Yeniden Beceri Devrimi

Bir önceki yazımda “üretim lideri ”başlığı altında geleceğe dair üretim stratejisi gelecekteki üretim liderleri hakkında bazı bilgiler verdim ve fikirlerimi yazdım. Bir ölçüde bu yazı da onun devamı gibi oldu.

İstihdam, ülkeler için önemli bir ekonomik göstergedir. Pekâlâ, istihdamı artırmak için ne yapmak lazımdır? Günün şartlarına uygun bir mesleki teknik eğitim sistemi geliştirmek önem arz etmektedir. Aslında geleceğin şartlarına uygun teknik eğitim demek daha doğrudur. Geleceğin şartlarına dair “Dünya Ekonomik Forumu’nun Yeni Ekonomi ve Toplumun Geleceğini Şekillendirme ”adlı bir çalışmasında gelecek vizyonu ile ilgili şunlar yazmaktadır:

Önümüzdeki yıllarda otomasyon ve teknolojik bütünleşme nedeniyle yerinden edilmesi beklenen 75 milyon iş ile birlikte, fırsat eşitsizliği, büyük ölçekli işsizlik ve genişleyen gelir eşitsizliği endişeleri artıyor. Dönüşüm aynı zamanda, insanların potansiyelini ve isteklerini yerine getirmek için geniş yeni fırsatlar içeren tahmini 133 milyon yeni iş için talep yaratacak.

Bu arada, tüm roller için gerekli olan temel becerilerin neredeyse yarısı değişecek, bu olumlu bir sonuçtur. Ne hâlihazırda iş gücünde yaygın olan ne de yakın gelecekte mevcut eğitim sistemleri ve işyeri uygulamaları yoluyla elde edilebilecek becerileri gerektirecektir.

Özel sektör ve kamu sektöründen karar alıcılar, insanların işin geleceğinde istihdam edilebilir ve üretken olma becerilerine sahip olmalarını sağlamada kritik bir role sahiptir. Bu dönüşümün ölçeği ve aciliyeti, bir “ayın görüntüsü” nden başka bir şey gerektirmez.

Bu nedenle Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyar insana daha iyi iş, eğitim ve beceri sağlamak için Yeniden Beceri Devrimi Platformu’nu başlatıyor. Bu girişim, gelecek nesiller için ekonomiye ve topluma fayda sağlayacak daha adil, daha kapsayıcı bir dünya inşa etmek için geleceği garantileyen ülkelere, şirketlere ve iş gücüne katkıda bulunacaktır.

Buradaki öngörülere büyüteçle bakacak olursak; bazı cümlelere tekrar dikkat çekmek isterim;

– Yeni fırsatlar içeren tahmini 133 milyon yeni iş için talep yaratacak.

– Tüm roller için gerekli olan temel becerilerin neredeyse yarısı değişecek.

1 milyar insana daha iyi iş, eğitim ve beceri sağlamak için Yeniden Beceri Devrimi.

Ağırlıklı görüşe göre yeni oluşan endüstriyel teknolojik gelişmeler insan kaynaklarının becerilerini yeniden tespit etme ve elbette yeniden belirmeyi mecburi hale getiriyor. Bir milyar insana daha iyi iş için “yeniden beceri devrimi ”anlayışı ile bir takım çalışmalardan bahsediliyor. Peki, bu yeniden beceri devrimi adı verilen iş fırsatları anlayışı çerçevesinde genelde ülkemizin topyekûn “eğitim sistemi”, özelde de “sektörün istek ve beklentilerine ”uygun yeni beceriler ile donatılmış insan gücü yetiştirmeyi Murad eden bir ”teknik eğitim sistemi ”üzerinde çalışmak ve bu sistemi kurgulama gereği çok açık. İşsizliğin büyük problem olduğunu unutmamalıyız. Güncel becerilerle donattığımız insan kaynaklarını yetiştirmeliyiz.

Sizce mesleki teknik eğitim paydaşları yeniden beceri devrimi için hazır mı? Buna dönük bir çalışma var mı? Doğru bir mesleki eğitim sistemi ülkedeki “işsizlik ”problemini çözer.

imza

  

 

 

Kaynakça:

ASLAN, Mustafa; Meslek Liselinin Kariyer Yolu,İstanbul,2015

https://www.weforum.org/projects/reskilling-revolution-platform

Facebook Yorumları
Mustafa ASLAN hakkında 55 makale
Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ,25 yıllık eğitim yöneticisi, Farklı platformlarda yazılar yazar, "Meslek Liselinin Kariyer Yolu" adlı kitabın yazarı. Okuyan,düşünen,sorgulayan bir "EĞİTİM UZMANI"

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.