1. Anasayfa
  2. Bilgi Bankası

Öğretmenim Youtube Kanalınız Yok Mu Gerçekten?


0

Öğretmenlerin mesleki hayatlarında istenilen başarıya ulaşabilmeleri için öncelikle teknolojinin eğitimdeki rolünü kabullenmeleri ve kullanma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü öğretmenler göreve başladıkları kurumlarda teknoloji ile yaşayan öğrenci grubu ile karşılaşmaktadırlar. Hatta öyle ki öğrenciler arasında youtube kanalı sahibi olmak ayrıcalık haline gelmiş “youtuber” kelimesini bilmeyenler tuhaf karşılanır olmuş. Bu açıdan teknoloji ürünlerinin eğitim kurumlarında kullanılması, ders içeriklerini de büyük ölçüde etkilemektedir.

Eğitim kurumlarında öğretim amaçlı teknoloji kullanımı son yıllarda giderek artmıştır, ancak yine de eğitim ve öğretimle ilgili sıkıntılarımız hala devam etmektedir. Öğretmenler, interneti ve bilgisayarı öğretim amaçlı kullanabilmede kendilerini yeterli görmezken öğretim amaçlı basit çalışmaları hazırlayabildiklerini fakat karmaşık ve çok amaçlı öğretim araçlarını kullanamadıklarını belirtmişlerdir.

Günümüzde eğitim ve eğitimde teknoloji kullanımı, birbirinden bağımsız düşünülemeyen iki olgu haline gelmiştir. Teknoloji, sorunların çözümünde kullanılması ve hayatın kolay hale getirilmesidir. Bu sebeple başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün topluluklar teknolojiyi kullanarak kaliteli bir eğitim yapma uğraşısı içindeler.

Eğitim kurumları ve öğretmenler her gün bilgisayar, internet, video ve cep telefonları gibi teknoloji araçlarını kullanan öğrencilerle karşı karşıya olduklarından dolayı mevcut teknoloji ürünlerini kullanma becerilerini geliştirmedikleri zaman önemli sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.

Eğitim teknolojisinin eğitim ve öğretimde rol oynaması, öğretmenlerin teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip oluşuyla doğrudan ilgilidir. Dersin hedefine uygun dijital materyal oluşturma veya dijital materyal seçimi, öğrencilerin dersi anlama seviyelerini ve bilginin kalıcılığını etkilemektedir.

Yaşanılan tecrübeler öğretmenlerin çoğu, öğretimde teknoloji entegrasyonu için çok iyi bir şekilde hazırlanamadıklarını açıkça göstermektedir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda yeni teknolojiler etkin şekilde kullanılmadan, öğretilmeden, müfredat programlarına ve ders plânlarına koymak büyük bir hatadır. Öğretmenlerin özgüven ve yeterliliklerinin teknoloji kullanmayı etkilediği, öğretmen yetiştiren kurumlarda akademisyenlerin teknolojiyi kullanmada, yeteri kadar rol model olamadıkları aşikardır. Çünkü özellikle özel okullar öğretmen mülakatlarında eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili öğretmenlere sorular sorduğunda tatmin edici cevaplar alamamaktalar. Bunun nedeni olarak öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik eğitimlerin, eğitimleri sürecinde yeterli şekilde kullanılmadığı düşüncesidir. Eğitim sürecinde teknoloji ve bilgisayar kullanmaya daha fazla özen gösteren ve zaman ayıran öğretmenlerin kendilerine güven ve yeterliliklerinin yükseldiği bir gerçektir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, öğretmenlerin teknolojiyi eğitim ve öğretim sürecinde öğrenmeyi artırıcı amaçlı kullanmak istediklerini ama buna nereden ve nasıl başlayacaklarını bilmediklerini ve kendilerini hazır hissetmedikleri gerçeğini göstermektedir. Bunun nedeni olarak da öğretmen adayları teknolojiyi kullanmaya yönelik hizmet öncesinde yeterli eğitim  alamadıklarını belirtmekteler. Göreve yeni başlayan öğretmenler de, hizmet öncesi verilen eğitim derslerinde, teknoloji ve bilgisayar kullanma becerisini yeterli düzeyde alamadıklarını ve hızla gelişen teknolojiyi takip edemediklerini söylemekteler. Bu açıdan öğretmenlerin teknolojiyi mesleklerinde etkin kullanabilmeleri için, üniversite yıllarında ve mezuniyet sonrasında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi (TPACK) kazandırılmalı ve bilgileri devamlı olarak güncellenmelidir. Bu sebeple öğretmen yetiştiren kurumlarda ders içeriklerine uygun teknoloji ürünlerinin eğitimde yaygın kullanılması ve adayların bu dönemde daha nitelikli yetiştirilmesi önem arz etmektedir.

Öğretmenlerin sınıfta teknolojiyi kullanmaları, öğrencilerin başarılarının yükselmesini sağlayacaktır. Öğretmen adayları göreve başlayınca teknolojiyi kullanmaya yönelik yeterlilikleri ve özgüvenleri, teknolojiyi sınıf içi uygulamalarda kullanıp kullanmamaları öğrenci başarısında önemli bir etkendir. Öğretimde bilgisayar teknolojilerinin etkili kullanımı, teknolojiyi kullanma konusunda bilgili ve iyi yetişmiş öğretmenlerle mümkündür.

Facebook Yorumları

Eğitim Teknolojileri Uzmanı, Microsoft Yenilikçi Eğitimen, İngilizce Öğretmeni

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.