20. Millî Eğitim Şûrası Öncesi Yabancı Dil ve İngilizce Politikası
0

Ülkemizde hem örgün hem de yaygın eğitim kurumlarında İngilizce dil öğretimi eğitim politikasının önemli çalışma ve eleştirisel konularından biri olarak sürekliliğini koruyan bir çözüme kavuşması ve netliğe bürünmesi gerekli bir ibare olarak meydana gelmiştir.  Geçmişten günümüze kadar yaygın ve eşit bir şekilde İngilizce eğitimi verebilmek hedefiyle sürekli politikalar geliştirilmiş, bu sebeple İngilizce dilinin ne zaman, nasıl ve ne hedef ile öğretileceğine dair yöntem, mevzuat ve eylemler sürekli değiştirilerek geliştirilmiştir. Bu sürecin sağlanmasına rağmen istenilen başarılı bir düzey İngilizce eğitimi için hala devam çalışmalarını korumaktadır.

İngilizce öğrenmek farklı kültürdeki insanlarla etkileşim sağlamak, farklı alanlarda hak edilmiş olan avantajları insanın bireysel ortamına taşıma olanakları ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda İngilizce öğrenme farklı yapıları, farklı düşünme tarzlarını ve farklı anlayışları kavrama konusunda da imkânlar sağlamaktadır. İngilizce diline olan ihtiyaç belirli bir süreden sonra kendisini akademik alanlarda da göstermektedir. Özellikle yükseköğretim kurumlarında yapılan akademik çalışmalarda temel dil ikinci plana atılmış ve temelde İngilizce olarak yayınlanması önem kazanmıştır. Üniversitelerdeki akademisyenler ve bilim uzmanları ise bazen bu gerçeği savunurken bazen de ana dilin önemini de vurgulamaktadırlar. Küreselleşme sürecinde hem değişen hem de gelişen dünyada çağı yakalamak adına her millet kendi payına düşen şekilde İngilizce eğitimine destek sağlamaktadır. İkinci bir dil sadece eğitim olarak değil daha fazla iş imkânı ve iş piyasasında istihdam sağlama adına da büyük bir zorunlu bir ihtiyaç olarak bilinmektedir.

 

2003-2013 Döneminde 10 Yıllık Kalkınma Planında İngilizce Eğitimi

Onuncu Kalkınma Planında İngilizce ve Yabancı Dil Eğitimi Politikaları
Çocukluk döneminde yabancı dil öğretimi 10.Kalkınma Planı
Erken çocukluk döneminde İngilizce Öğrenimi 10.Kalkınma Planı
Erken çocukluk döneminde İngilizce Öğretimi İhtiyacı 10.Kalkınma Planı

 Beş Yıllık Kalkınma planında, yabancı dil ve İngilizce kapsamında yabancı dil öğretmen ihtiyacı yer almıştır. İnovasyona geçiş sürecinde 9.kalkınma planında ise bilgi toplumuna geçiş sürecinde yabancı dil bilen nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmuştur.

 

17. Ve 18. Millî Eğitim Şurası Yabancı Dil ve İngilizce Politikası

16. 17. Ve 18. Millî Eğitim Şurası Yabancı Dil ve İngilizce Politikası
16. Millî Eğitim Şurası Yabancı dil eğitimine ilişkin bir politikaya rastlanmamıştır.
17. Millî Eğitim Şurası 1.Yabancı dil bilmenin ve öğrenmenin önemi

2. Türkçe dilinin yabancı dil olarak öğretilmesi

18. Millî Eğitim Şurası 1.Dil becerilerinin geliştirilmesi

2. Bazı derslerin yabancı dil ile yapılması

 

Önceki Millî Eğitim Şûralarında Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kararları

Yukarıda yer alan dönemlerde ki politikalarda yabancı dil ve İngilizce eğitimine önceki yapılan Şuralarda da önemli konulara yer verilmiştir.

1-) Yabancı dil eğitiminde etkinliği artırmak üzere yapılan çalışmalara; aralıksız, tutarlı ve nitelikli işgücü bakımından yeterli bir şekilde devam edilmesi.

2-) Almanca öğretiminde olduğu gibi, İngilizce ve Fransızca öğretimi ile ilgili çalışmalara katılmak üzere, İngiliz ve Fransız Hükûmetlerinden uzun süreli bin uzman sağlanması.

3-) İngilizce ve diğer yabancı dil öğretiminde; zorunlu durumlarda, kalabalık sınıflar için özel öğretim tekniklerinin geliştirilmesi.

4-) Yabancı dil öğretimi için çağdaş öğretim yöntemleri içerisinde kullanılmaları zaman ve maddi kayıplara sebep olduğu kesinleşen laboratuvarlar kurulması yerine, yeterli miktarda portatif kasetçalar, video ve monitörlerin yabancı dil öğretiminin kullanımına sunulması.

5-) Yabancı dil imtihanlarının öğrencilerin başta iletişim güçlerini ölçmeye imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

6-) Yabancı dil öğretimini teşvik etmek ve geliştirmek maksadıyla; Memleketimizle diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlar arasında öğretmen, öğrenci, program, ders aracı vb. konularda millî seviyede veya okullar seviyesinde kısa ve uzun süreli mübadele sistemlerinin geliştirilmesi.

7-) Basamaklı Kur Sisteminin uygulanmasını yapan okullarla dili öğretilen ülkelerdeki benzeri okulların kardeş okullar olması sağlanarak hem yabancı dil öğretiminin gelişmesine, hem de memleketimizin yabancılara tanıtılmasına yardımcı olunması.

8 -) İlkokul 4. ve 5. sınıflarda yürütülen yabancı dil öğretiminin branş öğretmenlerince yapılması için gerekli tedbirlerin alınması.

Önceki Millî Eğitim Şûralarında Yabancı Dil Eğitiminin Finansman Süreci

1-) Konsolide bütçeden her yıl bütçe kanunları ile Millî Eğitim’e (Yükseköğretim dâhil) ayrılan payın % 15’in altına düşmemesi hususunun bir kanun hükmüne bağlanması.

2-) Millî Eğitim Vakfı’nın, vakıf şirketleri kurarak üretici bir hüviyete kavuşturulması ve sağlanan kaynaklarla eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

3-) Radyo ve Televizyonda yapılan yabancı dil öğretimi ile ilgili mevcut programların değerlendirilmesi; bu konuda anketler uygulanması; TV’de, Türkçe veya yabancı dilde alt yazılı yabancı filmler gösterilmesi için gerekli girişimlerde bulunması.

Milli Eğitim Bakanlığımız, 1-3 Aralık’ta toplanacak olan Milli Eğitim Şûrası’na yönelik gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarımızdan 29 Ekim 2021 tarihine kadar değerli görüşlerini de almış oldu. Bakanlığımızın en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şûrası’nın yedi yılın ardından 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana temasıyla toplanması ve fırsat eşitliği kapsamında yabancı dil eğitiminde de güç konulara yer verileceği konu başlıklarından da anlaşılmaktadır. Yabancı dil kapsamında;

1-) Yabancı Dilde Düşünme becerileri; yaratıcılık, kritik düşünme, problem çözme, karar verme ve öğrenmeyi öğrenme,

2-) Yabancı Dilde Çalışma becerileri; etkili iletişim ve işbirliği yapabilme,

3-) Yabancı Dilde sosyal yaşam becerileri; yurttaşlık, hayat ve kariyer, kişisel ve sosyal sorumluluk,

4-) Çalışma araçlarını kullanma becerileri; bilişim teknolojileri ve bilgi okuryazarlığı.” içeriklerinde yabancı dilin önemi yer almaktadır.

İngilizce

Şûra sonrası fırsat eşitliği kapsamında özel eğitim (özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim), eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, İngilizce ve diğer yabancı dillerin öğretimi, yenilikçilik ve girişimcilik öğretimi gibi konularının da etkinliğin ve verimliliğin sağlanacağını düşünmekteyiz.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.