1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği

Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği
0

Günümüz dünyasının en belirgin özelliklerden birisi de kuşkusuz her alanda hızlı değişimlerin olmasıdır. Bu değişimler hem bireysel hem de toplumsal hayatı etkilemektedir. Toplumsal hayatın dönüşüm makinesi olan eğitim kurumları da doğal olarak bu değişimden etkilenmektedir. Toplumsal talepler, sosyal değişim, kitle iletişim araçları, teknoloji ve öğrenci davranışındaki hızlı değişim eğitimde öğretmenin rolünü yeniden tartışmaya açmıştır.

Gelecek nesillerin mimarisi olan, toplumsal ihtiyaçların karşılanması hususunda daima bir öncü görevini üstlenen öğretmenler, geleceğin eğitiminde de kuşkusuz bir lokomotif vazifesini üstlenmeye devam edecekler.

Bilginin hızla değişmesi, etkileşimin sık olması, teknolojinin toplumun her alanına nüfuz etmesi öğretmenin rollerinin değişimini zorunlu kılmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve alışık olmadığımız birçok durumla bizi karşı karşıya bırakan Covid-19 salgını, değişimin hızını arttırmıştır. Sosyalleşme alanlarının kapalı olması, mesafelerin uzak tutulması, bireyselliğin ön plana çıkması, iş ve davranışların çevrimiçi gerçekleşme mecburiyetini getirmesi sonucunda eğitimin geleceği ve öğretmenliğin rolü ne olacağı da bir kez daha hızlı bir şekilde gündeme oturmuştur.

Tüm bunların bize söylediği bir gerçek var: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağıdır.

Bu sebeple bu değişim rüzgârı karşısında öğretmen yeterlilikleri dijital öğrenme hızına öncülük etmeli ve teknolojiyle entegrasyonu sağlanmalıdır.

Salt bilgi aktarıcı ve düz anlatım ve geleneksel eğitim metoduyla öğretmenlerin gelecek tasavvuru imkânsızdır. Kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olduğu, bilgiye ulaşmanın çok daha kolay ve hızlı olduğu bir teknoloji çağında Aytaç Açıkalın hocamızın dediği gibi: ‘öğretmenler geçmişin güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurutamazlar.’
Dolayısıyla öğretmenler eleştirel düşünme, yaratıcılık, esneklik, bilgi okuryazarlılığı, teknoloji okuryazarlığı, liderlik ve girişimcilik gibi 21. Yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek için, yeni teknolojik araçlarını öğrenme ortamında etkili bir şekilde kullanma becerilerine sahip olması gerekir.

Öğrencilere teknoloji kullanımı için gerekli olan temel becerileri sunarken öğretmenin göstereceği liderlik önemlidir. Öğrenmenin okul ortamının dışına çıktığı ve internetin yaygınlaşmasıyla beraber öğretmenlerin doğru bilgiyi ve interneti doğru kullanma becerilerini öğrencilere kazandırma görevi daha da artmıştır.

Her bir öğrencisi için hedef belirleyebilen ve bu hedefler için stratejiler geliştirebilen öğretmen, başarılı bir öğrenme sürecini gerçekleştirebilecektir. Kısaca öğretmenlik mesleği gelecekte yok olmanın aksine önemi daha da artacaktır. Fakat öğretmenin işlevi ve sorumlulukları değişecektir.

Dolaysıyla öğretmenler:

  • Öğrenmeye liderlik etmeli
  • Gelişmiş çalışma alışkanlığına sahip olmalı
  • Ön yargıdan uzak durmalı
  • Başarı hedefini okulla sınırlandırmamalı
  • Öğrencileri motive eden ve onları öğrenme sürecine aktif olarak dâhil eden çeşitli öğretim yöntemlerini kullanmalı
  • Öğrenmeye karşı sorumluluğu, iş birliğini ve bağlılığı teşvik etmeli
  • Öğrencileri ahlaki, ruhsal ve değerler konusunda geliştirmeli,
  • Kendi kendine öğrenen öğrenciler yetiştirmeli,
  • Öğrencilere eleştirel ve yaratıcılık becerilerini kazandırmalıdır.
Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.