1. Anasayfa
  2. Makaleler

Afet Farkındalığı ve Eğitim ilişkisi

Afet Farkındalığı ve Eğitim ilişkisi
1

Afet farkındalığı “depremlerin oluşumunu ve parametrelerini somutlaştıracak model, cihaz, sistemler kurarak “Deprem bir doğa olayıdır” farkındalığını oluşturmak ve diğer doğa olayları için de benzer bir sistem tasarlamaktır.”

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Eğitim,” Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” diye tarif edilmektedir.

Wikipedia web sitesinde eğitim ile ilgili, ”Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir. Denilmektedir.

 

afet farkındalığı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Afet,” Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım” olarak tarif edilmektedir.

Yukarıdaki açıklama ve tarifleri incelediğimizde afet farkındalığı ile eğitim ilişkisinin nasıl kurmamız gerektiği biraz olsun zihnimizde canlanıyor. Afet doğa olaylarının sebep olduğu yıkımdır. Pekâlâ bizler insanoğlu doğa olaylarını engelleyebilir mi? Pek tabii ki mümkün değil o  zaman ilk olarak ne yapılması gerekiyor;

-Afet ile ilgili farkındalık oluşturmalı,

-Afet ile ilgili örgün eğitim ve yaygın eğitim uygulamaları içerisinde eğitimler verilmeli,

-Afet ile ilgili yazılı, görsel basın ve internet teknolojileri kullanılarak daha geniş kitlelerin farkındalığını, bilgisini ve bilincini artırmalı,

Böylece geniş halk kitlelerinin bilgi ve bilinci artırılır ve buna bağlı olarak afetlerin yarattığı yıkımlarda can ve mal kaybımız azalabilir.

Eğitim sisteminin içerisine afet eğitimi önemli bir yer işgal etmelidir. Belki bağımsız ders olarak bile düşünülebilir. Temel düzeyde halk bilincini artırma faaliyetleri süreklilik arz etmeli ve bununla ilgili olan özel ve resmi kurum kuruluşlar belirlenen bir plan çerçevesinde  faaliyetlerine devam etmelidir.

İkinci önemli boyutu da ahilik bilincine, ahlakına sahip meslek erbapları yetiştirmektir. Bu hususun da mesleki ve teknik eğitim içerisinde önemli bir yer tutmalı meslek icra eden herkese bu ahlaki sorumluluk kazandırılmaya çalışılmalıdır,

Üçüncü boyut ise devletin resmi kurum kuruluşlarının ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinin hazırlayacağı uluslar arası kriterlere uygun mevzuat.

Demek ki ana başlıklar olarak tekrar belirtirsek;

1.Geniş halk kitlelerinde afet bilinci oluşturmalı,

2.Eğitim sisteminin içerisinde afet dersleri ve diğer afet etkinlikleri yer almalı,

3.Ahilik ahlakı ve sorumluluğu olan meslek erbapları yetiştirmeli,

4.Uluslararası standartlarda mevzuat hazırlanmalı ve bu mevzuata göre denetimler yapılmalı,

Bu alanların herhangi birinde ihmali görülen ya da zafiyet gösteren olursa da gerekli müeyyide tavizsiz uygulanmalıdır.

aft111 | Eğitim Her Yerde

Son söz;

Yazının ruhuna uygun olan bir metinle “Ahilik Yemini” ile yazımızı noktalayalım.

  ‘Bismillahirrahmanirrahim.

 Ahi Evran yurdunda mesleğini icra eden biz zanaatkar ve ticaret erbabı olarak, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğime, Ahiliğin temel değerleri olarak cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, adalet, kanaatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna uyacağıma,

Elime, belime, dilime, gözüme sahip çıkıp, günahlardan sakınacağıma, ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayacağıma, ‘müşteri velinimetimdir’ düşüncesiyle onlara güler yüzlü davranacağıma, kaliteli mal üretip, hileli ve çürük mal satmayacağıma, yalan söylemeyeceğime, insanları kandırmayacağıma,

Hayatımın her döneminde kul hakkını gözetip, kimseye haksızlık yapmayacağıma, meslek eğitimi ve kurallarına bağlı kalacağıma, helalinden kazanıp, haram lokma yemeyeceğime ve Ahi esnafında olması gerekli ahlaki değerlere bağlı kalacağıma, Namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.

 

logo 2 | Eğitim Her Yerde 

Facebook Yorumları

Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ,33 yıllık eğitim yöneticisi, Farklı platformlarda yazılar yazar, "Meslek Liselinin Kariyer Yolu" ve "Eğitimcinin Penceresinden" adlı kitapların yazarı. MstfAslaN Okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir "EĞİTİM UZMANI",bir yazar.MstAslN

Yazarın Profili

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yorumlar (1)

  1. Afet farkındalığı “depremlerin oluşumunu ve parametrelerini somutlaştıracak model, cihaz, sistemler kurarak “Deprem bir doğa olayıdır” farkındalığını oluşturmak ve diğer doğa olayları için de benzer bir sistem tasarlamaktır.”

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.