Örgüt İkliminde Okul Kültürü Oluşumu

İklim, ilk önce örgütsel hayatın kalitesinin sürdürülmesini ifade etmek için genel bir kavram olarak algılanmıştır. Renato Taguiri (1968:23), “belirli kişisel özelliklerin kişiliği oluşturduğu gibi çevrebilim, muhit, sosyal sistem ve kültürün bazı özelliklerinin de iklimi oluşturduğunu belirtmektedir.”

B.H.Gilmer (1966,57) örgüt iklimini; bir örgütü diğer örgütlerden ayıran ve örgütlerin içindeki insan davranışlarını etkileyen özellikler olarak tanımlanmaktadır.

Okul iklimi, öğretmenlerin okulun genel çalışma çevresiyle ilgili algılamalarını, üyelerin kişilikleri ve bunu etkileyen örgütsel liderliği kapsayan bir terimdir.

Okul atmosferinin örgütsel davranış üzerinde önemli bir etkisi olmasından dolayı ve yöneticilerin, okulun kişilik gelişimi üzerinde önemli ve olumlu bir etkisi olabileceği için, okul iklimlerini tanımlamak ve analiz etmek çok önemlidir.

Kültür, örgüt üyelerinin davranışlarının oluşmasına ya da yönlendirilmesine rehberlik etmektedir. Güçlü bir kültür hem işlevsel olabilir hem de işlevsel olmayabilir yani etkililiği destekleyebileceği gibi buna da engel olabilmektedir.

Eğitim alanında örgüt kültürü önemli bir araştırma konusu olmasına rağmen okul kültürü hakkında son zamanlarda yapılan tartışmalar, deneysel olmaktan çok analitik, felsefi ve retorik mahiyettedir(Cusick,1987; Marion, 2002). Okul kültürüyle ilgili de antropolojik ve sosyolojik çalışmalara da gereksinim duyulmasının yanı sıra okulları etkili kurumlar haline dönüştüren temel değerler nelerdir? sorusuna cevap arama yollarına başvurulmaktadır.

Peki, o zaman okullarımızı etkili kurumlar haline dönüştürecek temel değerlerimiz neler?

Okullarımız öğrencilerimiz içindir; tecrübe, öğrenme ve öğretme karşılıklı bir süreçtir. Öğrencilerimize yakın olmak, akademik mükemmellik için gösterilen çaba, yüksek fakat gerçekçi performans beklentisi, ilişkilerimizde açık olmak, meslektaşlarımıza güven duymak ve profesyonel olmak, temel değer midir yoksa boş slogan mıdır? Bu inançlar güçlü bir şekilde paylaşıldığında slogan ifadeleri olmanın ötesinde güçlü bir okul kültürünü de tanımlayabilmektedir.

KAYNAKÇA

Cusick, P.A. (1987). Organizational Culture and Schools. Educational Administration Quarterly, 23,3-17.

Gilmer, B.H.(1966). Industrial Psychology (2nd ed.) New York:McGraw-Hill.

Hay, W.K.; Miskel C.G. Educational Administration Theory, Research, and Practice.

 

Facebook Yorumları
Emel Dinc hakkında 15 makale
Manisa’da doğdu. Ortaöğretimini 2006 yılında Manisa Soma Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl yapılan üniversite giriş sınavında ilk 500’de yer alarak %1’lik başarı elde etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını 2011 yılında tamamladı. Mezun olduğu yıl mesleğine başlayan Emel Dinç, daha sonra İstanbul Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamladı. Birçok mesleki eğitimlere; seminer, kongre, panel, forumlara katıldı. Suriyeli öğrencilerin disiplin sorunları üzerine bilimsel makale çalışması yaptı. Özel okullarda da mesleğini icra etti ve etmektedir. 2018 yılında Eğitim Her Yerde ailesine katıldı ve bu zamandan itibaren de eğitim yazılarını yazmaya devam etmektedir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.