Öğrenciyi İkna Etmenin Yolu Motivasyondan Geçer!

Öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenmeyi talep edecek hale getirilmesi sürecine eğitimde motivasyon diyoruz. Bunu sağlamanın ilk şartı da ikna!

Eğitimciler olarak bizlerin sorumluluklarından birisi öğrenciyi öğrenmeye istekli hale getirmek, yani ikna etmek, bunun da yolu motivasyondan geçiyor.

Başarılı bir öğretim süreci için öğrencinin ihtiyacı olan öğrenme isteği yeterli seviyede değilse, derslerin kalite düzeyi yüksek bile olsa çocuk ilgisiz ve isteksiz olduğu için başarılı olamayacaktır.

Motivasyonu Düşük Öğrenci Hangi Davranışları Sergiler?

 • Eğitimi gereksiz bulabilir.
 • Dersin önemi ve gerekliliğine inanmaz.
 • Almış olduğu eğitimi düzenli olarak devam ettirmez.
 • Eğitim sürecinde dikkatini toplayamaz, dinleme konusunda kulağı zayıflar.
 • İlgisini eğitim esnasında nesnelere ve olaylara yöneltir.
 • Verilen ödevleri yerine getirmez, ya da ödevinde karşılaştığı en ufak bir zorlukta vazgeçer.
 • Öğretmen tarafından derse dahil edilmesi zordur.

Öğrencinin Motivasyonunu Arttırmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

 • Derslerde ilginç, şaşırtıcı, merak uyandırıcı sorular sorun.
 • Yapılan etkinlikleri mümkün olduğu kadar aktif, araştırıcı, heyecanlı ve yararlı hale getirin.
 • Öğrencilerin arasında zeka, sosyal-ekonomik- kültürel geçmiş, okula ve bazı derslere karşı tutum açılarından bireysel ayrılıklar olduğunu her zaman dikkate alın.
 • Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını doyurmalarına yardımcı olun.
 • Öğrencilerle ilgilendiğinizi, onların sizin sınıfınızın öğrencileri olduğunu hissettirin.
 • Bütün öğrencilerin az da olsa saygınlık kazanabileceklerini öğrenme yaşantıları düzenleyin.
 • Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olun.
 • Olumlu yanlarını vurgulayarak, sonuçlar hakkında geri dönütler verin.
 • İhtiyaç duyulan öğrencileri, öz güvenlerini ve başarı ihtiyaçlarını geliştirmeleri için cesaretlendirmeye çalışın.

Aileler Ne Yapabilir?

 • Kendi yaşamına hâkim olması için ona fırsatlar verin.
 • İstikrarlı çabalarına değer verin.
 • Başarısızlıklarıyla yüzleşip üstesinden gelebilme gücü ve bunun önemini öğretin.
 • Her davranışının bir amaca hizmet ettiğini fark ettirin.
 • Geleceği gözünde canlandırmasını sağlayın.
 • Hedefleri konusunda konuşarak, hedefini belirlemesinde yardımcı olun.
 • Çocuğunuzun kendine model aldığı kişilere dikkat edin.
 • Pozitif kelimeler kullanmasına destek olun.
 • Pozitif motivasyonla destekleyin.

Leyla Fidanay

Eğitmen, Mentor Koç, Yazar

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.