1. Anasayfa
  2. Bilgi Bankası

Yarış Okulları Geri Dönüyor!


0

images 13 | Eğitim Her Yerde

Sanayi 4.0 hamlesiyle gelişen dünya eski nesil inaktif birey tipini bünyesinde barındırmayı reddediyor ve yeni nesil nitelikli birey ihtiyacına vurgu yapıyorken eğitimde yetiştirmek istediğimiz bireylerin de silueti yenileniyor.

Bu yeniliğe eski metotlar ile ulaşabilmek düşüncesi elbette ütopik fakat bize sunulan tek yolla yetinmek hazımsızlık yaratacak derecede ülke normlarının dışında. Yeni bir eğitim anlayışı olarak hayatımıza giren STEM’i var olan sistemin içine dahil etmek veya sisteme entegre etmek yerine sistemi kökünden değiştirip STEM’e uygun hale getirmek ayağa olmayan pabucu zorla ayağa giydirmekten öteye gitmeyecektir. En büyük kaygı da yarış okullarının geri dönmesi. Kulağı tırmalayan bu kaygı dolu cümlenin çıktığı zihinler aslında yeniliğe entegre olamayan aynı zamanda sistemi anlayamamış birey profili çiziyor ki öyle de. STEM çok yeni bir anlayış olmasına rağmen uygulanmaya başlanılan okullardan birinde eğitim almam sürecin nasıl ilerlediğini yansıtabilmem için önemli argüman oluşturuyor.

Süreç odaklı bir eğitim anlayışını ürüne önem veriyor diye niteleyebilmek bu konudan habersiz olmanın sinyallerini veriyor. STEM etkinlikleriyle birey doğaya fen gözüyle bakmayı öğreniyor ve basit bir düzeneğin içindeki matematik, teknoloji, fen ve mühendisliği keşfederek karşılaştığı her duruma aynı bilinçle bakabilme becerisini kazanıyor. Robotların bir tehlike olduğu yakın gelecekte, bizi yapay zekadan üstün tutan en önemli özelliğimizi, hibrit düşünebilme yeteneğimizi geliştiriyor ve Sophiayı bir kabus olmaktan çıkarıyor.

indir | Eğitim Her Yerde Peki sürekli değişen sistemin yarattığı korku ve geleceğe dair oluşturduğu kaygı durumunu önleyebilmek adına STEM etkinliklerinin bireye katabilecekleri ne olabilir ki, denildiğinde inovatif düşünme, özgüven geliştirme ve en önemlisi ‘henüz değil’ bilinciyle hareket etme becerilerini öne sürmek en uygun geri bilidirim olacaktır. Özellikle ‘henüz değil’ bilinci öğrencideki öğrenme durum ve isteğini artırıyor olmadı, artık herşey son buldu yerine yaşam boyu öğrenme felsefesini bireye aşılıyor. İşte tam da bu sebeple yaşam boyu öğrenmeyi güdülemesi sebebiyle STEM’ in öğrencilerimizin bir hakkı olması gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Facebook Yorumları

Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Öğretmenliği, 3. sınıf öğrencisi.

Yazarın Profili

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.