1. Anasayfa
  2. Bilgi Bankası

Siber Zorbalığa Dikkat!


0

Günümüz teknolojisi ile birlikte artık en büyük tehlikelerden biri olarak gösterebileceğimiz siber zorbalığın ne kadar önemli olduğuna dair ailelerin daha bilinçli olması gerekmektedir. Aslında bir şey olmaz diyerek düşündüğümüz ve üzerinde durmadığımız bu durumlar ileride aileler ve çocukları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle ergenlik dönemindeki bireyler yaşadıkları birçok biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişimlerin yanında küçük olarak görülen durumları çok ciddiye alabilmekte ve önemseyebilmektedirler. Günümüzde bu bireyleri teknolojiden uzak tutmak mümkün değildir. Fakat onların teknolojiyi bilinçli kullanmalarına yönelik ve karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara yönelik bilgilendirmelerinde yarar vardır. Çocuklarınızı teknoloji ile baş başa bırakmayın. Teknoloji artık o kadar geniş bir çerçeveye yayılmış durumda olduğundan dolayı içinde iyi kötü birçok durumu barındırmakta ve çocukları iyi olabildiği kadar kötü anlamda da etkileyebilmektedir. Bundan dolayı çocuklarımızı teknolojide karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı bilgilendirmeliyiz. Çocukların bu konuda bilinçli olmaları bu olumsuz durumlara karşı hem daha tedbirli olmalarını hem de yaşadıkları zaman nasıl baş edeceklerine yönelik problem çözme becerilerinin gelişmelerine yönelik katkı sağlayabilir. Siber Zorbalık, teknoloji araçları ile teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır. Elektronik ve psikolojik olarak da olabilen siber zorbalık şifreleri ele geçirmek, web sitelerini hacklemek, spam içeren mailler göndermek ya da bulaşıcı e-postalar göndermek gibi teknik olayları içerir.  Bize daha yakın bir ifadeyle tanımlamamız gerekirse sosyal medya da paylaştığımız bir fotoğrafın altına yapılan olumsuz ve hakaret içeren yorumlar, fotoğraflarımızın çalınarak sahte hesaplarda kullanılabilmesi, özel fotoğraflarımızın ele geçirilerek tehdit edici davranışlarla karşılaşmamız bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bundan dolayı şuan çok rahat bir şekilde ‘ne olacak ki’ diyerek kullandığımız sosyal medya araçları ve yaptığımız paylaşımlar gerek çocuk ve ergen gerekse teknoloji ile yeni tanışmaya başlayan yetişkinleri de kullanmayı tam olarak bilmediklerinden dolayı olumsuz durumlara maruz bırakabilir. Siber zorbalık herkesin başına gelebilir. Fakat özellikle risk faktörü olarak gösterebileceğimiz dönem çocuk ve ergenlik dönemidir. Çünkü birçok psikososyal değişimlerin yaşandığı yaşandığı, akran etkisine en çok maruz kalınan, yapılan davranışların sonuçlarının çok fazla düşünülmediği bir dönemdir. Siber zorbalıkla ilgili yaşanan birçok gerçek yaşanmış olumsuz örnekler olmakla birlikte bu durumun özellikle aileler tarafından daha sonra okullarda çalışan başta Okul Psikolojik Danışmanları olmak üzere eğitimcilerin bu konuyu dikkate alması gerekmektedir. Siber zorbalık dikkate almamız gereken önemli bir durumdur.

İncelenen Makale: Lise öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin görüşleri

Lise öğrencileri ile yapılan bir araştırma sonucuna göre; Lise öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle, öğrencilerin %14’ünün siber zorbalığa maruz kaldıkları, %10’unun ise siber zorbalık yaptıkları belirlenmiştir. Tüm bu tartışma ve mevcut araştırma bulgularına dayalı olarak siber zorbalığın, öğrenciler arasında giderek yaygınlaşma eğilimine girdiği ve önemli bir sosyal soruna dönüştüğü söylenebilir. Bununla birlikte öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticileri başta olmak üzere eğitim sürecinin tüm paydaşlarının, hayatın her alanında etkisi ve kapsamı giderek genişleyen siber iletişim konusunda eğitilmeleri önerilebilir. Özellikle paydaşların, bilişim suçları ve bu suçlara karşılık gelen idari ve adli cezalar konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Diğer yandan mağdur öğrencilerin psikolojik destek almalarının sağlanması gerekmektedir. Çünkü araştırmalar zorbalık mağdurlarının çeşitli tür ve yoğunlukta psikolojik sorunlar yaşadıklarını ortaya çıkartmıştır. Zorbalığa uğrayan öğrencilere sağlanacak sosyal desteğin onların kendilerini görece daha iyi hissetmelerine katkı getirdiği belirtilmektedir. Bir paradoks olarak yazında, özellikle yalnızlık duygusu yaşayan gençlerin daha fazla internet kullandıklarını ortaya çıkartan bulgularla da karşılaşmak mümkündür. (Bu da bu gibi gençleri gözlemleyerek önleyici adımlar atabilme konusunda önemli bir ipucu olmaktadır.) Siber zorbalık yapan öğrenciler arasında beş saat ve daha fazla süre internet kullananların, diğer gruplara oranla daha fazla zorbalık yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Bu araştırma sonuçları gözden geçirildiğinde siber zorbalığın özellikle gençler arasında akran etkisi, yalnızlık gibi duygulardan hareketle ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını göstermektedir.

siber zorbalik | Eğitim Her Yerde siber zorbalık 1 | Eğitim Her Yerde 2381164 131577587967414240247 Original | Eğitim Her Yerde siber zorbalık | Eğitim Her Yerde

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.