1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Türkiye’de Vizyoner Liderlik

Türkiye’de Vizyoner Liderlik
0

Vizyoner liderlik anlayışı değişen ve gelişen dünya şartlarında örgütlerin karmaşık yapılarını algılamada, örgütlerin yönetilmesini kolaylaştırmakta örgüt liderinin örgütünden daha fazla verim almasında bir başka deyişle örgütün hedeflerine ulaşılmasında son derece önem arz etmektedir.

Bu yazıma konu olan örgütler eğitim örgütleridir. Eğitim örgütlerinde örgütün girdileri ve çıktıları insan olduğu için örgütün amaçları doğrultusunda yönetilmesi son derece önemlidir. Eğitim örgütleri klasik yönetim anlayışıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık bir örgüttür. Bu sebeple çağın gereklerine uygun yönetim anlayışı benimsenmelidir. Vizyoner liderlik anlayışında lider örgütünü bir orkestra şefi gibi yönetir. Yeri gelir bir örgüt üyesi gibi işe koyulur yeri gelir bir lider gibi izler yeri gelir bir komutan gibi komut verir ve örgütün anlık ihtiyaçlarını, hedeflerini örgütün vizyonuna uygun şekilde saptar ve gerekli önlemleri alır.

Vizyoner yönetim anlayışı tüm dünyada kabul gören çağdaş bir yönetim anlayışı haline gelmiştir. Ülkemizde de yaptığım çalışmada ortaya koyduğum üzere vizyoner liderlik konusunda özellikle son yıllarda çalışmalara yapılmaya başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar genellikle liderlik tarzlarını incelerken bir alt boyut olarak vizyoner liderliği ele almaktan ibarettir. Oysaki vizyoner liderlik başlı başına bir çalışma konusudur. Vizyoner liderlik tanımının geçtiği YÖK-Tez veri tabanındaki 73 tane tezi sadece 14 tanesinin eğitim örgütlerinde vizyoner liderlik üzerine yapılmış olması da düşündürücüdür. Bu hususta değişen ve gelişen liderlik tarzları arasında son derece önemli görülen vizyoner liderlik tarzı hakkında daha fazla çalışma yapılmalı yapılan çalışmalar yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre gibi etkinliklerinde sunulmalıdır. Eğitim fakültelerinde lisans düzeyinde liderlik dersleri müfredata konulmalı ve okutulmalıdır. Eğitim fakültelerimde öğrenim gören öğrencilere okul deneyimi adı altında okutulan ders kapsamında gittikleri okullardaki yöneticilerle okul şartları da gözetilerek yöneticilerle öğrencilerin daha fazla zaman geçirmeleri sağlanmalı öğrencilere yöneticilerin davranışları ve yönetim tarzları inceletilmeli ve derslerde sunum yapması istenmeli liderlik tarzları eğitimi üniversitede eğitimi bitmeden öğrencilerde tamamlanmalı, öğrencilerin atamaları sonucu okullara gidip doğrudan yöneticilerle bu deneyimi alması beklenmemelidir.

Ülkemizdeki eğitim örgütlerinde hala büyük çoğunlukla klasik eğitim anlayşını benimseyen yöneticiler iş başındadır.

Klasik eğitim anlayışında sistem çıktılarının aynı olması beklenir çünkü sistem içine giren girdilere yani öğrencilerimize uygulanan işlemler hep aynıdır. Oysaki her birey farklıdır her bireyin eğitim sürecinde uygulanması gereken işlemlerin de farklı olması gerekir. Vizyoner yönetim anlayışı burada farkını ortaya koymaktadır. Vizyoner yönetimin ve liderliğin etkin olduğu kurumlarda birey ve bireyin farklılıkları ön plandadır. Vizyoner liderlik yapan kurum yöneticisi kurumundaki astlarına karşı birer rol modeldir onlara yeni ufuklar açar yeri gelir rehberlik yapar yeri gelir sahaya iner işbaşı yapar sonuç olarak kurumun misyonuna uygun adımlar atarak hedeflerine ulaşılacak adımları atar.

Klasik eğitim anlayışındaki liderler ise genel olarak üstlerinin ona biçtiği rol çerçevesinde kurumunda liderlik yapar bu da okulun hedeflerine bireylerin hedeflerine ulaşmasında hep eksik kalacaktır.

Bir söz vardır ne kadar katılır ve benimsersiniz bilemem; “Bir Okul Müdürü Kadar Okuldur”.

Sevgiyle kalın.

Facebook Yorumları

Öğretmen-Öğrenci-Okuryazar-Optimist Yönetici. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mezunu, Baba.

Yazarın Profili

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.