Güney Asya’da İngilizce Dil Eğitimi Politikası – 4
0

İngilizce dil eğitimi konusunda önceki üç yazımda da belirttiğim üzere Güney Asya bölgesinde İngilizce öğrenme sürecinin iyileştirilmesi ve değişimine dönük çalışmalar başlangıç seviyesinde başlamayı beklemektedir. Güney Asya bölgesindeki Pakistan’da İngilizcenin statüsü tartışılsa da bu ülkede İngilizce bir yaşam modeli haline gelmiş ve kültürel etkisi güçlü olmaya devam etmektedir. İngilizcenin önemi ülkede önemli ölçüde artmıştır.

İngilizce dilinin genel olarak Pakistan toplumunda ve özel olarak Pakistan kamu eğitim sisteminde önem kazanması önemli bir girişim haline gelmiştir. İngilizcenin ülkenin kuruluşundan bu yana politikalarda sahip olduğu statü bağlamında Pakistan kamu eğitim politikalarının tarihine de önemli bir ışık olmuştur. İngilizce dilinin halk eğitimindeki mevcut ve gelecekteki rolünü çevreleyen gerekçeleri ve tartışmaları keşfedilmeye devam etmektedir.

Pakistan devlet okulları için Pakistan eğitim dili politikasında İngilizcenin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki konumunu gözden geçirilmesi her alanda önem arz etmektedir. İngilizcenin Pakistan’a nasıl geldiğinin izini sürmekte ve İngilizcenin günümüzde yaygın olarak kullanıldığı sosyal alanların araştırılması gerekmektedir. Ülkede dil eğitimi alanında yapılan literatür incelediğinde Pakistan’ın 1947’deki kuruluşundan bu yana İngilizcenin Pakistan’daki en yüksek sosyal konuma sahip olduğu gerçeğini vurgulanmaktadır. Bu gerçeği dikkate alan makale, tarihsel olarak devlet okulları için eğitimde dil politikasında İngilizcenin statüsünün izini sürmektedir.

Güney Asya

Taklit ve ezberden oluşan geleneksel öğretim yöntemleriyle ele alınan konular, boşluğu azaltmak için, Pakistan’ın ulusal eğitim politikası, İngilizcenin birinci sınıftan itibaren zorunlu ders olarak öğretilmesini değil dördüncü sınıftan itibaren içerik dersleri için bir eğitim dili olarak kullanılmasını önermesine rağmen Pakistan devlet okullarındaki fen ve matematik gibi ele alınmasının gerekliliğinin belirtilmesine rağmen politikanın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ilgili sorular ve tartışmalar gündemde yer almaktadır.

Pakistan’ın ve yakın bölgenin öğrenme kalıplarının eşitlenmesi ve daha sonra bazı yönlerden İngilizce ile bağlantılı olan eşitsizlik konusu da ele alınması gereken çok önemli bir noktadır. Çocuklarda müfredat sıkışıklığını göstermemeli, seveceği şekilde zorlanmadan ve öğrendiklerinden zevk almalarını, hem kendi dillerinde hem de İngilizce dilinde öğrendiklerini anlamalarının sağlanması, böylece öğrencileri vizyona dönük gelişime taşıyacaktır. Eğitimcilerin bu tür müfredat reformlarını sınıf düzeyinde gerçekleştirmede değişimin başlıca aktörleri oldukları için onların bakış açılarının, algılarının ve tutumlarının aranması ve bu tür programlara dahil edilmesi gerekmektedir.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri olarak üniversite düzeyinde İngilizce öğretimine sistematik bir yaklaşımın olmaması istatistiksel olarak bu aşamada ilerlemeyi büyük ölçüde engellemektedir. Bu nedenle, çoğu öğrenci üniversiteye girdikten sonra İngilizcelerini geliştirmek için çok az şey yapacaktır. Ortaöğretim düzeyinde daha güçlü hizmet, yükseköğretime giriş düzeyinde daha iyi yeterlilik sağlayacak ve bu sebeple Pakistan’ın dil politikasının odak noktası olarak çok önemli bir alan olacaktır.

Pakistan Eğitim Sistemi

Elbette Güney Asya Bölgesi için dil eğitimi alanında eğitimcilerin de gelişimi için bir vizyon oluşturulması önem arz etmektedir. Pakistan üniversitelerindeki öğretmenlerin İngilizce dil yeterlilikleri, hem konu bilgisi hem de yeterlilik açısından genellikle eksik olduğu sonucu görülmüştür. Bu durum özellikle Pakistan’ın daha uzak bölgelerinde çalışan genç öğretmenler için geçerli olmaktadır. Bu tür öğretmenlere ilk başta itibaren etkili eğitimciler olmalarını sağlamak için ilgili ve yeterli hizmet öncesi eğitim sağlamak bu nedenle son derece önemlidir.

Pakistan’daki üniversitelerdeki çoğu öğretmenin, öğretim görevlisinin, profesörün derslerini ve seminerlerini İngilizce vermesi beklense de İngilizceyi eğitim dili olarak kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim son derece azdır. Bu ihtiyaca yönelik kurslar geliştirmek ve öğretmenlerin akademik İngilizceyi daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak, muhtemelen onların daha iyi eğitimciler olmalarına ve öğretimlerini sunmada daha etkili olmalarına yardımcı olacaktır.

Öğrenci açısından tekrar değerlendirmelerimize devam edersek; öğrenciler, dil öğretimine iletişimsel bir yaklaşımı yalnızca çekici değil aynı zamanda etkili de bulurlar. Bu nedenle, yeni müfredatın geliştirilmesi veya mevcut müfredatların daha uygulamaya yönelik olması ve öğrencilere gerçek yaşam durumlarında iletişim kurmaları için daha fazla fırsat sunulmasının da başlangıç, orta ve ileri düzeyinde düzeyde İngilizce eğitimini iyileştirecektir. Pakistan’da ki iller arasında müfredat beklentilerini pratik olarak mümkün olduğunca uyumlu hale getirmek, genel olarak İngilizce öğretimi ve eğitimine yönelik etkili yaklaşımları daha iyi ve daha hızlı belirlemeye de önemli faydası olmaktadır. Ülkedeki bölgeler, okul türleri ve okullar arasında karşılaştırmalar yapılmasına da yardımcı olacak, sadece dil anlamında yapılacak bu uygulama ile başarı seviyesi ölçülebilecektir.

Katılımcıların Üniversitedeyken İngilizce Dil Becerilerinin İyileştirilmesi –Düşüş Gösterilmesinin Nedenleri

İngilizce Dil Becerileri

Kaynak: British Council, 2016

Yukarıdaki diyagramda araştırmaya katılan kişilerin üniversitedeyken İngilizce dil becerilerinin iyileştirilmesi –düşüş gösterilmesinin nedenleri yer almaktadır. Sunumlar, tartışmalar ve münazaralar gibi çok çeşitli yollarla ve ayrıca uluslararası sınıf arkadaşlarıyla tanışırken İngilizcede aktif iletişim pratiği yapma fırsatlarıyla ilgili çalışmalar en çok gelişim gösteren ibaredir.

Güney Asya Bölgesinin geneli için öğrencilerin düzenli olarak sadece yeteneklerine göre öğretmen tarafından yeterince zorlandığından emin olmak için özellikle İngilizce alanında daha iyi ilerleme ve başarı sağlamaya katkı sağlanacaktır. Öğrencilerde istek ve farkındalık oluşturmak adına öğrenciler İngilizce olarak tamamlanan belirli bir ders dışı aktiviteye girişebilir, etkileşimli ve çoklu medya programlarından yararlanabilir veya dillerini doğal bir ortamda uygulamak için modern teknolojinin yardımıyla basitçe yabancı arkadaşlar bulabilirler. Bu sebeple yüksek yeterliliğin sağlanması adına hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin dijitalleşme kapsamında materyal kaynaklarından güçlü yararlanması gerekmektedir.

Sefa SEZER

İngilizce Öğretmeni

KAYNAKÇA

 

https://wenr.wes.org/2020/02/education-in-pakistan

https://www.dawn.com/news/1095878

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/10/29/teachers-hold-key-student-learning-education-review

https://www.morebooks.de/store/gb/book/effectiveness-of-english-language-in-higher-education-of-pakistan/isbn/978-3-659-36756-4

https://www.globalpartnership.org/content/pakistan-using-technology-bring-education-most-remote-areas

Facebook Yorumları

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.