Dikkat Veli Toplantısı Var!

Bir veli toplantısının başarılı geçmesi daha sonraki toplantılara velilerin katılımı açısından son derece önemlidir.Başarı için de planlama ve hazırlık son derece önemlidir.