Meslek Eğitiminde Sektör Etkisi

Meslek eğitiminin başarıya ulaştığının yegâne göstergesi olarak mezunlarının istihdam oranı ölçü kabul edilebilir. Sektörün mezun öğrenciyi istihdama kabul etmesi için aldığı mesleki eğitimden endişesi olmamalıdır. Bunu temin edebilmek için ise meslek eğitimi sürecinin her aşamasında sektörün fikrini almak ve dahil etmek gerekir. Bu sayede sektör kendi düşüncelerini, işe alacağı elemandan beklentilerini ifade etme ve kabul ettirme şansına sahip olur. Program geliştirilmesi, alan/dal açılması ve uygulamalı meslek eğitiminin en önemli kısmı olan işletmede meslek eğitimi ve staj konusunda sektörün bakışı, yaklaşımı ve sağlayacağı kolaylıklar bu açıdan çok önemlidir.

Geçmişte karşılıklı suçlamalarla devam eden sektör-eğitim ilişkisi sürecinde son dönemde önemli merhaleler katedilmiştir. Sektörle protokoller yapılarak belli alanlarda çok sayıda işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Sektör artık “siz bizim ihtiyacımız olan nitelikte meslek adamı yetiştiremiyorsunuz!” noktasından çoktan uzaklaşarak alan ve dalların açılmasına, okulların donanımlarını güncellemeye, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimine destek olmaya ve usta öğreticilerini okuldaki meslek eğitimine göndermeye başlamıştır.

Buna en iyi örnek olarak “Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” çalışmalarını gösterebiliriz. Projeye dahil ve destek olan firmalar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol imzalayarak bundan sonraki çalışmalarını ve taahhütlerini resmi olarak kayıt altına alınmıştır. Hatta daha ileriye giderek, meslek lisesini öğrencinin cazip bulması ve tercih etmesini sağlamaya yönelik yükseköğretimde bazı üniversiteler ile işbirliği temin ederek sektörün geleceği için çok önemli bir adım atılmıştır. Böylelikle orta öğretimde meslek eğitimi, sektör ve üniversite üçlü bağı kurularak güçlendirilmiş olacaktır.
Proje merkezinde sektörün bulunduğu bu protokollerden;

 1. Eğitim kurumlarında öğrenci olarak mesleki eğitim almakta olanlar,
 2. Mesleği olmayan yada değiştirmeyi düşünenlerin nitelik kazanarak sektörde çalışmak isteyenler,
 3. Halen bu sektörde çalışmakta olup mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve belgelendirmek isteyenlere yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Protokol kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalar ve beklenen faydaları sıralayacak olursak;

 • Orta öğretim örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yükseköğretimde alanda eğitim yapan kurumlar ve sektör temsilcileriyle birlikte, ulusal ve uluslararası proje, hibe vb. çalışma başvurusu yapmak
 • Hizmetlere kaynak, program, yöntem, teknik, materyal ve eğitim-öğretim araçlarını geliştirmek,
 • Mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmek,
 • Mezuniyet aşamasında alanda yükseköğretim veren kurumların tanıtılmasını sağlamak,
 • Sektörün belirleyeceği bölgelerde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim yeri, teknik öğretmen ve öğrenci sağlanması konusunda destek sağlamak,
 • Sanayi üretim işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerdeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim merkezlerinde sektörüyle ile ilgili alan açılmasını temin etmek,
 • Eğitim yapılan kurumlardaki mevcut donanımın bakım, onarım ve güncellemesinin yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitelerden ihtiyaç duyulan mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlama ve meslek liselerini desteklemek,
 • Sektörde markalaşmış işletme sahiplerini; konferans, tanıtım günleri vs. kapsamında rol model olarak öğrencilerle bir araya getirmek,
 • Mesleki eğitim ve sertifika uygulamalarında iş dünyası, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve üniversiteler ile işbirliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi,
 • Mesleğin özendirilmesi amacıyla, öğrencilere yönelik cazip yarışmaların gerçekleştirilmesine destek olmak,
 • Mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar ve uygulama eğitimleri arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını desteklemek,
 • Eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan temel makine, araç-gereç, ekipman ve temrinliklerinin imkanlar ölçüsünde karşılanmasını sağlamak,
 • Öğretmenlere yönelik işletmelerde hizmet içi eğitim verilmesi,
 • Sanayi ile ilgili özel meslek programlarının geliştirilmesi ve nitelikli işgücü istihdamının desteklenmesi,
 • Öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde işletme ziyaretleri yapmalarını sağlamak,
 • Sektörde çıkarılan her türlü basın –yayın ve görsellerin eğitim verilen okullara ulaştırılması,
 • İl içinde ve dışında açılan sektörel fuarlara öğrenci ve öğretmenlerinin katılımının sağlanması,
 • Sektörün olduğu bölgelerdeki okullarda, alan, dal açılmasını teklif etmesi,
 • Alan öğretmeni olmadığında işletmede yetkin usta öğreticilerden eğitim kurumlarına gönderilmesidir.

Yukarıda sıralanan faaliyetlerin başarıyla yerine getirilmesi halinde mesleki eğitimde arzu edilen nitelik eleman yetiştirilmesi garanti edilmiş sayılabilir. Sektör temsilcisi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerince ihtiyaçlı öğrencilere burs verilmesi, sinema ve tiyatroya getirilmesi, darülaceze gibi önemli kurumların ziyareti, fabrika teknik gezileri ve düzenlenen fuarların gezdirilmesini de katarsak sanıyorum eksiksiz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bundan sonrasını artık öğrencinin gayreti, ailenin takip ve teşviki, öğretmenlerimizin özverileri ve eğitim yöneticilerinin bu güzel projeyi sahiplenmesine kalmaktadır.

Facebook Yorumları
Erol DEMİR hakkında 195 makale
Erol DEMİR 1967 yılında Gölcük’te doğdu. Piyale Paşa İlkokulu, Gölcük İmam Hatip Ortaokulu, Gölcük Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Elektronik programını ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yöneticiliği alanında yüksek lisansı “Eğitim Yöneticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunda tezini tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesinde işletme alanında doktora öğrencisidir. 1990 yılında Türkkablo fabrikasında kalite kontrol teknisyeni olarak çalıştı. Öğretmenlik hayatına 1991 yılında Hakkari’de başladı. 1994 yılında Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi’ne elektronik öğretmeni olarak atandı. 1995 yılında müdür yardımcısı oldu. 2000 şubat ayında Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü oldu. 2003 yılında Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışmaya başladı. Aralık–2007 ile Haziran-2016 arası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube müdürü olarak çalıştı. Temmuz – 2016 dan itibaren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğündeki görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.