STEM Eğitimi

STEM Eğitimi Nedir?

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ve diğer disiplinler arasında bağlantılar kurulması STEM olarak ifade edilmektedir. Bilimin sınırlarını, sanat, bilimsel araştırma ve yenilik arasındaki bağlantının yaratıcı potansiyelini içine alacak şekilde genişletmektedir. Yenilikçi yeni fikirler ve yaratıcı çözümler, çoğu zaman disiplinler arasındaki ara yüzde ortaya çıkmakta ve farklı toplumsal düzenleyicileri kapsamaktadır. Yenilik, insanların deneyimleri, ihtiyaçları ve sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır.

STEM eğitimi modeli ile amaçlanan öğrencilerin işin içinde yetişmesi,problemlere çözüm üretebilme yeteneği kazanabilmeleri,analitik düşünebilmeleri,inovasyon yapabilmeleri,ekip çalışmasına uygun olarak yetişebilmeleri, proje odaklı çalışıp bunun her aşamasında sanki bir bilim adamıymış gibi donanımlı olması , dil yeteneğini geliştirmesi gibi bir çok yönden gelişiminin sağlanmasıdır.
STEM eğitimi modeli ile amaçlanan öğrencilerin işin içinde yetişmesi,problemlere çözüm üretebilme yeteneği kazanabilmeleri,analitik düşünebilmeleri,inovasyon yapabilmeleri,ekip çalışmasına uygun olarak yetişebilmeleri, proje odaklı çalışıp bunun her aşamasında sanki bir bilim adamıymış gibi donanımlı olması , dil yeteneğini geliştirmesi gibi bir çok yönden gelişiminin sağlanmasıdır.

Ülkeler 2.dünya savaşı sonrası bilimsel araştırma,teknolojik kalkınma konusunda birbirleriyle yarış haline girmiştir. Bu durum ise rekabeti beraberinde getirmiştir. Dünyada bir alanda uzman olmak veya lider olmak ülkeler için önemli olduğundan dolayı bilim insanları yetiştirilmeye ve teknolojiye önem verilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda ise ülkelere göre farklı görüşler olmasına rağmen ortak amaçları ülkelerinin geleceği için çalışmaların sürdürülebilir olmasıdır. Erken yaşta çocukların üretim odaklı becerileri kazandırmalarını hedef ederek eğitim sistemlerine entegre etmişlerdir. Amaç ise;  fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını iç içe kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarak ülkelilerinin ekonomisine fayda sağlamaktır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülke geleceğinde aktif rol üstlenmesidir.

STEM eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır. Özet olarak belirtirsek STEM eğitimi; meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Eğitimdeki en önemli kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır.

Aşağıda 5 günlük bir STEM eğitimi ders planı mevcuttur;

 

STEM alanında en büyük sıkıntı çekilen alan ise değerlendirme ve puanlandırma işlemidir.performans değerlendirme süreci sınıf içi performans, performans görevi ayrımıyla ele alınır. STEM etkinlikleri için performans, öğrencilerin etkinlik boyunca ilgili ders kapsamında sergilediği tutum, davranış ve akademik özellikleri ifade eder. Bunlar:

 1. Etkinliği kavrama
 2. Etkinliklere katılım
 3. Grup içinde ve grup dışında çalışma
 4. Davranış
 5. Ödev
 6. Etkinliğe hazırlıklı gelme (ders araç-gereçleri, kaynaklar, vs)
 7. Etkinliği sunma,raporlama,diğer kişilere benimsetme vb.

Performans görevleri, programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, araştırma gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmalardır. Öğretmen rehberliğinde yapılır.

Bu bağlamda,

 • Performans görevleri öğretmen gözetiminde verilir.
 • Araştırma ve veri toplama hazırlıkları sınıf dışında gerçekleştirilebilir.
 • Ürünü oluşturma ve sonuçlandırma aşamaları sınıf içinde gerçekleştirilmelidir.
 • Öğrencinin  performans   görevini   yaparken   sergilediği   performans, öğretmen tarafından gözlenebildiğinden süreç, daha sağlıklı değerlendirilir.
Facebook Yorumları
Abdurrahim Sargın hakkında 20 makale
Bilgisayar Sistemleri Öğretmeni / Bilgisayar Mühendisi Öğretmen olarak görev yapmaktayım. Yüksek Lisans Bilişim Teknolojileri Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği eğitimlerimi tamamlamaktayım.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.