Pazarlama ve Satış Alanlarında İngilizce Eğitimi: “İş İngilizcesi”
0

Dijitalleşme süreci toplumsal yaşam biçiminde de birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Dijitalleşmenin ilerlemesi sebebiyle de iş dünyasının ve toplumun bu değişime ayak uydurması adeta zorunluluk hale gelmiştir. Bu dijitalleşme, işletmelerin yerleşik teknolojinin faydalarını korurken yeni potansiyelleri keşfetmesini gerektiriyor.

Dijitalleşmenin iş dünyasında öne çıkmasıyla birlikte ek olarak da bazı özelliklerin tanınması ve öğrenilmesi de bir ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi ikinci dil kapsamında İngilizce dilidir. İngilizce iş dünyasında üretici ve tüketici davranışının her aşaması için çeşitli kapsamlı içerikleri bulunmaktadır. Tüketici davranış modelinde tüketicilerin İngilizce diliyle anlaşılan ürünleri daha kolay tanıyacağı ve onlara ilgi duyacağı görülmektedir. Küresel bir dil olan İngilizce, iş dünyasında ki bilgilerin anlaşılmasında ve sunulan ürünlerin (hizmetlerin) ulusal – uluslararası düzeyde ilerlemesinde temel rol oynamaktadır. Uluslararası bir dil olarak İngilizce, ürünleri (hizmetleri) uluslararası topluluğa iletmek için en iyi alternatif kapısı olarak bilinmektedir.

1 | Eğitim Her Yerde

İş dünyasında satış ve pazarlama için etkin iletişim şarttır. Etkili iletişim sistemine sahip olan personeller ikna edici özelliğine sahip olmasıyla müşterileri özel ihtiyaçlarına yanıt vererek ikna edebilirken aynı zamanda ürünün veya hizmetin alıcıya yardımcı olacağına dair açık bilgiyi sunabilmektedir. Satış iletişimi becerileri, Satış ve Pazarlama personelinin açık ara en önemli özelliğidir “Satış ve Pazarlama için İngilizce” aslında Mesleki İngilizce İş İngilizcesi adı altında paket içerisinde yer alan temel faktördür. Satış ve pazarlama teknikleri kapsamında İş İngilizcesini öğrenmek isteyen öğrencilere veya personellere ürün ve hizmetleri İngilizce konuşan müşterilere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak etkili bir şekilde nasıl satıp pazarlayacakları kavramsal olarak belirtilmektedir.

İş İngilizcesi dili, sayısız kuruluşun varlığı nedeniyle önemli bir pakettir. Pazarı besleyen iç ve dış bileşenlerin etkisini kapsayan bir dalgalanma alanına sahiptir. Bundan dolayı müşterilerin piyasa hareketlerini meşru bir şekilde anlamalarına yardımcı olmaktadır. Önemli aktörler dâhil olmak üzere tüm piyasa sahnesini resimleştirmektedir.

Havacılık, sivil havacılık, otelcilik, finans işlemleri, turizm, hukuk ve adli işlemler, tıp ve mühendislik gibi çeşitli iş segmentleri için özel olarak İngilizce dil eğitimi biçimlerine olan talepte bir artışa tanık olmaktadır. Bu eğitim, pazarda faaliyet gösteren birçok satıcıyı çok sayıda kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş eğitim kursları sunmaya teşvik etmektedir. Eğitim içeriğinde aynı zamanda satıcıların mali nitelik açısından yeni gelir yaratma fırsatları yaratmasına ve ürün portföylerini genişletmesine olanak sağlamaktadır.

Pazarlama sektörü, çok çeşitli İngilizce kelime ve kavramların kullanılmasını gerektiren karmaşık ve sürekli gelişen bir alandır. Bu nedenle, pazarlama profesyonellerinin hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve etkileşime geçebilmeleri için en sık kullanılan İngilizce kelime ve kavramlara aşina olmaları çok önemlidir.

Pazarlamada en sık kullanılan terimlerden bazıları şunlardır;

 • advertising,
 • brand,
 • campaign,
 • content,
 • customer,
 • digital,
 • interaction,
 • keyword,
 • market segmentation,
 • product/service,
 • social media,
 • strategy,
 • target audience.

2 | Eğitim Her YerdeDil, iki ana amaca hizmet ettiği için pazarlamada önemli bir rol oynar; mesajları doğru bir şekilde iletirken aynı zamanda hedef kitlelerle duygusal bağ kurmak. Bu nedenle İngilizce kelimeler ve kavramlar, hedeflenen alıcılarda yeterince güçlü bir yankı uyandırmaları ve aynı zamanda kampanyalarla ilgili iş hedeflerine ulaşmaları için dikkatle seçilmelidir.

Receipt Marketing Market Research Target Market Target Audience Demographics Psychographics Product
Price Place Promotion Market Segmentation Advertising Public Relations Social Media Marketing Content Marketing
Search Engine Optimization Pay-Per-Click Advertising Email Marketing Shopping Pay Coin Money Credit card
Shopping centre Shelf Bargain Package Discount Shipping Shopping card Debit card
Shipment Free shipment Gift voucher Delivery Customer Fitting room Advertising Search Engine Optimization

 İş Piyasasında ön saha hazırlığı ve pazar sürecinde sık kullanılan ifadeler – saha pazarında tanımlamalar;

İş sahasında pazarlama sürecinde kullanılan İngilizce cümleler ve kalıplar

İngilizcede alışverişte kullanılan belli kalıplar ve cümle yapıları yer almaktadır. Bu yapıları bilmek alışveriş yaparken iletişim kurmak için gereklidir. İngilizce alışverişte kullanılan cümle kalıplarına örnekler ve Türkçe karşılıkları aşağıda yer almaktadır.

Can you make a reduction for the dress?
How much is it?
Is this the last price for this shirt?
I can give you 10 dollars for this.
I can’t afford this.
Thank you, I’m just looking.
Thank you, I’m just looking.
It’s too loose.
It’s too loose.
Who is serving here?
Have you got this in different colours?
Can I pay by card?
When are you open?
What time do you close?
Could gift-wrap it?
It’s a gift.
It’s too tight.
How can I help you?
What size do you wear?
My size is medium.
We don’t have it in that colour.
Where can I find skirts?
That’s too expensive.
How much does it cost?
Do you have a belt to match this?
We don’t have it in your size.
How does it look?
Will that be cash or credit?
Where is the fitting room?
Can you help me?
I want to return this.
I want to return this.
I’m looking for jeans.
It’s on sale.
Do you have this in different sizes?
Are you looking for something in particular?
Do you know what size you are?
That looks nice on you.
I will buy it.

Bu diyalog işlemlerini sahada güçlü ve etkin kullanabilmek için pazarlamacılar herhangi bir projeye başlamadan önce ilgili konuyu iyice öğrenmelidir, çünkü bu sayede sektörde yaygın olarak kullanılan farklı terimler ve ifadelerle ilgili içerikleri anlayabilirler. Ayrıca dil, kültürel farklılıkları da dikkate almalıdır çünkü bir ülkeye özgü ifadeler ve deyimler başka bir yerde anlaşılmayabilir.

3 | Eğitim Her YerdeSon olarak, pazarlamacılar, müşterilerin markayla özdeşleşmesine yardımcı olacağından, işletmenin değerlerini ve inançlarını yansıtan bir dil kullanmalıdır. Sonuç olarak, İngilizce kelimeler ve kavramlar, akıllıca kullanılmaları koşuluyla, etkili pazarlama stratejileri oluştururken güçlü araçlar olabilir.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni / English Teacher

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.