Günümüzde Mesleki İngilizcenin Önemi ve Vizyonu
0

İkinci dil kapsamında kendimizi geliştirmek, akademik alanda dil becerilerini güçlendirmek ve etkin bir konuma gelebilmek için birtakım çalışmalar hem öğrenci hem çalışan hem de hobi amaçlı yürütülen faaliyetler ülkemizde hem de diğer ülkelerde yer almaktadır. İş gücü, nitelikli insan kaynağı olarak iç-dış ticaret, eğitim, ekonomi ve finans alanında faaliyet gösterecek eleman arayışında temel göstergelerden birisi ikinci dildir. Misyon ve vizyon odaklı meslekler konusunda araştırmalar ikinci dilin gelişim odaklı önemli bir konumda yer aldığını belirtmektedir. Mesleki eğitim, geleceğin meslekleri ve misyon-vizyon odaklı işgücü faaliyetlerinde hem akademi İngilizce eğitimi hem de İş İngilizcesi aynı şekilde son derecede etkin bir rol göstermektedir.

Mesleki İngilizcenin temel yapısı günümüzde ortaöğretim düzeyinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Mesleki Yabancı Dil-I ve Mesleki Yabancı Dil-II olarak belirli kademelerde ders paketi olarak uygulanmaktadır. 12. Sınıfta ise mesleğine, okuduğu bölüme ve konumuna uygun hem temel İngilizce eğitimi hem de uygulamalı ve teori mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

mesleki ingilizce

Adından da anlaşılacağı gibi Mesleki İngilizce ders paketi içerisinde ilk modülde temel İngilizce dersinin müfredatını içermektedir;

İngilizceye Giriş (Introduction to English)

Pasaj Okuma ve Tercüme (Passage Reading and Translation)

Cümle Anlama (Sentence Comprehension)

Gerçekleri Bulma (Finding the Facts)

Konu Cümlelerini ve Anahtar Kelimeleri Bulma (Finding Topic Phrases and Keywords)

Kompozisyon ve Metin Yazımı (Composition and Copywriting)

Konuları öğrencilere kazanım yoluyla gerçekleştirilmesinden sonra Mesleki Yabancı Dil-I dersinde artık iş sahasında işin mutfağına dönük İngilizce eğitimine dair konular yer almaktadır;

Mühendislik Üzerine Kompozisyon (Essay on Engineering)

Sunum Yapma (Making Presentations)

Dil Becerilerini Kontrol Etme (Checking Language Skills)

Akademiye Dönük Faaliyetler;

Seminer Verme Süreci(Seminar Delivery Process)

Seminer Oluşturma Süreci(Seminar Creation Process)

Örnek Bir Seminer Formatı Hazırlama (Preparing a Sample Seminar Format)

Seminer Raporu Bölümleri Hazırlama (Preparing Seminar Report Sections)

Seminer Sonuç Bölümü Hazırlama (Seminar Conclusion Section Preparation)

Doğru Hazırlanmış Grafik ve Tablo Örnekleri (Correctly Prepared Graphics and Table Examples)

Sonuçların Açıklaması(Description of Results)

 Atıflar ve Kaynakların Yazımı (Citations and References)

Etkin Bir Makale Yazımı (Writing an Effective Article)

İşletme ve Şirkete Dönük Faaliyetler;

İşletmelerde ve Şirketlerde Laboratuvar Bulgu ve Yorum(Laboratory Finding and Interpretation in Businesses and Companies)

Laboratuvar Raporu Yazma ve Okuma Yönergeleri (Laboratory Report Writing and Reading Guidelines)

İşletmede ve Şirkette İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Uygulamaları (English to Turkish Translation Applications in Business and Company)

İşletmede ve Şirkette Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Uygulamaları (Translation Applications from Turkish to English in Business and Company)

İşletmede ve Şirkette İngilizce Sözlü Sunum Uygulamaları (English Oral Presentation Practices in Business and Company)

Mesleki İngilizce Dersinin Çıktıları

Bireysel Çalışma Becerisi

(Self Study Skill)

 

Okul ve İş Başında Öğrenme Süreci

En Az Bir İkinci Dil Bilgisi

(Knowledge of At least One Second Language)

 

Okul ve İş Başında Öğrenme Süreci

Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci

(Professional and Ethical Responsibility Awareness)

 

Okul ve İş Başında Öğrenme Süreci

İş İngilizcesi ve Rapor Hazırlama İşlemleri

(Business English and Report Preparation Procedures)

 

Okul ve İş Başında Öğrenme Süreci

 

Her sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak eğitim kurumları mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek yüksekokullarıdır. Millî Eğitim Bakanlığı çerçevesinde ve Yükseköğretim Kanunu’nda meslek liseleri ve meslek yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik nitelikli işgücü yetiştirmeyi amaçlayan ve meslek lisesi mezunu olarak teknisyen, önlisans mezunu olarak da tekniker derecesi veren eğitim kurumları tanımlanmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ve Meslek yüksekokullarının belirli programlarında verilen eğitim, bireyleri her sektörde hazırlamayı ve onları sektörün beklentilerine cevap verecek bilgi ve beceriler ile donatarak belirle sektöre kazandırmayı amaçlamaktadır. İkinci dil bilgisi, bu becerilerin en önemlileri arasında yer almasının sebebi sektör- birey arasında iletişimin yoğun olduğu bir süreçten geçmekteyiz. İkinci dili şart olarak arayan her sektörde nitelikli işgücü ihtiyacını giderme gayretinde olan tüm sektörler ile ilgili yükseköğretim kurumlarında ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, ikinci dil eğitim müfredatı belirlenirken eğitimi alacak olan hedef kitleye göre mesleki İngilizce olarak strateji belirlenmelidir. Çünkü çoğu sektörde istihdam edilecek personelde ön plana çıkan özellik eskisinden daha fazla ikinci dil dil bilgi düzeyidir.

Mesleki Yabancı Dil –I ve Mesleki Yabancı Dil-II derslerinin temel amacı Millî Eğitim Bakanlığı çerçevesinde ve Yükseköğretim Kanunu’nda teknisyen ve tekniker adaylarına teknik ve mesleki İngilizceyi tanıtmak ve bir pasajın nasıl okunup tercüme edileceğine, kompozisyon nasıl yazılacağına sunum ve seminer uygulamalarına, seminer raporu nasıl oluşturulacağına ve iyi bir laboratuvarın nasıl yazılacağına odaklanan bir pakettir.

2 1 | Eğitim Her Yerde

m1 | Eğitim Her Yerde

Resim 1. Örnek Mesleki Yabancı Dil Sınav Soruları, 2019

Mesleki yabancı dil dersinin içeriğinin düzenlenmesiyle ilgili olarak, bu içeriklerin iş hayatında kullanılacak şekilde, diyalog ve iş görüşmeleri ön planda tutularak, vocabularly açısından kelime düzeyini geliştirecek şekilde, uygulamaların ve canlandırmaların bulunduğu, öğrenci ilgi ve seviyesine uygun materyallerin kullanıldığı ve temel olarak dilbilgisi konularına da yer verilecek şekilde hazırlanması önem arz etmektedir. Mesleki yabancı dil dersinin içeriğinde, dilin yapısından çok iş politikasına ayak uyduracak ve iş İngilizcesi kullanımına odaklanılması ve temel dilbilgisi derslerinden sonra uygulamalı ve iş başı eğitim sürecinde iletişim odaklı ve gereksinimlere uygun ders tasarımlarının yer alması gerçekten ülkemizin kalkınması açısından da son derece önemlidir.

Mesleki yabancı dil dersleri için, mesleğe ve özellikle de geleceğin mesleklerine yönelik eğitim-öğretim tasarımları yapılırken öğrenci ve eğitimcilerin bu konudaki katkıları da önemli olacaktır. Böylelikle, amacı Millî Eğitim Bakanlığı çerçevesinde ve Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan bölümlerin mesleki yabancı dil derslerini tasarlamak amacıyla bakanlıkların bu konudaki protokol çalışmalarının olması ile birlikte öğrenci ve öğretim üyesi katkılarıyla da iş İngilizcesi için öneriler meydana gelecektir.

Hangi sektör olursa olsun ikinci dil bilen ve etkili bir biçimde kullanabilen nitelikli işgücünü yetiştirmek için, mesleki yabancı dil ders içeriği meslek hayatında kullanılabilecek karşılıklı diyalog (işveren / işçi – müşteri) ve konuşmalara (Pazar analizi ve saha araştırması) yer verilerek kelime hazinesini ve diğer dil becerileri ile birlikte özellikle konuşma becerilerini geliştirecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sektör ihtiyaçlarına ek olarak öğrenci ilgi, ihtiyaç ve ikinci dil seviyeleri de dikkate alınmalıdır.

Mesleki yabancı dil derslerinde, işletme ve işletmecilik, girişimcilik ve iş kurma tekniği, ön büro- resepsiyon diyaloglarının yanında genel olarak beşeri bilimler, askeri meslekler, bilgisayar, öğretmen, medya,  moda, mühendislik, müzik, danışmanlık, endüstri, finans, hukuk, işletme, kamu, ziraat, ulaşım, tiyatro ve spor ilgili mesleki konulara yer verilmelidir.

Sefa Sezer – İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.