1. Anasayfa
  2. Makaleler

Sınıf Ortamında Öğrenmenin Özünü İletişim Mi Oluşturur?

Sınıf Ortamında Öğrenmenin Özünü İletişim Mi Oluşturur?
0

Öğrenme, iletişim etkinlerinin bütünüdür.

İletişim becerileri, iletişimin gerçekleştiği bağlamlar arasında paylaşılan anlayışı içeren bir mesajın iletilmesi olarak algılanabilir. Bir yargıyı, bir görüşü, bir ifadeyi, bir isteği dile getirmek olarak tanımlanabilir. İletişim becerileri dinleme ve konuşmanın yanı sıra okuma ve yazmayı da içerir. İletişim modellerinin farklı kanalları farklı modelleri vardır. Yirmi birinci yüzyılda, mesajları yapılandırma, gönderme ve alma şeklini geliştirmek için yaşamın her alanında çeşitli iletişim becerilerini kullanmaya ihtiyaç vardır. Bu alanlardan biri de eğitim ve öğretimin gerçekleştiği okullardır.

Sınıf içi iletişim hem öğretim hem de eğitim açısından çok önemlidir. Çünkü öğretim iletişime, eğitim de etkileşime dayalı olarak gerçekleşir. Kısacası etkileşim olması için de iletişim gerekmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimin yanı sıra hem öğretmen-öğrenciler arasında hem de öğrenci-öğrenciler arasında meydana gelen etkileşimler öğrenme etkinliğinin önemli bir unsurunu oluşturur. Sosyal bir etkileşim olarak, öğrenme etkinliklerini anlamanın diğer yolu da öğretmen ve öğrenci arasında sosyal koşullanmayı sağlayıp toplumsal güdülenmeyi ön plana çıkarmaktır. Dolayısıyla bu bağlam onların iletişimini, içinde bulundukları kültürel bağlamı ve gerçekleştirdikleri eylemleri içerir. Bu nedenle, öğretmenlerin kaliteli öğrenme yaratmadaki hayati görevi, olumlu iletişim ve etkileşim kalıpları geliştirmek ve öğrencileri aktif olmaya motive eden bir öğrenme atmosferi yaratmaktır. Bunlardan biri, öğrencileri cevaplamaya, tartışmaya veya soru sormaya teşvik etmek için kaliteli sorular ve geri bildirim sağlamaktır. Öğrenme sürecinin daha etkin ve verimli gerçekleşmesi için öğretmen ile öğrenci arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir. Öğretmenin ilişki ortamını oluşturması için iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir. Çünkü öğrencilerde istendik davranış oluşturmak için düşünce, bilgi, duygu, tutum ve becerilerin paylaşılması sürecinde iletişim önem arz etmektedir. İletişim öğrenme sürecinde önemli bir araçtır.

Öğretmen iletişim yoluyla öğrencilerin ihtiyaçlarını, değerlerini, tutumunu, davranışını, yeteneklerini, düşündüklerini ve hissettiklerini kavrayarak öğrencilerin daha kolay istendik davranışları oluşturmasını sağlamaktadır. Bu süreçte etkili öğrenim için öğretmenin sağlıklı ve doğru iletişim becerisine sahip olması gerekir. İletişimi iyi olan öğretmen her zaman işleri daha kolay ve anlaşılır kılar. Etkili iletişim becerileri, bir öğretmen için eğitimin aktarılması, sınıf yönetimi ve sınıftaki öğrencilerle etkileşimde önemlidir. Öğretmen, öğrencilere farklı düşünme yaklaşımlarını öğretmek zorundadır. Öğrencilerin yetenek ve becerilerine göre geliştirmek isteyen bir öğretmenin,  öğrenme süreçlerinde öğrencilerini motive eden iletişim becerilerini kullanması gerekir.

Sınıf ortamında istendik davranış oluşturmak bahçıvanlığa benzetilmektedir. Çünkü aynı toprakta birbirinden farklı bitki çeşidi yetişir ve tümünün rengi, boyutu, toprak isteği ve kokusu gibi farklı özellikleri mevcuttur. Dolayısıyla bitkilerin suya ve ışığa istekleri farklı olduğu gibi toprağa olan istekleri de farklılık arz etmektedir. Bahçıvan da bitkilerin bu özelliklerini içselleştirerek davranmakta ve onlara incelikle, empatiyle, sevgiyle ve ilgiyle yaklaşmaktadır. Öğretmenler de öğrencilerinin biyo-psiko sosyal yönden gelişimleri için öncelikle onların çevrelerini, ailelerini, arkadaşlarını ve kişilik yapılarını tanımalıdır. Sınıf ortamında nasıl davranması gerektiği konusunda gerekli donanıma sahip öğretmenler, öğrencilerin bu demografik değişkenlerini ve özelliklerini takip ederek iletişim sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütür ve yönetir. Bu iletişim becerilerine sahip olan bir öğretmen, öğrencileriyle bağ kurarak sınıf ortamında “biz” dilinin kullanarak  aynı duyguları paylaşılır. Böylece  bir başarı iklimi meydana gelmiş olur.

Etkin iletişim becerileri, öğrencilerin bilişsel algılarının gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Buna paralel olarak iletişim becerileri, öğrencilerin fikirlerini başkalarıyla paylaşarak kendilerini özgürce ifade etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu, ister sözlü ister sözsüz iletişim olsun, öğrenme ortamında olumlu bir atmosfer yaratmaya yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak iletişim eğitimde hayati bir önem taşıyarak öğrenme ve öğretme sürecine katkıda bulunarak iletişim etkinliklerinin bütünlüğünü sağlar.

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.