Öğrencilerin Kullandıkları İngilizce Dil Öğrenme Yöntemleri
0

Dil öğrenme yöntemleri kapsamında daha önce yapılan çalışmalarda, bireysel farklılıkların göz ardı edilerek dil öğrenimini öğretim kavramından ayırmışlardır. Fakat daha ileri seviyedeki eğitimsel ve bilişsel psikolojik çalışmalar, öğretmenlerin etkili öğretim yöntemleri ile öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerinin etkileşimine yardımcı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İngilizce dilini öğrenen öğrenciler daha etkili iletişim kurmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. İngilizce dilini öğrenme yöntemleri, yabancı dil / ikinci dil olarak İngilizce (EFL) öğrenimi için büyük önem taşımaktadır. Çünkü nitelikli işgücü istihdam, öğrencilerin yeterliliklerini ve kendilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Öğrenci açısından öğrenmeyi daha kolay, daha hızlı, daha iyi hale getirmek için gerçekleştirilen belirli eylemleri ekleyerek, bilginin edinilmesine, depolanmasına, alınmasına ve kullanılmasına yardımcı olmak için öğrenen tarafından kullanılan işlemler aslında bir yöntem olarak genişletilmiştir.

Küreselleşen İngilizce dili, dünya çapında uluslararası ve iyi tanınan bir dil olması nedeniyle daha da artmaktadır. Durum böyle olunca, İngilizce öğretimi, giderek artan bir alan olarak gündeme geldi. Bu noktada, İngilizce öğretmenliği eğitim programlarının değerlendirilmesiyle doğrudan ilgili olan yüksek nitelikli dil öğretmenleri yetiştirme ihtiyacına önem verilmiştir.

İngilizce öğretmenlerini yetiştirmek hem zorlu hem de önemli bir süreçtir. Bu sebeple dil öğretmenliği eğitiminde başarıya giden doğru yol kapsamlı bir programa sahip olmaktan geçmektedir. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda dil çatısı altında hemen düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gereken çok fazla unsur bulunmaktadır. Özellikle de gelişmiş ülkelerde uygulanan programlarla karşılaştırıldığında, öğrencilerin ihtiyaçlarını birçok yönden karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

dil öğrenme yöntemleri

(Kolombiyalı Yetişkin İngilizce Öğrenenlerin Dil Öğrenme Stratejisi Kullanımı: Fenomenolojik Bir Çalışma)

Kaynak: (Paredes,2010).

Öğrencilerin dili öğrenme yöntemlerinden önce öğretmenlere öğretilen yöntemler bir temel meydana getirmektedir ve bulundukları konuma göre uygulanabilir teknik ve ilkeleri düşünmelerini sağlamaktadır. Belli yöntemlere olan ilgileri konusunda net davranış sergilemekte ve belirli yöntemleri neden geri çevirdiklerini de düşünüp araştırmaktadırlar. İngilizce dilinde yöntem bilgisi çok önemlidir ve bu sebeple öğretmenlerin bilgisi öğretimin temeli olarak ilan edilmektedir(Freeman, 2000).

1-) Öğretmenler öğrencilere katı dilbilgisi kurallarını vurgulamazlar fakat tümevarım yoluyla dolaylı olarak öğretebilmektedirler. Bu işlem, öğrencilerin dili uygulayarak dilbilgisi kurallarını kendi başlarına buldukları anlamına gelir. Öğrencilerin amacı, deneyim ve dil arasındaki bağlantıları geliştirmektir. Bu işlemi iyi telaffuz ve sözlü becerilerin geliştirilmesine odaklanarak gerçekleştirmektedirler. Bu uygulama, öğrencilerimizde anlama, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. İngilizce öğrenme yöntemi için standart teknikler soru-cevap (diyalog), konuşma, sesli okuma ve yazma sürecidir.

2-) Bir diğer yöntem ise öğrenci öncelikle hedef dile çeviri yaparak öğrenme sürecini gerçekleştirmesidir. Öğretmenler, öğrenciyi dil bilgisi kurallarını ve kelime listelerini ezberlemeye teşvik etmektedir. Konuşmaya ve dinlemeye bazen de yazmaya çok az odaklanabilmekte veya hiçbir zaman odaklanamamışlardır. Öğretmenler, ESL öğretim yöntemiyle dersleri öğrencinin ana dilinde yönetmeye çalışmaktadır. Bu yöntemin iki temel amacı, öğrencinin ikinci dildeki anlama yeteneğini geliştirmek ve öğrencinin genel entelektüel gelişimini desteklemektir. Dil bilgisi / Gramer alıştırmaları sınıf ikliminde yaygın bir yaklaşımdır. Bir diğer popüler aktivite ise içerik yerine yazının biçimini vurgulayan çeviri egzersizleridir. Bu da çok önemli bir detaydır.

3-) İşitsel ve dilsel yaklaşım olarak öğrencileri dil öğrenimini destekleyen alışkanlıklar geliştirmeye teşvik etmektedir. Öğrenciler öncelikle kalıp alıştırmaları, özellikle de öğretmenin öğrencilerin dili uygulamalarına ve ezberlemelerine yardımcı olmak için kullandığı diyaloglar yoluyla pekiştirmelerini gerçekleştirmektedir. Bu diyaloglar, standart iletişim konfigürasyonlarını takip ederek daha güçlü hale gelmektedir.

dil öğrenme yöntemleri

(Politeknik Kuching Sarawak’taki İngilizce Olmayan Ana dal Öğrencileri Arasında Öğrencilerin İngilizce Sınıfında Algıladıkları ve Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri)

Kaynak: (Roland,2014).

Bugün İngilizce dili, dünyanın en çok çalışılan yabancı dilidir. 500 yıl önce Latince, batı dünyasında  “iş, ticaret ve eğitim” dili olduğu için çalışılması gereken en baskın dil özelliği göstermekteydi. Ancak 16. yüzyılda Avrupa’daki siyasi değişimin bir sonucu olarak Fransızca, İtalyanca ve İngilizce önem kazanmış ve Latince giderek sözlü ve yazılı iletişim dili olmaktan çıkmıştır.

4-) Bazı dil uzmanları, İngilizce dilinin belirli bir sırayla teker teker öğrenilmesi gereken bir dizi dilbilgisi kuralı olarak nitelendirmektedirler. Kelime yapısı olarak ezberlemek yerine bu yapılarda uzmanlaşmaya, dildeki becerinizin diğerinin üzerine inşa etmeye odaklanmaktadırlar. Yapısal yaklaşım dört temel dil becerisinin aslında tümünü öğretmektedir. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma tekniğidir. Öğretmenlerin diğer birçok İngilizce dili öğretim yöntemiyle uygulayabilecekleri bir tekniktir.

5-) Dil öğrenmede toplam fiziksel tepki yöntemi, öğrencilerimizin “ayağa kalk” veya “otur” gibi temel komutlara yanıt vermesine izin vererek işitsel kavrayışı vurgulamaktadır. Kapsamlı ve içeriği geniş bir öğrenme deneyimi için dil ve fiziksel hareketleri mimik, jest olarak bir araya getirmektedir. Öğrencilerin aktif olarak dile anlam bağlamasına ve dilin yapısını pasif olarak tanımasına yardımcı olmaktadır.

6-) İkinci bir dili etkili bir şekilde öğretmek için etkileşim ve iletişim çok önemlidir. Öğrenciler İngilizce dilinde karşılaşabilecekleri günlük durumlara katılmayı çok isterler. Örneğin, öğrenciler giriş konuşmaları yaparak, önerilerde bulunarak, davetlerde bulunarak ve ifade etme isteğinde bulunabilirler. Öğretmenler, öğrencilerin çeşitli durumlarda yanıt verme yeteneğini geliştirmeleri için geleneksel dilbilgisi dışındaki öğrenme konularını da dahil etmeye çalışırlar.

Bu yöntemlere ek olarak;

1-) Öğretim tamamen dile hedeflenmelidir. Öğrenci eğitim sürecinde ana dilini kullanmasına müsaade edilmemektedir. Dil bilgisi kurallarını dikkate alır fakat iyi telaffuza vurgu yapılmaktadır.

2-) İngilizce eğitiminde sadece konuşma ve dinleme becerisi geliştirilecekse büyük ölçüde hedef olan dili çeviri olarak dikkate alınır. Dil bilgisi kuralları gerekirse ezberlenir ve ezberlenecek uzun kelime listeleri de dahil edilmelidir. Sözlü yeteneğin geliştirilmesine aksine fazla vurgu yapılmalıdır.

3-) İşitsel dili, fiziki tepkiler, iletişim ve etkileşim ile İngilizce dili, kültür dil öğrenimi ve görev tabanlı dil öğrenimi süreci tasarlandıktan ve kazanım planı haline çevrildikten sonra muhakkak öğrencilere de bu bilgi verilmelidir. Gerekirse bu kazanım planı öğrencilerin de fikirleri alınarak güncellenmelidir.

Yukarıdaki ifadelere ek olarak öğrenciler bireysel olarak çalışıyor ise;

1-) Deyimleri ezberlemek elbette zor olabilir, ancak kullanımı çok eğlencelidir ve İngilizcenizi daha renkli hale getireceklerdir. Bu sebeple kelime ezberleme sürecinden sonra kart ve oyun şeklinde deyim ezberleme ve yorumlama yoluyla kelime dağarcığı gelişecektir.

2-) Yukarıdaki çalışmalardan sonra lütfen hatalarınızı görün ve görmeye çalışın. Muhtemelen aynı dilbilgisi hatalarını tekrar tekrar yapıyor olacaksınız. İngilizce testleri sonuçlarını bir çalışma aracı olarak kullanabilirsiniz. Hatalarınızı muhakkak gözden geçirin ve odaklanmak istediğiniz bir veya iki tanesini seçiniz. Hata yapılan sorular ile ilgili kazanımlarınızı eşleştirin ve bu konulara yoğunlaşınız. Kuralları kontrol etmek için hem Millî Eğitim Bakanlığımızın önerisi hem de müfredata uyumlu dilbilgisi kitabınızı kullanınız.

3-) Dil bilgisini öğrenmenin ve kurallarda farkındalığı sağlamanın en doğal yolu konuşmaktır. Bir İngilizce günlük ile bu çok daha rahat yapılabilir. Günde birkaç cümle yazarak başlayın ve ardından daha fazla yazma alışkanlığı edinmeniz sizin kelime dağarcığınız bakımından da önemlidir.

4-) Kelimelerde ve kalıplaşmış ifadeler de kök kelimeleri unutmamız gerekir. Kelimelerin anlamını tahmin etmenize bile yardımcı olacaktır. Örneğin: scrib = yazma, min = küçük vb. gibi.

İngilizce öğrenme sürecinde özellikle de yazma faaliyetleri de çok önemlidir. Öğrenciler açısından dokunarak yazabilmek daha akıcı yazmalarına ve aynı zamanda okuryazarlık becerilerini de arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler kelime yaklaşımını öğrenirse İngilizce kelime dağarcığını da geliştirebilecektir.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni / English Teacher

 

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir
400x800-content-main-photo-16011

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.