılavuzlarda, özel yerleştirme ölçütleri ve listeler duyurulmalı,
-Okullardan yararlanılarak ,tercihleri alınıp yerleştirme yapılmalıdır.

Liseye geçiş için bütün yerleştirmenin ilk tercih döneminde sonlandırılması hedeflenmelidir.

***

9.Sonuç:

 • Böylece,bütün öğrencilerin önü açık olur.
 • Yerleştirme ve liseye geçişte adalet olur.
 • Sorular,doğrudan ders kitaplarından üretilip sorulunca,
 • Okul,öğretmen,ders kitabı ve çalışma ile sınav kazanılır.
 • Öğrencilerin çoğunluğu adreslerine yakın okula yerleşebilir.
 • Servis sorunu en aza iner.
 • Paydaş memnuniyeti sağlanmış olur.
 • Eğitimi okula çekilmiş olur.
 • Eğitim ortamı ve eğitim iklimi düzelir.
 • Eğitim hukukuna,düzenli idare ilkesine,fırsat ve imkan eşitliğine,paydaş memnuniyetine erişilmiş olur.
 • Sistem düzene ve istikrara kavuşur.

10.Sınav Soruları Sorunumuz İçin,Çözüm Önerilerimiz ve Değerlendirmelerimiz:

Sınavlar mı, eğitim-öğretime uyacak? Eğitim -öğretim mi, sınavlara uyacak? Konulu yazımız da ki çözüm önerilerimizi, MEB ,ÖSYM ve Öğretmenlerimiz uygulamaya geçirmeli.
https://www.facebook.com/06mustafabilgin/posts/2118351278441330 …

Sonuç:

 1. Türk Milli Eğitiminin sorunları,bunca yaşanmışlığa karşın çözülebilir.
 2. Önerdiğimiz LGS sisteminin uygulanabilir , paydaş memnuniyetini sağlar nitelikte olduğu kanısındayız.
 3. MEB: Yazılı,LGS ve YKS sorularının,eğitime uygun, “ortak derslerden” ve “doğrudan ders kitaplarından üretilip sorulmasını” sağlamalı.
 4. Okulda yazılıda sorular,ders kitaplarından,sınıfta öğrencilerimizin pekiştirme çalışmalarında çözüp öğrendiklerinden, sorulmalı ve başarı ölçülmelidir.
 5. Lisenin zorunlu öğretim olduğunu, 3,5.8 den 12 yıla geldiğimizi, Lisenin artık, zorunlu 5 yıllık ilkokul statüsü gibi olduğunun kabulü- kavranması gerekir. Bilinmelidir ki, Lise bitince Diploma veriliyor. Bu nedenle, Liselerimizde sınıfta kalma da kaldırılmalı. Öğrenci, DN ,98,85,48,45…ile mezun olmalı. İşe girişte, akademide DN na bakılabilir. Durumu başarısı seviyesi görülür.
 6. Liselerimizde her bölümün açılması zorunlu olmalı
 7. 10.sınıf öğrencilerimiz 2019/2020 öğ. yılı için,istediği bölüme geçebilmeli.
 8. Sözel Puan ile girilecek bölümler artırılmalı.
 9. YKS da,sözel ağırlığı artırılmalı.
 10. 10.150 puan barajı hariç bütün barajlar kaldırılmalı. Tercih ile kendiliğinden oluşmalı.Kontenjanlar dolmalı.

***
Önerilerimizin Mesleki Öğretimi, Uygulamalı Eğitimi, Eğitim iklimini ve ortamını destekleyici nitelikte olduğu, eğitimimizi kurs test soru bankası çıkmazından kurtarıcı, eğitimin ve okulun işlevlerine yönelik olduğu açıktır.

Eğitim sorunlarımız özde bu yöntemle çözülebilir.

Öğrencilerimize ve milli eğitimimize, faydalı olabilmek 
umudu ve dileğiyle.

Mustafa Bilgin

Eğitimci

Kamu Yön. Uzm.

06mustafabilgin

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.