Eğitimde Süreç Değerlendirmesi Neden Önemlidir?
0

Eğitimde Süreç Değerlendirmesi Neden Önemlidir?

Okul öncesi eğitiminde her çocuk için Çocuk Gelişim Raporu tutulmaktadır. Bu rapor ilköğretim 1. Sınıfa başlayan her bir çocuk için tutulmakta olup MEB bilişim sistemi tarafından kaydedilmektedir. Bu raporu sınıf öğretmenleri istedikleri zaman görüp inceleme imkanına sahiptir. Bu raporlar çocuğun ilköğretimdeki başarısını artırmak ve çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimini izlemek için son derece yararlı olacak bilgileri içermektedir. Çünkü okul öncesi eğitiminde uygulanan süreç değerlendirme yöntemi ile çocuğun öğretmeni tarafından yapılan gözlem ve değerlendirme verilerini içermektedir. Okul öncesi eğitiminde uygulanmakta olan süreç yönetimi çocukların yeteneklerini, becerilerini ve bütün gözlenebilen davranışları ile güçlü ve zayıf yönlerini gösteren çok değerli bilgileri ihtiva etmektedir. Bu nedenle çocuğun ilköğretim başarısının artması ve çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi için sınıf öğretmenlerinin bu kişisel gelişim raporlarını mutlaka okuması gerekmektedir. Bu konuda ilköğretim okulu müdürlerine önemli görevler düşmektedir. Sınıf öğretmenlerinden 1. Sınıfı okutan öğretmenlerin çocukların kişisel gelişim raporlarını inceleyip incelemediklerini mutlaka sormaları gerekir. Hatta öğrenci velileri çocuğunun sınıf öğretmeni ile sağlıklı bir iletişim kurmalı ve öğretmenin çocuklarının kişisel gelişim raporunu dikkatlice incelemesini sağlamalıdır. Başarının anahtarı çocukların yeteneklerinin keşfedilmesine bağlıdır.

Sadece yetenek odaklı değil aynı zamanda çocuğun avantajlı ve dezavantajlı yönleri ile kişilik özellikleri ve varsa kullandığı ilaçlar bile öğretmen tarafından bilinmelidir. Çocuğun aile durumunun da yakinen bilinmesi başarıda temel bir faktör olarak kaşımıza çıkmaktadır. Okul öncesi eğitimi alan çocuklarla almayan çocuklar arasındaki fark iyi bir sınıf öğretmeni tarafından kolayca anlaşılabilir. Böylece bilişsel, psikososyal ve psikomotor beceriler yönünden daha gelişmiş olan çocukların kendilerinin kapatmamaları ve daha başarılı olmaları için kişisel gelişim raporlarının incelenmesi büyük önem arz etmektedir.

İlköğretimde 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan süreç değerlendirme yöntemi son derece önemli bir uygulama olup başarılı olacağı kuvvetle muhtemeldir. Çünkü zaten okulöncesi eğitiminde uygulanmakta olup başarısı test edilmekte olup kanıtlanmış bir başarıya sahip olan bir uygulamadır. Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinde olduğu gibi çocuğu daha iyi anlayan ve oyunu eğitimde en önemli faktör olarak kabul eden bir yapıya bürünmesi için MEB yetkililerine önemi sorumluluklar düşmelidir. Öğretmenlerin oryantasyon çalışmalarında sınıf öğretmenleri ile okulöncesi öğretmenleri kaynaştırılarak birbirlerinden öğrenmeleri ve birbirlerini daha iyi anlamaları sağlanabilir. Sonuç olarak süreç değerlendirme raporu da diyebileceğimiz çocukların kişisel gelişim raporları bundan böyle sınıf öğretmenleri tarafından da tutulacaktır. Bu bakımda çocukların yeteneklerinin ve becerilerinin keşfedildiği ve bu yönüyle farklı bir değerlendirmeye tabi tutularak çocukları stresten ve kaygı bozukluğundan kurtaran bu sistem Finlandiya’da başarılı olduğu gibi Türkiye’de de başarılı olacaktır. Çünkü halihazırda Türkiye’de okul öncesi eğitiminde başarı ile uygulanmaktadır.

Dr. Nadir Çomak

Facebook Yorumları

1966 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Nadir Çomak, Atatürk üniversitesinde coğrafya (1988) ve sosyoloji (2021) bölümlerini bitirdi. Coğrafya eğitimi alanında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini (1993), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini (1998) tamamladı. Üsküdar Üniversitesinde Aile Danışmanlığı sertifika programını (2020) bitirdi. İstanbul üniversitesinde çocuk gelişimi bölümünde 3. Lisans eğitimini ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde 2. Doktora eğitimini sürdürüyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen, yönetici, editör, proje koordinatörü, kitap inceleme uzmanı olarak çalıştı. Farklı üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim üyesi ve daire başkanlığı ve yerel yönetimlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Özel yayınevlerinde yazarlık ve editörlük görevlerinde bulundu. Yurt genelindeki birçok resmi ve özel kurumda eğitim seminerleri verdi ve arama konferansı moderatörlüğü yaptı. Coğrafya eğitimi, okul öncesi eğitimi ve aile eğitimi, öğretmen eğitimi ve kişisel gelişim alanında yayınlanmış kitapları ve makaleleri ve sempozyum bildirileri bulunan Çomak evli ve dört çocuk babasıdır. Yayınlanmış Kitapları: Evimizdeki Elmaslar, Öğrenen Aile, İklim Oluşturan Öğretmen, Mazeret Yok (Gülhane Yayınları), Üstün Yetenekliler Kulübü (Foliant Yayınevi). Verdiği Seminerler:İklim Oluşturan öğrenen Lider Öğretmen, "Mazeret Yok": Sen de Başarabilirsin, Kendini Keşfet ve Kariyerini Planla, Öğrenen Mutlu Aile Olmak

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.