Türkiye için TIMSS 2019 Sonuçlarının Yabancı Dil Eğitimine Katkısı

2015 yılında TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması)’te İngiltere, Norveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 4 yerine 5; 8 yerine 9’uncu sınıfta sınava katılmış, 2019 yılında da aynı durumda olan başka ülkelerde yer almıştır. TIMSS 2019’a Türkiye’den katılan 5’inci sınıf örnekleminin ortalama yaşının 10,6 olmuş, TIMSS 2019 uygulamasına toplamda 4’üncü sınıf düzeyinde 58, 8’inci sınıf düzeyinde ise 39 ülkenin katılmıştır.

Fen, Matematik ve okuma becerileri kapsamında ülkemizdeki eğitim sistemi “İngilizce yeterliliği” kazandırma konusunda da TIMSS’de elde edilen başarı süreci önemli etki yaratacaktır. Bu sonuçların elbette ilerleyen süreçte yabancı dil olarak İngilizce eğitimine de önemli katkısı olacaktır. İngilizce eğitiminin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 296 saat paket olarak okutulduğu ülkemiz için önemli katkıları yer alacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan “Yabancı Dil Eğitim Modeli” etkin ve verimli çalışmalar meydana getirmiştir. 2019 yılında oluşturulan Ulusal Dil Eğitimi Konseyi’nin de yer almasıyla birlikte TIMSS’de elde edilen matematik ve fen bilimlerinde ki başarılar dilde 4 temel beceriyi de önemli bir şekilde etkileyecektir.

2019 Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması’nın Türkiye için müfredat, ders paketleri, matematik ve fen ağırlıklı yaklaşım sergilediği görülmüştür. Sabit bir orta ölçekte başarı gösteren Türkiye 500 puanın üzerine ilk kez çıkarak önemli bir atakta bulunduğu görülmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası sürdürülebilir şekilde bu işlemin devam edebilmesi için eğitim vizyonu açısından önemli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

TIMSS 2019 sonuçlarından yola çıkarak, bu başarının Türkiye için yabancı dil eğitimine önemli fırsatlar sunacaktır. Okuduğunu anlama ve okuma düzeyi gibi yetkinliklerin arttırılmasıyla birlikte hem ana dilimiz Türkçe’de hem de yabancı dil kapsamında verilen İngilizce eğitiminde dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanında 4 dil becerisine dayalı eğitim sisteminin alt yapısının daha çok gelişeceğine ve eğitim vizyonu kapsamında “Yabancı Dil Konseyi” önemli işlevlerde bulunacaktır.

Yabancı Dil öğrenimi konusunda son 4 yılda çok önemli adımlar atılmıştır. İngilizcede yeterlilik seviyesinin ortaya çıkmasında yabancı dil eğitimi için ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde bölgesel olarak pilot ve tasarım beceri atölyeleri kapsamında önemli materyal çalışmaları, laboratuvarlarda müzik aletleriyle yapılan İngilizce çalışmalar, afişler ve oyunlar önemli basamak oluşturmaktadır.

TIMSS 2019 sonuçlarından hareketle Bakanlığımızın yabancı dil eğitimi ve öğretmenlerin mesleki gelişim programlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla protokolleri sağlamalı, sınıf iklimine somut ve soyut materyallerin sabit hale getirilmesi temel işlev olarak ele alınmalıdır.

Sefa Sezer

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.