1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Özel Okullar ve Gelecekteki Mesleğim! Neden Özel Okul?


0

Çocuklarımız bizim ve ülkemizin geleceğidir. Onlara yaptığımız yatırım ise aslında kendimizi ve geleceğimizi sağlamlaştıran bir duvar örmek gibidir.

Bizler birer anne veya baba olarak çocuklarımızı elimizden geldiğince iyi yetiştirmeye çalışırız. Annelik veya babalık duygusu çocuklarımızın kötü bir eğitim almasını istemez. Hatta iyi bir eğitim uğruna birçok fedakarlığa da katlanır.

İyi bir eğitim ise çift kanatlı bir kuş gibidir. Anne ve baba çocuğun eğitiminde kanatlardan biriyse okullardaki öğretmenler ise diğer bir kanattır. İki kanadın da dengeli ve sağlıklı olması durumunda çocuklarımız parlak bir  geleceğe doğru kanat çırpabilir.

Bu yazıda eğitimin önemli bir kanadı olan özel okullar avantajları ile ele alınacak ve çocuklarımız üzerindeki olumlu etkileri incelenecektir.

Neden Özel Okul?

Ülkemizdeki eğitim seviyesi ve öğretmenlerin kalitesindeki düşüş göz önüne alındığında özel okulların diğer bir deyişle kolejlerin değeri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özel okulların en büyük avantajı çocuğumuzun kendisini tanımasına ve gelecekteki mesleğini bu yönde kolayca ve isabetli bir şekilde seçmesine olanak vermeleridir.

Son yıllarda kişisel gelişim olarak adlandırılan bizim tercihen kendini ve yeteneklerini tanıma dediğimiz prensip başarı üzerinde etkilidir.

Toprağında zengin bir altın damarının olduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanlar da kendi zayıf ve kuvvetli taraflarını çok zaman bilemezler.

Jules Bernand

Kendini tanıyan, zayıf ve kuvvetli özellikleri bilen bir birey olarak yetişen çocuklarımız kendileri için doğru kararları kolaylıkla verebilecek, bu sayede hem başarılı hem de mutlu olabileceklerdir. İşte özel okulların en büyük avantajı çocuklarımıza kendini tanıma imkanı vermeleridir.

Özel okullar çocuklarımza kendini tanıma imkanı nasıl veriyor?  sorusuna kısaca şu şekilde cevap verebiliriz. Bir sonraki bölümde detaylıca bu başlıkları inceleyeceğimizi hatırlatmak isteriz.

Özel okullarda;

  • Yabancı dil eğitimine değer verilir ve bu konuda masraftan çekinilmez
  • Sosyal ve sportif aktiviteler için kurslar ve özel hocalar bulunur.
  • Sınıf mevcudu devlet okullarına göre yarı yarıya oranında düşüktür.
  • TEOG ve YGS-LYS gibi sınavlarda başarı oranları yüksektir.
  • Öğrencilerin kişisel gelişimine önem verilir ve öğretmenler öğrenciyle bire bir ilgilenir.

Özel Okulların Avantajları

– Yabancı Dil Eğitimi

Özel okullarda yabancı dil eğitimine verilen değer ve özene değinmeden önce yabancı dil eğitimine farklı bir perspektiften bakacağız. Böylece yabancı dil eğitiminin gerçek değeri gün yüzüne çıkacak.

Yabancı dil denilince ülkemizde akla ilk önce İngilizce gelmektedir. Şu anda uluslararası iş, teknoloji, moda gibi neredeyse her alanda kullanılan İngilizce, dünyanın konuştuğu dil olarak kabul edilmektedir. Yine ülkemizde İngilizce bilmenin avantajı ise iş mülakatlarında sorulan ya da özgeçmişlere yazılan bir dil olmaktan öte değildir. Halbuki bir yabancı dil sadece iş, para, statü gibi nedenlerle öğrenilmemelidir. Bu şekilde bir öğrenme motivasyonu kısa sürede hüsrana uğrayacağı gibi öğrenilmesi de imkansız hale gelir.

Sizi birkaç dakikalığına bir hayal kurmaya davet ediyorum. Benimle birlikte düşleyin, ıssız bir adadasınız. Tıpkı Robinson gibi ve yanınızda ne Cuma ne de yerliler var. Tek başınıza, yapayalnız.. Karşıda bir başka ada var. O adada insanlar mutlular, her gün sizin hiç bilmediğiniz eğlenceler düzenleniyor ve siz bu eğlencelerin hepsini büyük bir hasretle seyrediyorsunuz. Bir gün karşıya geçmek için küçük bir sal yapıyorsunuz. Yepyeni bir dünya sizin oluyor. Artık o insanlarla birlikte yeni eğlenceleri keşfediyorsunuz ve onlar gibi mutlu olmasını öğreniyorsunuz.

İşte yeni bir yabancı dil öğrenmek hayalinizdeki gibi yepyeni bir adaya taşınmak gibidir. Yabancı dil bambaşka bir kültüre açılan penceredir. İngilizce’yi özgeçmişinizde yazması için değil, İngilizce konuşulan ülkelerde insanlar nasıl yaşıyor, hayata nasıl bakıyorlar, olayları nasıl değerlendiriyorlar gibi sorulara merakla cevap aradığınız için öğrenirsiniz.

Özel okullarda yabancı dil eğitimine özen gösterilir. Öğrenilecek dili çok iyi bilen hatta çoğu zaman “native” yani çocukluğundan beri o dili konuşan öğretmenler dil dersi verir. Böylece çocuklarımız sadece iş hayatına değil, yepyeni bir kültüre önde başlamış olur. Unutmayalım ki çocuklarımız birbirini tanıdıkça hoşgörü ve barış dolu bir gelecek bizleri bekleyecek.

– Sosyal ve Sportif Aktiviteler

Sosyal ve sportif aktiviteler çocuklarımızın ruhi ve bedeni gelişimlerinde büyük rol oynar. Bu türlü aktivitelerin çocuklar tarafından sevilmesi, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi her şeyden önce imkanlar ölçüsünde mümkün olmaktadır. Özel okulların devlet okullarına göre sosyal ve sportif aktivetelerde geniş imkanlara sahip olduğu bir gerçektir.

– Sınıf Mevcudu

Sınıf mevcudu öğretmenin sınıfı kontrol edebilmesi, öğrencilerin derse aktif olarak katılabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Kırk veya elli öğrencinin bulunduğu bir sınıfta ister istemez öğrenciler arasında el şakaları ve gürültü gibi sınıfın düzenin bozan, dersi dinlemek isteyen öğrencileri engelleyen davranışlar olacaktır. Öğretmenin bu durumda sınıfı sessizleştirme çabaları başarılı olsa da ders sürenin hatrı sayılır bir bölümü boşa gidecektir.

Özel okullarda sınıf mevcudu genel olarak yirmi beş kişi geçmez. Bu sayede öğretmenler dersi daha rahat anlatabilirken her öğrenciye derse katılım için daha fazla süre düşer.

– Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Önem Verilmesi

Yazının giriş kısmında bahsedilen çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini tanıması bir süreçtir. Bu tanıma bir anda olmayacağı gibi özenle ve dikkatli etkinlikler sonucu elde edilebilir.

Özel okullarda rehberlik öğretmenleri tarafından uygulanan testler ve aktif eğitimler sonucu öğrenciler güçlü ve zayıf yönlerini tanıyacak, böylece bu yönlerini geliştirmek için gerekli adımları atabilecektir.

– Öğretmenlerin İlgili Olması

Eğitimin bir kanadı olan öğretmenler bir ömür boyu unutulmaz. Öğretmenlerin çocuklara karşı davranışları da çocuğu olumlu ya da olumsuz açıdan etkileyecektir. Bu etki geçici olmayıp çoğu zaman karakteristik özellik taşımaktadır.

Özel okulların öğretmen alım politikaları incelendiğinde öğretmenlerin eğitim seviyesi kadar karakterine de dikkat edildiği görülmektedir. Bu açıdan da özel okullar avantajlıdır.

2018 Yılı Kolejler Burs Oranları İçin Tıklayın!

Son Söz

Geleceğimiz ve bizler için değeri paha biçilemez çocuklarımız için iyi bir eğitim onlara bırakabileceğimiz en değerli mirastır. İyi bir eğitim çift taraflıdır. Bir taraftan anne veya baba olarak üzerimize düşen görevi yapmalı, diğer taraftan ise çocuğumuzu emanet ettiğimiz öğretmen ve kurumları seçerken dikkat etmeliyiz. Özel okulların çocuğumuza kendini tanıma fırsatı verdiğini unutmamalı ve bu anlayışta eğitim veren kurumlara imkanımız olduğu ölçüde yaptığımız harcamaları birer yatırım olarak değerlendirmeliyiz.

https://www.ozelokulburada.com/makale/ozel-okullar-ve-gelecekteki-meslegim-neden-ozel-okul-22062016

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.