1. Anasayfa
 2. Bilgi Bankası

Neden Eğitim ve Teknoloji İç İçe Olmalı?

Neden Eğitim ve Teknoloji İç İçe Olmalı?
0

Yaşadığımız 21.yy da teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte sağlık, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda da sıkça teknolojiden yararlanılmaktadır. Tezimin de bir parçası olan eğitim ve teknoloji entegrasyonu hakkında kısa bir bilgi paylaşımında bulundum. İyi okumalar.

1. Eğitim Teknolojisi

Eğitimsel İletişimler ve Teknoloji Derneği’ne (AECT) göre eğitim teknolojisi; öğrenmenin daha kolay olması ve öğretmen, öğrenci performanslarının yükseltilmesi için uygun teknolojik araç-gereç ve süreçlerin oluşturulması, kullanılması ve yönlendirilmesi amaçlı uygulama ve bu alan ile ilgili kuramsal araştırma çalışmalarıdır [1].

1.1 Teknolojinin Eğitimde Kullanımı

Bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte 21. yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu çağda, bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte, bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır. Bütün bu gelişmelerin ışığında günümüz okullarından beklenen de bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir [2].

Günümüzde teknoloji çoğu okulda akıllı tahtanın kullanımıyla sınırlı kalma eğiliminde olmaktadır. Bunu geliştirmek ve zenginleştirmek için gerekli sorumlulukları yerine getirmek çocukların daha iyi bir eğitim alması açısından önem taşımaktadır. Burada ebeveynlere, öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Çocukları doğru yönlendirmek ve teknolojinin faydalı hale gelmesini sağlamak toplumun da gelişmesini sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalar ilk bilgisayarların 1970’li yılların sonlarına doğru okullara girmeye başladığında eğitimde bilgisayar kullanımı olgusu hakkında tartışmaların başladığını göstermektedir. Bilgisayarlarla birlikte yazıcı, disket sürücü, tarayıcı ve ilk sayısal kameralar da eğitim alanına taşınmaktadır. Bilgi Teknolojileri terimi bu dönem içinde yaygın olarak kullanılırken bilgisayar ağları ve internetin de eğitim alanında kullanımıyla teknoloji okullarda önemli bir olgu haline gelmiş bulunmaktadır [3].

Teknolojinin okullarda önemi günden güne arttırmasıyla birlikte teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmak da önemli bir olgu haline gelmiştir. Teknoloji kullanımı ve teknoloji entegrasyonu arasında çeşitli farklılıklar görülmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımının hedefinde teknolojinin olduğu görülürken; teknoloji entegrasyonunda teknoloji kavramı, eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olması ile birlikte öğretmenin rehber, öğrencilerin merkezde olduğu yapılandırmacı, yenilikçi bir öğrenme süreci anlayışı vurgulanmaktadır. Yani entegrasyon sonucu daha verimli çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

Okulları teknoloji kullanımı açısından değerlendirecek olursak farklı görüşler karşımıza çıkmaktadır. Bazı okullar teknolojiyi önemli veya vazgeçilmez bulurken bazı okullar ise zaman kaybı olarak görebilmektedir.

Tabi teknolojiyi eğitimde verimli kullanabilmek için de bazı şeylere ihtiyaç vardır. Okulların maddi açıdan yeterli olması, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlığına sahip olması gerekmektedir. Günümüz okullarında bilgisayar öğretmeni olmamasından kaynaklı var olan bilgisayar laboratuvarlarının bile etkili bir şekilde kullanılamadığı gözlemlenmiştir. Eğitimcilerin büyük çoğunluğu teknolojiyi etkin kullanmamakta ve çekingen kalmaktadır. Donanımsal olarak birçok eksiği olan okullar vardır ve bu eksikliklerin giderilmesinde iletişimsizlik meydana gelmektedir. Aynı bölgedeki okullar arasında bile teknoloji kullanımı açısından farklılık gözlemlenmektedir [5].

1.2. Eğitim Teknolojisi’ nin Öğrenciye Sağladığı Faydalar

 1. Eğitim teknolojisinin öğrenciye sağladığı birçok fayda vardır. Bunlardan önemli olanları şöyle sıralayabiliriz:
 2. Öğretimde bilgisayar kullanıldığı zaman çift seçenekli sözcükleri algılama bakımından beynin algılama kapasitesi %99 arttırılabilir. Bu durum, öğretimde öğrenciler için öğrenmenin daha kalıcı olmasına kazanç sağlar.
 3. Eğitim alanında kullanılan teknoloji ürünleri aracılığıyla, her öğrenciye İlgi, gereksinim ve öğrenme biçimi farklılıkları göz önüne alarak farklı uyarıcı, öğretim yöntemi ve öğretim gereci seçenekleri sunar.
 4. Öğrenciyi güdüler ve öğretim etkinliğine katılmaya özendirir.
 5. Eğitim alanında yeni teknolojilerin uygulanmasıyla, bugünün öğrencileri değişme, gelişme ve yenilikleri izleyebilir ve değişen dünyaya daha iyi uyum sağlayabilir [6].
 6. Öğretmen ve öğrenci açısında zamandan tasarruf sağlayarak daha fazla bilgi öğrenilmesine yardımcı olur.
 7. Teknoloji etkinlikleri sırasında çocuklar ilgi ve yeteneklerini keşfeder, yapacağı etkinliği planlayabilir, etkinlik sırasında diğerleriyle tartışabilir, bir şeyler icat edebilir ve çalışmalarını gözden geçirip, yeni alternatifler bulabilir [7].

Kaynakça:

 1. AECT (Association for Educational Communications and Technology), The definition ofeducational technology, AECT : Washington, 1977, s.1
 2. Buket AKKOYUNLU ve Serap KURBANOĞLU, “Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, 1-10, s. 2.
 1. Serhat Çoban, “ Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelisimi ”, XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Eskişehir, 2012, 1-12, s. 1.
 1. Aditi Rao, What’s the Difference Between “Using Technology” and “Technology Integration”?, https://teachbytes.com/2013/03/29/whats-the-difference-between-using-technology-and-technologyintegration/ Erişim Tarihi ( 31.05.2017 )
 1. Alper Bayazıt ve Sadi Seferoğlu, “Türkiye’deki teknoloji politikalarında eğitimin yeri ve öğretmen yetiştirme politikaları”, 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2009, 1-5, s. 4
 1. Demet Alpar vd. ,Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim Teknolojileri Uygulamaları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, 7(1), 19-31, s.28.
 1. Fatma Çağlayan Dinçer ve İlkay Ulutaş, Teknoloji araçlarının okulöncesi dönem çocuklarını bilimsel düşünceye yönlendirmek amacıyla kullanılması, IV. Fen bilimleri eğitim kongresi, Ankara: M.E.B, 2000, 717–720, s.718
Facebook Yorumları

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.