Ölü Ozanlar Derneği

Filmde Keating isimli öğretmen pragmatizm, varoluşçuluk akımlarının temsilini oluşturmaktadır; diğer öğretmenlerdeyse realizm akımının izleri görülmektedir. […]