TRB1 Bölgesinde Eğitimde Yapılan Yenilikler ve Vizyon Çalışmalar-1
0

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde okuma ve yazma bilen nüfusun oranı 1927 yılında % 10 iken, 2008 yılında bu oran % 85,7’ye yükseldiği görülmektedir. Aynı zamanda okuma-yazma bilen nüfusun oranı erkek / kız oranı için sürekli artış göstermekle birlikte cinsiyetler arası farklılık bir süre seyrini korumuştur.  Geçmişe dönük 1927 yılında erkeklerin % 17,4’ü, kadınların % 4,6’sı okuma yazma bilirken, bu oran 2008 yılında erkeklerde % 89,75’e ve kadınlarda % 81,6’ya yükseldiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gelişim TRB1 bölgesini de etkilemiş ve Malatya ilinde de bu faaliyetlerde gelişim sağlanmıştır.

x | Eğitim Her Yerde

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzası’nda yer alan Malatya, 20 Nisan 1924 yılında il olmuştur. Malatya ilinin yüzölçümü 12 313 km², 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Malatya’nın toplam nüfusu 733 789 ve İl Merkezi’nin nüfusu ise 449 333’dür. İl nüfusunun % 67’si şehir merkezlerinde, % 33’ü köylerde yaşamaktadır.  O dönemde nüfus sayısı ilin eğitim durumunu da belirlemiştir. Türkiye ortalamasına yakın okuma yazma oranları sahip Malatya’da 2008 yılında okuma yazma bilenlerin oranı erkeklerde % 95.5 ve kadınlarda % 82.7’dir, öğretim kademelerinde ülkemizde olduğu gibi cinsiyetler arası farklılıklar devam etmektedir. Dolayısıyla Malatya’nın eğitim coğrafyası konulu böyle bir çalışmada, gelecekte önemli ölçüde nüfus- eğitim ilişkisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

x2 | Eğitim Her Yerde

TRB1 Bölgesinde eğitimi özendirmek ve sağladığı avantajları göstermek için Malatya’da yerel televizyonlar aktif kullanılabilmesi farkındalık sağlayacaktır. Kırsal kesimde sosyal yaşam sınırlı olduğundan insanlar, özellikle televizyona bağımlı kalmaktadırlar. Hazırlanacak eğitici programlar ve nüfusun eğitim üzerine bilinçlendirilme çalışmaları yöre nüfusunun eğitimine katkı sağlayacağı yaşadığımız pandemi sürecindeki EBA TV ve canlı ders uygulamalarında da yaşamıştık. Bu süreç sadece iletişim araçlarına bağlı kalmamalı, Malatya’da yerel yönetimlere, kırsal kesimde görev yapan öğretmenlere önemli görevler verilmelidir. Bunun için yerel yönetimler sıklıkla kırsal kesimlerde gezici tiyatro, gösteriler düzenlemeli ve eğitimin önemine dair broşürler dağıtmalıdır. Öğretmenler ve din adamları, özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesi için ailelerle sürekli toplantı yapmalı ve onları ikna etmeye çalışmalıdırlar. Yine YİBO’lar alternatif çözüm oluşturuncaya kadar desteklenmeli ve ailelere bunların önemi anlatılmalı ve güvenlik konusu ayrıca belirtilmelidir. Devlet çocukların okula gelmesi için maddi yardımlarda da bulunmaktadır. Ancak problem sadece eğitimdeki maddi boşlukları gidermek olmamalı, eğitimin toplumun devamlılığı için gerekliliği konusunda halk bilinçlendirilmelidir.

x3 | Eğitim Her Yerde

Malatya Eğitime Dair 2023 Yılı Sonrası Yapılacak Yatırımlar ve TRB1 Bölgesine Etkisi

Deprem süreci ve sonrasında konteyner kentlerdeki öğretmenlerin de öğrencilerin ve gençlerin de taşıma hizmetinden faydalanmış olmaları sağlanması.

Yaygın eğitim kurumları Malatya bölgesindeki özellikle ev kadınlarına hem kendilerine mesleki anlamda katkı sağlayacak hem de bu süreçteki morallerini düzeltecek, psikolojilerini düzeltecek yaygın eğitim kursları ciddi sayıda açılmaktadır.

Dört bine yakın orada kurs çeşidi yer alarak Malatya ve bölgesinde açılanlar değil açılmasını istenen kurslar varsa onlarında da talep edilmesinin olumlu karşılanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

Malatya ili ve bölgesinde derslik sayılarının iki katına çıkarılması.

Derslik sayısının 2 kat artışla 4 bin 800’den 8 bin 500’e yükselmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 33’ten 22’ye, ortaöğretimde 27’den 20’ye düştüğü görülmektedir. Malatya ili ve bölgesinde mevcut yatırımlar hız kesmeden devam edeceği görülmektedir.

2022 yılından sonra eğitim anlamında önemli hedefler bulunmaktadır. Malatya’ya 8 milyon doğal gaz, 42 milyon büyük onarım, 385 milyon anaokulu, 380 milyon ilkokul ve ortaokul, 120 milyonluk lise ve atölye yatırımı ile ilgili çalışmaların yer aldığı görülmekte ve yaşanan depreme rağmen bu hedeflerden vazgeçmediğini yapılan iyileştirmeler göstermektedir.

Malatya’da milli eğitim alanında 1,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirildiği görülmektedir. 07.11.2023 tarihli açıklamalara göre Malatya ili ve bölgesi için derslik sayısının 4817’den 9448’e yükseldiği görülmektedir. Öğrencilerimizin her kademede rahat şekilde eğitim alması için fiziki şartlarımızı oldukça iyi bir noktaya gelmesi için önemli bir vizyonun yer aldığı görülmektedir.

22 Ekim 2022 tarihinden itibaren yapılan araştırmalar neticesinde; Malatya ili ve bölgesinde anaokulundan lise kademesine kadar 9 ayrı eğitim yatırımın yapıldığı ve bu faaliyetlerin Malatya ilinde 133 ayrı proje kapsamında değerlendirildiği görülmektedir.

2023 yılının Ekim aylarında yapılan yatırım ve eğitime dair değerler eğitimine yapılan işbirliği çalışmaları çok önemlidir. Değerler eğitimine dair çıktıların somut olabilmesi adına tematik konularda da iyileştirmenin yapıldığı görülmüştür.

TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu

Proje ile bölgemizde yoksul veya yoksulluk riski bulunan kadın ve gençlerin hedef alındığı dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımının artırılması hedeflenmiştir.

“Geleceğim Mesleğim” Faaliyetleri

TRB1 Bölgesi’nde mesleki eğitim kurumlarından mezun olan personel ihtiyacı, bölge teşvikleri ile de gelişen ve genişleyen sanayi altyapısı ile birlikte bir cazibe merkezi konumuna gelmiş olan bölgede giderek artmaktadır. Bu bölgede tekstil, konfeksiyon, tarıma dayalı sanayi, gıda, turizm gibi sektörlerde öne çıkmaktadır. Uzmanlaşma gerektiren bu sektörlere kalifiye insan kaynağı yetiştirme konusunda Bölgenin sahip olduğu yüksekokullaşma oranı, önemli bir avantaj olarak düşünülmektedir.

  • Tematik, Uygulamalı ve Organik Eğitimler,
  • Mesleki Eğitimde Usta-Çırak, Sanayici-Mezun ve Liderler Buluşmaları,
  • Çocukları Yanıbaşlarında Eğitimlerine Devam Ederken Dezavantajlı Kadınlarımızı Meslek Sahibi Edindirme,
  • AB Desteğiyle İşgücüne Sürdürülebilir Katılımına İmkânı,

 

Sefa SEZER

İngilizce Öğretmeni / English Teacher

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.