Yeryüzü Sevgi Doluncaya Dek

İnsanız; ne az ne çokuz..

‘Kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar’ der, Hz. Ali. Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir. Sevgiyi, hoşgörüyü öğrenmeden bilgi sahibi olmak ise tehlikelidir. Eğitim öğretimin temel hedeflerinden biri de insanları kötü duygu ve davranışlardan uzak tutarak, seven ve sevilen bireyler yetiştirmektir. Çocuk yetiştiren aileler ve eğitimciler bu konuda iyi bir model ve rehber olmalıdırlar. Çocukların yapmasını istedikleri davranışı önce kendileri yapmalı, hata ve olumsuzluklarını önce kendileri düzeltmelidirler ki çocuk da bu durumu örnek alsın ve uygulasın. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir, hoşgörü ortamında büyümüşse sevgiyi öğrenir. Sürekli eleştirilmişse özgüvenini yitirir, desteklenmişse kendine güven duymayı öğrenir.

Sevgi hoşgörmektir, kusur arayan değil kusurları örtmektir. Sevgi kendini bilmektir, üstün olmak değil eşit olmayı bilmektir. Bunlar ancak bireyin benliğinde değerler kavramının oluşmasıyla sağlanacaktır.

Sevgi neydi?
Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.

Selvi boylum al yazmalım

Selçuklu ve Osmanlı’dan beri yaşadığımız coğrafyada yüzyıllardır süre gelen inanç farklılıklarına rağmen oluşturulmuş olan birlikte yaşama kültürü esasen insanın insana, hayvana, doğaya olan sevgi ve saygı dilini oluşturmaktadır. İnsanı farklı kılan zaten değerleridir. Değerlerin farklı olması bilgide, birikimde, eğitimde çeşitliliği ortaya çıkarır. Her yeni ve farklı durum birbirleriyle sentezlenerek ortaya yeni bir buluş olarak gelecektir. Bilimin dinamizminde de bu vardır; karşılaştır, eleştir, sorgula, farklı olanı ve yeniyi bul! En önemlisi tüm bunları yaparken bir başka değere saygıyı unutmamak olmalı. Anadolu coğrafyasında yetişen Yunus Emre durumu ne güzel özetlemiş; ‘Biz kimseye kin tutmayız, ağyar (yabancı) dahi dosttur bize.’

Ülkemizde Hıdırellez Bayramı 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir. Bugünü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar. Din, dil, ırk, renk, mezhep ayrımı yapmadan değerlere saygı gösteren toplum bilinci oluşturmalı. Bunun yolu da değerlere hoşgörüyle bakan bireyler olmak ve bu hedefte nesiller yetiştirmekten geçmektedir.

Bir hayalim var!

…gün gelecek, küçük siyah oğlanlarla küçük siyah kızların, küçük beyaz oğlanlar ve küçük beyaz kızlarla el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürümeleri…

Martin Luther King

Dört büyük kitabın ortak özelliklerindendir sevgi, saygı ve hoşgörü. Kuran-ı Kerim’de geçen bir ayet şöyle söyler: ‘And olsun ki Tevrat’tan sonra Zebur’da da yeryüzüne ancak iyi (salih) kullarımın mirasçı olduğunu yazdık.’ İnançlar, değerler farklı da olsa yaratılışın temelinde iyi insan olmak vardır.

‘Sevgi her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur’

Celil SEYFİ

Facebook Yorumları
Celil SEYFİ hakkında 5 makale
İş Güvenliği Uzmanı, Fizikçi, Öğretmen, Sağlıkçı, İlkyardım Eğitmeni Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.