Mesleki Eğitimde Sanayi ile İşbirliğinin Önemi

Ülkelerin ekonomisi ürettiği mal, hizmet ve teknolojiye dönüştürebildiği bilgiyi ihraç ederek kazanç sağlayacağı oranda artar. Ülkeler, bir kısım mal, hizmet ve teknolojiyi ise ithal etmek zorundadır. Üretmeyen bir iktisadi modelin ülkeye ve milletine faydası olamaz. Her iki şekilde de eğitilmiş, nitelikli, meslek eğitiminden geçmiş ve yeter sayıda insan gücüne ihtiyaç duyulur. Ekonomide istenen hedefe ulaşmak için herkesten daha çok, daha kaliteli, daha iyi fiyata ve daha hızlı mal ve hizmet üretmek esastır. Herkes aynı hammaddeye ulaşabilir, herkes bunu aynı teknolojik metot ve formülle işleyebilir. Bu itibarla hepsi taklit edilebilir. Rekabette üstünlük sağlayacak olan yegâne faktör insandır. Öyleyse iyi bir meslek eğitimi görmüş işgücü her zaman fark oluşturacaktır.

Küreselleşmeyle birlikte ülkelerarası fiziki sınırlar ticari alanda kalkmaya başlamıştır. Emeğin, sermayenin ve malların ülkeler arasında dolaşımı neredeyse kaçınılmaz hâle gelmiştir. İşgücü niteliğinde uluslararası rekabet edebilir seviyeye ulaştırılması için mesleki eğitime gereken önemi veren ülkeler hep bir adım önde gitmeye başlamışlardır. İşgücü niteliğinin ve potansiyel verimliliğin temel göstergesi eğitim düzeyidir.

Bütün bunlar göstermektedir ki iyi yetişmiş meslek sahibi işgücü ülkemiz ekonomisinin teminatı olacaktır. Kırsaldan kente göç ve hızlı şehirleşmeyle birlikte istihdam sorun olmaya başlamıştır. Çalışabilir üretken genç nüfusumuz incelendiğinde eğitimsiz ve mesleksiz olanlar, mesleki yeterliliği istenen seviyede olmayanlar, çalışanlar arasında vasıfsız ve eğitim düzeyi düşük olanlar bulunduğu görülmektedir. Ülkemizin tüm öğrenci istatistikleri incelendiğinde, rakamların birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğu görülecektir.

Mesleki eğitimin genel orta öğretime oranında Türkiye ortalaması % 47, OECD ülkeleri % 46 iken İstanbul’da bu oranların üstüne ulaşılmıştır. Hedefimiz bu rakamı sayısal olmaktan ziyade nitelik olarak da artırmaktır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce imzalanmış protokoller öncelikle mesleki teknik orta öğretim kurumlarında (MTAL/meslek liseleri) okumakta olan öğrencilerimize doğrudan çok faydası olacaktır. Bunun yanında bir mesleği olmayanlar ya da mesleğini değiştirerek sektörde istihdam edilmeyi isteyenlere yönelik meslek edindirme kursları açarak sektöre kazandırılması sağlanacaktır. Halen sektörde çalışmakta olup mesleki yeterliliklerini geliştirmek isteyenlere yönelik olarak da, geliştirme ve uyum kursları açmak suretiyle yeni gelişmeleri ve teknolojiyi takip etmelerine ve adaptasyonlarına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Protokoller doğrultusunda federasyonla paydaş olarak bir dizi faaliyeti yürütmek için çalışma eylem planları hazırlanarak aşağıdaki fayda çıktıları beklenmektedir.

 • Orta öğretim örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yükseköğretim alanında eğitim yapanlar kurumlarla ve sektör temsilcileriyle birlikte, ulusal ve uluslararası proje başvurusu yaparak kurumlarımızın ve sektörün gelişmesine destek sağlanması,
 • Sektördeki eğitim hizmetlerine kaynak, program, yöntem, teknik, materyal ve eğitim-öğretim araçlarını geliştirilmesi,
 • Mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin STK’lar tarafından başlatılacak çalışmalarla okulların da desteklemesi,
 • Mezuniyet aşamasındaki sektörel alanlarda eğitim alan öğrencilere aynı alanda yükseköğretim veren kurumlar tanıtarak daha nitelikli üst öğrenim görmüş kişileri sektöre kazandırılması,
 • Sanayi üretim işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerdeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim merkezlerinde sektörle ilgili alan açılması talep edildiğinde gerekli destek verilmesi,
 • Sektörel alanlarda eğitim yapılan meslek liselerimizdeki mevcut donanımın bakım, onarım ve güncellemesi sektör tarafından yapılarak ihtiyaç duyulan temrinlik malzemeler imkânlar ölçüsünde karşılanarak mesleki eğitimin daha kaliteli sonuçlar vermesine katkı sağlanması,
 • Meslek liselerimize sektöründe üniversitelerden ihtiyaç duyulan mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlama ve desteklemek konusunda üçlü işbirliği kurulması,
 • Sektörde markalaşmış işletme sahiplerini; konferans, tanıtım günleri vs. kapsamında rol model olarak okulda veya işletmelerde öğrencilerle bir araya getirerek moral ve motivasyonlarının artmasına, mesleklerini benimseme ve sevmelerine yardımcı olunması,
 • Mesleki eğitim ve sertifika uygulamalarında iş dünyası, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini geliştirerek, bu birlikteliğin desteklenmesi,
 • Sektör temsilcileriyle birlikte her mesleğin özendirilmesi amacıyla, öğrencilere yönelik ödüllü yarışmalar düzenlenmesi,
 • Mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar ve uygulama eğitimleri arasında bağlantı sağlayacak ve sektörün kurumlaştırılmasının desteklenmesi,
 • Sektörel alanlarda eğitim verilen meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerine yönelik işletmelerde hizmetiçi eğitim vermek suretiyle okulda yapılan teorik ve uygulamalı eğitimin günün rekabet koşullarında yapılan gerçek üretim ile eşgüdüm içinde sürdürmesinin sağlanması,
 • Sanayi ile ilgili özel meslek programlarının geliştirilip istihdama yönelik nitelikli işgücün oluşturulması,
 • Paydaş olarak, öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde işletme ziyaretleri yapmalarını sağlayacak ve böylece öğrencilerin eğitime daha çok ilgi duymalarına katkı sunulması,
 • Sektöründe çıkarılan her türlü dergi, gazete, afiş, broşür, katalog… basın –yayın ve görseller eğitim verilen okullara ulaştırarak eğitimin daha zengin ve zevkli bir içerik kazanmasının sağlanması,
 • Sektörüyle ilgili olarak il içinde ve dışında açılan sektörel fuarlara öğrenci ve öğretmenlerinin davet edilmeleri ve katılımların sağlanması,
 • Sektörel eğitimlerde meslek liselerinde alan öğretmeni olmadığında ya da üretim konusundaki güncel bilgilerin uygulamalı derslerde verilmesi için ihtiyaç duyulması halinde sektörde yetkin usta öğreticilerden faydalanılması,

Bu çalışmaları bir bütün olarak yürüterek meslek eğitiminde arzu edilen başarı sağlanabilirse nitelikli eleman ihtiyaçları karşılanabilir. Bu alanda imzalanan protokollerin ve beraberindeki çalışmaların diğer sektör temsilcilerine de ışık tutacağına hatta kısa bir zaman içinde bu tür işbirliklerin artacağına inanıyorum.

Mesleki eğitimin “Memleket Meselesi” olduğunu kavrayan biri olarak bu eğitimin ülkemiz için hayati öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda topyekün bir seferberlik ilan ederek çalışmalıyız. Mesleki eğitimle ilgili olan tarafların tümüyle birlikte üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Eğitim sistemimiz içerisinde, mesleki eğitimi önemsiyorum. Böyle güzel bir çalışmaya öncülük tüm yöneticileri ve sektör temsilcilerini kutluyorum.

Facebook Yorumları
Erol DEMİR hakkında 200 makale
Erol DEMİR 1967 yılında Gölcük’te doğdu. Piyale Paşa İlkokulu, Gölcük İmam Hatip Ortaokulu, Gölcük Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Elektronik programını ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yöneticiliği alanında yüksek lisansı “Eğitim Yöneticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunda tezini tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesinde işletme alanında doktora öğrencisidir. 1990 yılında Türkkablo fabrikasında kalite kontrol teknisyeni olarak çalıştı. Öğretmenlik hayatına 1991 yılında Hakkari’de başladı. 1994 yılında Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi’ne elektronik öğretmeni olarak atandı. 1995 yılında müdür yardımcısı oldu. 2000 şubat ayında Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü oldu. 2003 yılında Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışmaya başladı. Aralık–2007 ile Haziran-2016 arası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube müdürü olarak çalıştı. Temmuz – 2016 dan itibaren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğündeki görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.