1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Okullardaki Büyük Kayıp; Müzik, Spor ve Sanat

Okullardaki Büyük Kayıp; Müzik, Spor ve Sanat
0

Herkese Merhaba, son zamanlarda müzik, spor ve sanat öğretmenleri için tam bir kaos ortamı söz konusu. Aslında bu durum yakın bir tarihe, bundan dokuz yıl öncesine dayanıyor. 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemi kimileri için olumlu kimileri için olumsuz sonuçlar doğurdu. Peki nedir bu olumsuz sonuçlar?

4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi Modeli Neleri Değiştiriyor?

Çocuklar, bilim, sanat, kültür ve spor gibi alanlarda daha küçük yaşlardan itibaren ilgi, yetenek ve yeterlikleri doğrultusunda eğitim alma imkânına sahip olacak.

Yukarıdaki madde 4+4+4 kesintili zorunlu eğitimin aldığı en güzel karar bence. Sonrasında alınan kararlar müzik, spor ve sanat öğretmenleri için zorlayıcı bir yaptırım şeklini alıyor. Sınıf öğretmenlerine tanınan haklar, geri plana atılan müzik, spor ve sanat öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar… Gelin aşağıda 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin sınıf öğretmenleri için aldığı karara bir bakalım.

Sene 2012-2013

Yeni Sistemde Sınıf Öğretmenlerinin Durumu

Mevcut sınıf öğretmenlerinden, mezun oldukları yükseköğretim programları itibariyle branş öğretmenliğiyle ilişkilendirilmesi mümkün olanların, (ortaokulların dört yıl olması kaynaklı branş öğretmeni ihtiyacı da dikkate alınarak) istekleri çerçevesinde branş değişikliği yapmaları da ivedilikle sağlanmalıdır. Diğer taraftan, yeni sınıf açma imkânı bulunan ilkokullarda mevcut durum itibariyle öğrenci mevcudu 30’dan fazla olan sınıflar bölünmelidir.

Yavaş yavaş müzik, spor ve sanat öğretmenlerinin gerginliklerini anlamaya başlıyoruz. Müzik, spor ve sanat öğretmenlerinin yerine geçip içinizde söylemek istediğiniz bazı sözler oluşmaya başlıyor değil mi?

4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Doğurduğu Norm Fazlası Sınıf Öğretmenlerinin Müzik, Spor ve Sanat Öğretmeni Olmasına Yol Açtı. Peki ya Atanmayı Bekleyen Müzik, Sanat, Spor Öğretmenlerinin Yaşadığı Sıkıntılar?

Müzik, beden, resim yeni adlarıyla müzik, spor, resim olarak kullanılıyor. İsimlerde bu değişiklik pek mühim değil. Asıl sorun, yıllar önce 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemine geçiş yapıldığında norm fazlası olan sınıf öğretmenlerinin diplomalarında yan branş yazanların müzik, spor ve sanat öğretmeni olarak atanmasıdır. Hatta lisede edebiyat öğretmeni olarak ders verenler, atananlar bile var. Sonrasında alınan kararlardan pişman da olundu. Ama geçen geçti ve bu duruma bir çözüm getirilemedi. Bakanlığın amacı aslında bir çözüm üretmek iken elde edilen atanamamış birçok müzik, spor ve sanat öğretmeni handikapı oldu. Velhasıl çözüm aranırken çözümsüz birçok sorun eğitim camiasının gündemine kalıcı bir şekilde oturdu.

Seçmeli Olan Branş Dersleri Öğretmenleri, Ders Saatlerini Doldurmak İçin Okul Okul Geziyor…

Müzik, spor ve sanat dersleri seçmeli olunca tek bir okulda ders saatlerini dolduramayan öğretmenler birden fazla okula gitmek zorunda kalıyorlar. Bu bir günde üç veya dört okul da olabiliyor. Bazı okulların arasındaki mesafe de cabası. Düşünebiliyor musunuz öğretmenlerimizin yorgunluğunu? Severek okudukları bölüm ve öğretmenlik onlar için sonrasında eziyete dönüştürülüyor.

Müzik, Sanat ve Sporun Çocuğa Kattıkları?

Şimdi branş öğretmenleri huzursuz bir şekilde derse girip çıkıyor ve bir sonraki aşamanın ne olacağı kaygısıyla odaklanma sorunu yaşıyorlar. Sürekli değişen ve tam oturtulamayan branş öğretmenlerinin kaygısı gün geçtikçe artıyor. İşe birde müzik, spor ve sanat branşlarının öğrenciye olan katkısının anlaşılamaması eklenince çözüm arayan tek merci yine öğretmenlerin kendisi olmak zorunda kalıyor. Aslında çocuğa bilişsel ve sosyal alanda katkısının ne kadar önemli olduğunu anlasalar tüm sorunları çözüp, sağlam bir alt yapıyla sağlıklı bir geleceğin yetiştirilmesine imkan sağlandığını görebileceğiz.

Araştırmalara göre;

MÜZİK

Okullarda verilen müzik eğitimi sadece eğlenme amaçlı değil, bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), dikkati toplama, yoğunlaşma (odaklanma), matematik, bireysel yeteneklerinin ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olmak amaçlıdır. Müzik öğretmenlerinin yaptığı çalışmalarla çocuğun duygularının gelişmesi, söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, dinleme, olaylar arasında bağlantı kurma ve dinleme alışkanlığı edinmesi, kendini rahatça ifade etmesi, korku, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkularını yenmesi, estetiğe önem vermesi ve çevresine karşı daha duyarlı olması sağlanır. Ayrıca müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken öğrencilerin fiziksel ve psiko-motor gelişimine katkı sağlar. Müzik çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine etkisi, dil gelişimine etkisi, bilişsel becerilerinin gelişimine etkisi, odaklanma üzerine etkisi, gelecekteki meslek seçimine etkisine kadar birçok alanda önemli olduğunu görmekteyiz.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Çocukların doğuştan getirdikleri üretkenlik özelliklerini ortaya çıkarmak, ayrıca boyama, kesme, katlama, yırtma, yuvarlama ve yapıştırma gibi etkinliklerle gerçekleştirilen faaliyetlerle çocukların küçük kas gelişimleri ve el becerilerinin gelişimi sağlanır.

DRAMA

Hayatı çok boyutlu algılayabilmek için, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, öğrendiklerini uygulamak gereklidir. Bunun için de, bir çocuğun düşünce ve hayal gücü yeteneklerinin harekete geçirilmesi gereklidir. Bu noktada eğitimde drama devreye girer. Drama; gerçek yaşamda olmuş, olan ya da tasarlanmış olayları; taklit eder, oynar, gösterir. Okullarda çocuğun öğrendiği şeyleri tamamen kendi akıl ve hayal gücünü kullanarak, anlattıklarını kendi kelimeleriyle ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek için drama dersleri yapılmalıdır.

JİMNASTİK-HALK OYUNLARI

Halk oyunlarının çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal gelişimine faydaları vardır. Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

SPOR

Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanabilir. Ayrıca fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan, oyun ya da yarışma formunda olan, kurallı ya da kuralsız, ferdi ya da takım halinde yapılan etkinliklerin tümü. Özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonu. Spor yapan çocuk ister istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir. Sosyalliğin yolu spordan geçiyor. Stresi azaltıyor, bilişsel gelişimi destekliyor.

Müzik, spor ve sanat derslerinin çocuklarımıza fazlasıyla katkı sağladığını görüyoruz. Sınav dönemlerinde nefes almalarını, rahatlamalarını, üretmelerini, özgüven sahibi olmalarını sağlıyor. Bu dersleri seçmeli ders olarak çocuklarımızın önüne sunmakla onlara ne kadar haksızlık ettiğimizi farkında olalım. Sadece müzik, spor ve sanat öğretmenleri değil öğrencilerin de ellerinden alınan dersler, onlara yapılan bir haksızlıktır.
Tekrar düşünmeli, yeniden güzel bir çözüm üretmeliyiz.

“Güzel sanatların her dalı için, TBMM’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”
Mustafa Kemal Atatürk

Facebook Yorumları

Nesrin Salihoğlu 01/08/1981 tarihinde Trabzon da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon da tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Bitirir bitirmez 2007 senesinde İstanbul'a öğretmenlik için başvuruda bulunmuştur. Hayat öyle sürprizlerle dolu ki mezun olduğu bölümü değil çalışkanlığını gören İlçe Milli Eğitim Müdürü ona sınıf öğretmenliği yapmasını söylemiş ve on bir yıldır sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Otizmli ve disletik çocuklarla çalışmış, kendini her çocuğa dokunabilmek için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya adamıştır. Bütün öğretmenler gibi... Dersleri eğlenerek öğretmek onun için en önemli şeylerden biridir. Çocuklarını sabahın sekizinde dans ile karşılar, sabah sohbetiyle derse hazırlar, akşam motivasyonuyla eve uğurlar. En sevdiği cümle "Mutlu Çocuk" Hiç düşünce!!!

Yazarın Profili

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.