Mesleki Eğitim ve İstihdam

Ağustos 16, 2018 Erol DEMİR 0

Ülkelerin çözmek için mücadele ettiği temel sorunlardan birisi de eğitim istihdam ilişkisinin kurulmasıdır. İhtiyaçların karşılanması […]

İşletmelerde Beceri Eğimi ve Staj

Temmuz 19, 2018 Erol DEMİR 0

Dijitalleşen dünyada teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek insan kaynağının yetiştirilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. […]