1. Anasayfa
 2. Değerlendirmeler

Potansiyeli Ortaya Çıkarmak İçin “Eğitim”

Bir Eğitim strateji belgesidir

Potansiyeli Ortaya Çıkarmak İçin “Eğitim”
0

Eğitimin amacı, bireylerin bilgi, beceri, değerler, tutumlar ve davranışlarını şekillendirerek, onların bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunmaktır, potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Eğitim hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Bilgi Edinme: Eğitim, bireylere çeşitli konularda bilgi kazandırmayı amaçlar. Matematik, fen bilimleri, dil ve edebiyat gibi alanlarda bilgi edinmek, Eğitim bireyin dünyayı anlamasına ve çeşitli konularda yetkinlik kazanmasına yardımcı olur.
 2. Becerilerin Geliştirilmesi: Eğitim, bireylerin çeşitli beceriler kazanmalarını hedefler. Bunlar arasında iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme, işbirliği ve teknoloji kullanımı gibi beceriler vardır.
 3. Değer ve Tutumların Şekillendirilmesi: Eğitim, bireylerin etik değerlere, toplumsal sorumluluklara ve olumlu tutumlara sahip olmalarını amaçlar. Bu, bireyin sosyal çevresinde etkili ve olumlu bir birey olmasına katkıda bulunur.
 4. Kişisel Gelişim: Eğitim, bireylerin kişisel potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanır. Bu, özsaygı, özdenetim, motivasyon gibi temel kişisel özelliklerin güçlendirilmesini sağlar.
 5. Toplumsal Katkı: Eğitim, bireylerin topluma daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını hedefler. Bilgi ve becerilerini kullanarak, toplumsal sorunlara çözümler bulma ve toplumları daha iyi bir yer haline getirme amacını taşır.
 6. Sürdürülebilir Öğrenme Yeteneği: Eğitim, öğrenmeye açık, meraklı ve sürekli olarak kendini geliştiren bireylerin yetişmesini amaçlar. Bireylerin öğrenme süreçlerini anlamalarını ve bu süreci hayatları boyunca sürdürmelerini destekler.

Eğitim sadece doğrudan bilgi edinmekle değil, aynı zamanda genel bir bilgi ağını anlamak, bağlamını kavramak ve bu bağlamda düşünme becerilerini geliştirmekle ilgili bir süreçtir.

Eğitimin sadece belirli bilgileri ezberleme veya mekanik bir şekilde öğrenme süreci olmadığını, aksine bir bilgi ağını keşfetme ve anlamanın yoludur. Eğitim, bir merdiven gibi düşünülerek, bireyin bilgi ağacında yükselmesine ve daha geniş bir perspektife ulaşmasına yardımcı olan bir araç olarak tasvir edilebilir.

Eğitim, bireylerin yaşamlarını birçok açıdan etkileyen temel bir unsurdur. İşte eğitim ile hayat arasındaki önemli ilişkilerden bazıları:

 • Bilgi Edinme ve Uygulama: Eğitim, bireylere genel bilgi ve özel beceriler kazandırarak, yaşamlarındaki sorunları çözmelerine, kariyerlerinde başarılı olmalarına ve günlük yaşamlarında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.
 • Kişisel Gelişim: Eğitim, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunur. Özsaygı, özgüven, liderlik becerileri   özelliklerin kazanılmasını hedefler.
 • Toplumsal Sorumluluk ve İletişim: Eğitim, bireylere toplumsal sorumlulukları ve etik değerleri öğretir. Ayrıca, etkili iletişim becerileri kazandırarak bireyleri çevreleriyle daha iyi etkileşimde bulunmaya teşvik eder.
 • Kariyer Gelişimi: Eğitim, bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Mesleki eğitim ve yüksek öğrenim, bireylerin belirli alanlarda uzmanlaşmalarına ve istedikleri kariyere adım atmalarına yardımcı olur.
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Eğitim, bireylere eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırır, bu da hayatta karşılaşılan zorluklarla baş etmeyi ve karmaşık sorunlara etkili çözümler bulmayı sağlar.
 • Sosyal ve Kültürel Farkındalık: Eğitim, bireyleri farklı kültürler ve perspektifler hakkında bilgilendirir, bu da toplumsal çeşitliliğe saygı gösterme, empati geliştirme ve kültürel anlayışı geliştirme açısından önemlidir.
 • Sürekli Öğrenme: Eğitim, bireylere öğrenmeye açık olma alışkanlığı kazandırır. Hayat boyu öğrenme kavramı, bireylerin değişen dünya şartlarına uyum sağlamalarını ve sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini teşvik eder.

Eğitim, bu şekilde bireylerin yaşamlarını zenginleştiren, geliştiren ve anlamlandıran bir süreçtir. Bu süreç, bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunarak, onları daha bilinçli, etkili ve tatmin edici bir yaşam sürmeye yönlendirir.

Eğitim aynı zamanda öğrenmenin sadece bireyin zihinsel kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda çevresiyle etkileşimde bulunarak, çeşitli konular arasında bağlantılar kurarak ve bilgi ağını genişletir. Yani, eğitim sadece bireyin bilgi birikimini değil, aynı zamanda bu bilgiyi nasıl kullanacağını ve bu bağlam içinde nasıl değerlendireceğini kavrama sürecidir. İnsanlar doğuştan çeşitli yeteneklere, kabiliyetlere ve potansiyellere sahiptirler. Bu potansiyeller, bireyin gelişiminde önemli rol oynar. Potansiyelin ortaya çıkması için eğitim, bireyin bu yeteneklerini geliştirmesini, şekillendirmesini ve kullanmasını ifade eder. Eğitim, potansiyeli ortaya çıkarmak ve değerlendirmek adına bir süreç olarak düşünülür.

Sonuç olarak,

Tüm bu düşünce stratejisi 21.YY becerileri başlığı altında  Wikipedia’da da özet olarak şu şekilde anlatılmıştır;

21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı, öğrenme yeterliliklerini İngilizce karşılığı 4 C’s olan dört başlık altında, İşbirliği (Collaboration), İletişim (Communication), Eleştirel Düşünme (Critical Thinking) ve Yaratıcılık(Creativity) olarak sunmaktadır.[7] Yaratıcılık ve İnovasyon,[8] Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme,[9] İletişim ve İşbirliği[10] bu becerilerdir. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri[11] arasında bilgi okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) okur-yazarlığı yer alır. Yaşam ve Kariyer Becerileri ise Esneklik ve Uyum, Girişimcilik ve Öz-Yönelim[12] Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler[13] Üretkenlik ve Sorumluluk[14] Liderlik[15] olarak öne çıkar.

Geleceği de düşünerek bir eğitim stratejisi oluşturmaya çalıştım. Tarihe notumuzu düşelim. Kim bilir belki bir gün bir yerde istifade edilir.

logo 2 | Eğitim Her Yerde

 

Facebook Yorumları

Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ,33 yıllık eğitim yöneticisi, Farklı platformlarda yazılar yazar, "Meslek Liselinin Kariyer Yolu" ve "Eğitimcinin Penceresinden" adlı kitapların yazarı. MstfAslaN Okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir "EĞİTİM UZMANI",bir yazar.MstAslN

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.