0

1- Sektörler ile İş Birliği Yetersizliği

Mesleki teknik eğitimin bir anlam ifade edebilmesi için sektörler ile iş birliği içerisinde çalışılmış olması gerekmektedir. Sektörler ile yapılan iş birliği sonucunda maddi imkanlardan yararlanılabilecek bu sayede ülkemizde bulunan meslek liselerinin araç ve gereç donanımlarının yetersiz oluşunun önüne geçilebilecektir. Sektör içerisinde yer alan firmalarda yapmış oldukları yatırımların karşılığını almak için mezun olan gençlerin iş sahibi olmalarında önemli roller olabilir.Yukarıda saymış olduğumuz bu sorunlar ışığında  mesleki eğitim yöneticilerinin sektörler ile işbirliği içerisinde bulunmaları olmazsa olmaz bir durumdur.

2- Öğretmenlerin Yetersizliği

Mesleki teknik liselerin en önemli sorunlarının başında öğretmenlerin teknolojiyi takipte ve kendilerini güncellemede problem yaşamalarıdır. Teknik öğretmenler vermiş oldukları eğitim ile alakalı olarak kendilerini yeterince geliştiremedikleri için eğitim vermiş oldukları öğrencilerine ne yazık ki istenen mesleki teknik bilgileri aktaramamaktadırlar. Bu durumda doğal olarak mesleki teknik liselerden mezun olan gençlerin adeta vasıfsız bir eleman gibi mezun olmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle öğretmenler için mesleki eğitim konusunda teknolojik güncel gelişim eğitimleri gerekmektedir. Bu durum mesleki eğitimin temel sorunları arasında yer almaktadır. Bu çözülmediği takdirde diğer sorunlarda yapılmaya çalışılacak olan iyileştirmelerin bir amaca ulaşması çok zordur.

3-Öğrencilere Mesleki Teknik Eğitimin Öneminin Yeterince Aktarılamaması

Öğretmen ne kadar nitelikli bir yapıya sahip olsa da eğer ki eğitim vermiş olduğu öğrencileri mesleki teknik eğitimin öneminin farkında değilse  öğretmen niteliği etkili olmayacaktır. Bu nedenle mutlaka mesleki teknik eğitim öğrencilerinin bunun önemini idrak etmeleri ve elbette içselleştirmeleri büyük bir önem arz etmektedir.

Yapılan araştırmalarda meslek liselerini tercih eden öğrencilerin birçoğunun son çare olarak meslek liselerini tercih ettikleri görülmektedir. Sırf bu durum göz önüne alınarak dahi öğrencilerin mesleki eğitimi önemsemediği sonucuna varılabilir.

Bu yönde ciddi çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

4- Teknoloji Yetersizliği

Mesleki teknik eğitimin günümüz şartlarına uyarlanabilmesi için teknolojik gelişmeler ışığında eğitimlerin verilmesi önemlidir. Aksi takdirde verilecek olan mesleki eğitimlerin zamanın gerisinde kalacağını unutmamak lazım.

Sektörler ile işbirlikleri yapılması halinde mesleki teknik okulların bu yöndeki eksikliklerini giderebileceklerini hatırlatmak isteriz. Yapılacak olan teknolojik yatırımlar ile mezun olan gençlerimiz nitelikli bir teknik eleman olacak ve başarılı bir şekilde iş hayatına atılabileceklerdir.

5- Mesleki Eğitimin Toplumsal Algısı

Ülkemizde mesleki eğitimin toplumsal algısı oldukça kötü bir durumdadır. Yani ülkemizdeki mesleki eğitimi her kesimden insan çok düşük bir algı kapasitesi ile değerlendirmektedirler.Meslek liselerinin diğer lise türlerine nazaran daha kalitesiz eğitimler verdiğine inanılmaktadır. Buraya gelen öğrencilerin önemli bir kısmı iddiasızdır. Ancak teknik eğitim iddiasız öğrenciler değil teknik eğitimin önemine inanan ve bu eğitim sonunda hayatını öğrendiği teknik Bilgilerle sürdürebileceğine inanmalılar.Mesleki teknik eğitim hakkında bu yanlış algı kırılırsa , ülkemizin ekonomik ve teknolojik hedeflerine  ulaşabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

6- Beceri ve Staj Eğitiminde Yetersizlik

Ülkemizdeki mesleki teknik liselerde staj eğitimi adı altında yürütülen çalışmaların hiçbir fayda sağlamadığını buradan aktarmak isteriz. Ülkemizdeki staj zihniyeti öyle bir konuma gelmiş ki liselerde ve üniversitelerde yapılması zorunlu kılınan birçok staj uygulaması öğrenciler tarafından önemsenmemektedir. Bu durumun en büyük sebebi de denetimlerin yetersiz kalmasıdır.

Ayrıca beceri ve staj eğitimi için işletmelere eğitilmeye gönderilen gençlere yeterli eğitimlerin verilmemesi ve öğrencilerin kendisini değersiz hissettirilmesi bu tür uygulamaların amacına ulaşmamasına sebep olmaktadır.

Beceri ve staj eğitiminde yukarıda saymış olduğumuz sorunların çözümü için mutlaka staj eğitiminin öneminin öğrencilere ve işbaşı eğitmenlerine aktarılması gerekmektedir. Öğrencinin kendisini değersiz hissetmemesi ve verilen eğitimin kendisine ileride fayda sağlayacağını kavraması için iş yerindeki personel ve işverenin bu konuda yardımcı olması önemlidir. Bu şekilde ileride nitelikli elaman ihtiyacı hisseden bu sektörler bu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

7- Okulda Verilen Eğitimlerin İş Yaşamına Uygun olmaması

Okulda verilen eğitimlerin sektörün talep ettiği niteliklerden uzak olması yani iş yaşamından bihaber olması yeni mezun gençlerin iş hayatında başarısız olmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle mutlaka okulda verilen eğitimlerin sektörden fikir alınarak yapılmasına dikkat edilmesi nitelikli istihdam sağlanması açısından oldukça önemlidir.

8- Yetersiz Rehberlik Hizmetleri

Okullarda sunulan rehberlik hizmetlerinin sadece sorunlu öğrencilerin problemleri ile meşgul olma merkezi gibi algılanması ve böyle çalışması önemli bir handikaptır.Öğrencinin mesleki yaşama uyum sağlaması için verilmesi gereken rehberlik eğitimlerinin başka amaçlar için kullanılması gerçekten de büyük hatalar arasında yer almaktadır. Bu tür hizmetlerin nitelik kazanabilmesi için öğrencinin rehber öğretmeni eşliğinde iş hayatından ne istediği, iş hayatındaki hedefleri gibi birçok sorunun çözümü için kullanılması önemli olmaktadır. Tabi ki bu sorunun çözümü içinde rehber öğretmenlerinin de mesleki teknik eğitim ile ilgili daha çok bilgiye sahip olması gerekmektedir.

9- Yabancı Dil Eğitimlerinin Verilememesi

Verilecek olan yabancı dil eğitimleri ile mesleki eğitim konusunda eğitim almış kişiler uluslararası alanlarda iş yapabilme becerisi geliştirebilecek ve buda kişinin iş yaşamında başarıya ulaşmasını da sağlayacaktır.Nedense bir türlü dil eğitiminde başarılı olamıyoruz.Bu konudaki sorunun çözümü yabancı dil eğitimlerin mesleki teknik eğitim okullarında daha çok ciddiye alınmasını gerektirmektedir.

Sonuç

Yukarıda saymış olduğumuz mesleki teknik eğitime dair problemler hemen hemen ülkemizin tüm mesleki teknik okullarında mevcuttur. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif olabilecek mesleki teknik eğitimin problemleri ve çözüm yolları tüm paydaşlarla birlikte ortak bir vizyonla doğru bir strateji ile üzerinde çalışılmalıdır.Amaç sektörün istek beklentilerine uygun yapılanmış bir mesleki eğitim organizasyonu ve nitelikli teknik elemandır.

Ülkemizin gelişmesinin başlangıç noktası mesleki teknik eğitimdir.

Facebook Yorumları

Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ,33 yıllık eğitim yöneticisi, Farklı platformlarda yazılar yazar, "Meslek Liselinin Kariyer Yolu" ve "Eğitimcinin Penceresinden" adlı kitapların yazarı. MstfAslaN Okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir "EĞİTİM UZMANI",bir yazar.MstAslN

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.